เรามีอะไร มากกว่าที่คุณคิด Now!

WEB BOARD


สาระที่ 2 คณิตศาสตร์
ช่วยกันหน่อยนะครับ ถ้าท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ใด แล้วพบเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนไทยเกี่ยวกับสาระที่ 2 คณิตศาสตร์ ช่วยคัดลอก ที่อยู่ของเว็บไซต์(Address) พร้อมกับสรุปเนื้อหาในเว็บนั้นไม่เกิน 2 บรรทัด เพื่อให้เยาวชนที่เข้ามาค้นหา พออ่านที่ท่านย่อไว้จะได้เข้าใจว่าตรงกับที่เขาต้องการจะค้นหาหรือไม่ ช่วยกันหน่อยนะครับ ขอขอบคุณท่านที่ช่วยเยาวชนไทยครับ แล้วผมจะได้นำไปใส่ไว้ในสาระคณิตศาสตร์ครับ
โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 13:52:44 น. ]

ตอบ
http://www.rayongwit.net/library/math/think/index.htm
คณิต คิดเร็ว การคิดเลขเร็วนั้นทำให้เราสามารถที่จะทำการคำนวณปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการคิดเลขมากเกินไป การคิดเลขเร็ว มีทั้งการบวก การลบ การคูณ การหาร เรามารู้จักวิธีคิดเลข กันเถอะ
โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 14:28:33 น.]

ตอบ
http://mathcenter.hypermart.net/ ศูนย์กลางคณิตศาสตร์ไทย สำหรับผู้มีใจรักคณิตศาสตร์ ทำโฮมเพจนี้ขึ้นก็เพื่อน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาในมัธยมปลาย ทั้งสายวิทย์และก็ศิลป์คำนวณ ที่ต้องเรียนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:59:21 น.]

ตอบ
http://webindex.sanook.com/science_and_engineering/mathematics/

คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก เกมส์คณิตศาสตร์
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:15:58 น.]

ตอบ
http://www.maths.sci.ku.ac.th/

เสนอบทความหรือเรื่องราวทางคณิตศาสตร์ด้วยสัญลักษณ์ใน HTML 4.0 เลือกใช้ Math Editor ของEzMath
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:16:47 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/ultimatemath/

รวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์ จากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณได้ประลองปัญญากัน Update ทุกสัปดาห์
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:17:32 น.]

ตอบ
http://members.tripod.com/mathafaps/index.htm

แหล่งความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ตรรกศาสตร เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชั่น สถิติ แคลคูลัส ตลอดจนประวัตินักคณิตศาสตร์ของโลก
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:18:11 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/statistic_ku

ความรู้เรื่องสถิติเชิงอนุมาน ประกอบไปด้วย การประมาณค่าพารามิเตอร์ การอนุมานค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน 1 ประชากร การอนุมานความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วนของ 2 ประชากร แบบฝึกหัดท้ายบท การทดสอบวัดผลการเรียนรู้
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:18:40 น.]

ตอบ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/paper/imo.htm

รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก หรือ International Mathematical Olympiad (IMO) เป็นการแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการระหว่างประเทศ วิธีการดำเนินงานและวิธีการแข่งขัน
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:19:27 น.]

ตอบ
http://gangmath.hypermart.net/

แหล่งความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ มีบทเรียนทางคณิตศาสตร์ให้เรียนรู้ มีกระดานความรู้ให้แลกเปลี่ยนความรู้หรือถามตอบปัญหา มีข้อสอบให้ทดลองทำ
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:20:11 น.]

ตอบ
http://www.thcity.com/hpconicsection

ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องภาคตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเปอร์โบลา พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะและเฉลย
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:20:52 น.]

ตอบ
Mathematic
เสนอบทความหรือเรื่องราวทางคณิตศาสตร์ด้วยสัญลักษณ์ใน HTML 4.0 เลือกใช้ Math Editor ของEzMath
http://www.maths.sci.ku.ac.th/
โดยคุณ : ณาตยา ก่อตั้งทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:02:32 น.]

ตอบ
http://www.school.net.th/library/snet2/

ความเป็นมาของคณิตศาสตร์, นักคณิตศาสตร์ของโลก, คณิตศาสตร์กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ, เกมคณิตศาสตร์, สรุปสูตรทางคณิตศาสตร์ฯลฯ
โดยคุณ : ชมพูนุท สิตรังสี 4/5 no.41 - [ 26 พ.ย. 2002 , 19:55:09 น.]

ตอบ
http://members.tripod.com/mathafaps/index.htm
แหล่งความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ตรรกศาสตร เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชั่น สถิติ แคลคูลัส ตลอดจนประวัตินักคณิตศาสตร์ของโลก
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:33:20 น.]

ตอบ
http://come.to/mathcenter
ติวคณิตศาสตร์ ทางอินเอร์เน็ต ทำข้อสอบแบบออนไลน์ คณิต กข. ของสมาคมคณิตศาสตร์

โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:35:42 น.]

ตอบ
http://www.jitdrathanee.com/
เว็บไซต์ที่เป็นงานด้านจิตรกรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีที่
งดงามของจิตรกรชื่อ ธานี ชินชูศักดิ์และผลงานของเขา
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:38:21 น.]

ตอบ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/paper/imo.htm
ใครที่อยากรู้ประวัติการแข่งโอลีมปีกคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศมาทางนี้เลย เว็บนี้จะบอกเกี่ยวประวัติการแข่งขันว่าแข่งครั้งแรกเมื่อใด ประเทศไทยเข้าร่วมเมื่อไหร่ และบอกชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอีกด้วย
โดยคุณ : กุสุมา ชมทรัพย์จำเริญ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:15:24 น.]

ตอบ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/knowledge_math/set/set1.htm
ว่าด้วยเรื่องของเซต(set) ประกอบด้วยความหมายของเซต สับเซต เอกภพสัมพัทธ์ การเขียนเซต แผนภาพเวน์น-ออยเลอร์ฯลฯ
โดยคุณ : ธันยพร ปวุฒิยาพงศ์ - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:16:28 น.]

ตอบ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/#1
บอกประวัติความมาของคณิตศาสตร์ (เช่นความคิดทางคณิตศาสตร์ของยุคบาบิโลเนีย ยุคสมัยของอียิปต์ และโรมัน) ประวัตินักคณิตศาสตร์โลกที่น่าสนใจ(เธลิส,พีธากอรัส,ยูคลิด) การแทนพิกัสและรูปตัดกรวย ความคิดเกี่ยวกับเลขาคณิต ความคิดเกี่ยวกับตรีโกณมิติในชีวิตประจำวัน
โดยคุณ : กุสุมา ชมทรัพย์จำเริญ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:28:11 น.]

ตอบ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet2.htm
เกี่ยวกับความเป็นมาของโอลิมปิกคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
โดยคุณ : ดรุณี ธารธนานนท์ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:34:47 น.]

ตอบ
หลายคนบ่นว่าสอบคณิต Entrance 1/2544,2/2544,1/2545ข้อสอบโหดมากๆๆๆๆๆจริงไหม....
โดยคุณ : ปริศนา - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:42:23 น.]

ตอบ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/knowledge_math/prime/prime.htm
เกี่ยวกับวิธีการหาและคำจำกัดความของจำนวนเฉพาะ
โดยคุณ : ดรุณี ธารธนานนท์ 5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:04:34 น.]

ตอบ
http://www.sansuk.com/column/7.htm
ที่มาของเกมส์เลข 9 มหัศจรรย์และวิธีการเล่น

โดยคุณ : ดรุณี ธารธนานนท์ 5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:19:26 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/ple_kupo
ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ และให้
ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ แคลคูลัส เมตริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และวอลเปเปอร์จากเกมส์ final fantasy
โดยคุณ : สาวิตรี บุญพัชรนนท์ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:58:04 น.]

ตอบ
http://members.tripod.com/mathafaps/index.htm
แหล่งความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ตรรกศาสตร เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชั่น สถิติ แคลคูลัส ตลอดจนประวัตินักคณิตศาสตร์ของโลก ฯลฯ
โดยคุณ : สาวิตรี บุญพัชรนนท์ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 10:06:28 น.]

ตอบ
www.geocities.com/maths_m5_7
ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขาคณิต ภาคตัดกรวย เช่น ไฮเพอร์โบลา วงกลม พาราโบลา มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ
โดยคุณ : อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ ม.5/5 - [ 30 พ.ย. 2002 , 16:52:24 น.]

ตอบ
http://www.krupongsak.com/
มีแบบทดสอบวัดความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ออนไลน์ บริการโปรแกรมสำหรับช่วยผลิตสื่อการสอนสำหรับอาจารย์ให้ดาวน์โหลดฟรี
โดยคุณ : รัตนาภรณ์ วิษณุเรืองเดช ม.4/5 - [ 3 ธ.ค. 2002 , 19:07:32 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/ple_kupo/dif-01.htm
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกน พร้อมด้วยตัวอย่างและวิธีทำอย่างละเอียด
โดยคุณ : ทยานันท์ ศรีศุภโอฬาร ม.5/5 - [ 4 ธ.ค. 2002 , 17:12:12 น.]

ตอบ
http://www.pep-school.com/b_know_formula.php?opt=tl&formula_chapter_id=fc003
คณิตศาสตร์ จำนวนเชิงซ้อน * แสดงเนื้อหาของทุกหัวข้อในเรื่องจำนวนเชิงซ้อน - จำนวนเชิงซ้อน - สมบัติของจำนวนเชิงซ้อน - สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน - สมบัติของสังยุค - ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน - กรูป - สมบัติของกรูป
โดยคุณ : ทยานันท์ ศรีศุภโอฬาร ม.5/5 - [ 4 ธ.ค. 2002 , 17:16:51 น.]

ตอบ
http://www.eduzones.com/vichakan/match1/calculus01.html
นิยามของลิมิต การหาค่าลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ อินทิกรัล และหัวข้ออื่น ๆ ที่อยู่ในแคลคูลัส
โดยคุณ : ทยานันท์ ศรีศุภโอฬาร ม.5/5 - [ 4 ธ.ค. 2002 , 17:26:06 น.]

ตอบ
http://www.faylicity.com/book/book1/fstgodel.html
เดวิด ฮิลเบิร์ต นักคณิตศาสตร์เยอรมันผู้โด่งดัง ได้เสนอความท้าทายประการหนึ่งที่ได้เปลี่ยนวิธีคิดของเราไปตลอดกาล ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พิสูจน์ได้ทางตรรกศาสตร์กับสิ่งที่เป็นจริง
โดยคุณ :- [ 4 ธ.ค. 2002 , 17:37:01 น.]

ตอบ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/
รวบรวมความเป็นมาของคณิตศาสตร์ เรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ สรุปสูตรคณิตศาสตร์ของม.4 รวมถึงมีเกมให้เล่นด้วยค่ะ

http://www.entrance.co.th/introduce01/intro_math.htm
อธิบายความหมายของคณิตศาสตร์ รวมถึงแนวทางที่จะศึกษาต่อหลังจากจบปริญญาตรีด้วยค่ะ

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/knowledge_math/set/set1.htm
เป็นwebที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับเซตและความหมายของเซตค่ะ

http://www.thaigoodview.com/main/librarymathayom_math.html
เป็นwebที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะ

http://www.ocsc.go.th/scholarship/Exam45/M6/Math_M6.htm
ตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาค่ะ

http://www.rilp.ac.th/~saisamut/dr_dJ/homepage_45/patommawai_3_45/214/Menu.htm
ทักษะทางด้านพื้นฐานของคณิตศาสตร์ บอกความหมายรวมถึงจุดมุ่งหมายด้วยค่ะ

http://members.tripod.com/godcila/graphice3d2.htm
เกี่ยวกับmetrixค่ะ

โดยคุณ : ธนิสรา ทวีบรรจงสิน 4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:37:41 น.]

ตอบ
ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เทคนิควิธีการคิด การแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
http://www.geocities.com/mathtricks2002
โดยคุณ : สุรีย์พร ม.4/5 เลขที่13 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:50:02 น.]

ตอบ
เป็นเว็บที่ให้ครูอาจารย์คณิตศาสตร์ และนักเรียนที่สนใจ Download โปรแกรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เช่น โปรแกรมฝึกบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง โปรแกรมสร้างกราฟ http://www.geocities.com/krupongsak
โดยคุณ : อลิษา ม.4/5 เลขที่23 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:51:51 น.]

ตอบ
ความเป็นมาของคณิตศาสตร์
www.ku.ac.th/rehoolnet/snet2
โดยคุณ : สุรีย์พร ม.4/5 เลขที่13 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:54:05 น.]

ตอบ
รวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก
http://www.geocities.com/ultimatemath/
โดยคุณ : อลิษา ม.4/5 เลขที่23 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:56:20 น.]

ตอบ
http://www.thai.net/hs9fsg/P_31.htm
เกี่ยวกับแผนผัง แผนภูมิ โจทย์ปัญหา บวกลบคูณหาร สมการค่ะ

http://web.kku.ac.th/~bandit
เป็นแหล่งความรู้สำหรับนักวิจัยและผู้สนใจด้านสถิติค่ะ

http://www.thai.net/relationweb/
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความสัมพันธ์
โดยคุณ : ธนิสรา ทวีบรรจงสิน 4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:56:42 น.]

ตอบ
การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์
http/geocities.com/mathsakamoto
โดยคุณ : สุรีย์พร ม.4/5 เลขที่13 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:58:31 น.]

ตอบ
คณิตศาสตร์ทฤษฎีและวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เน้นแนวคิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
www.entrance.co.th/introduce01/intro_math.htm
โดยคุณ : อลิษา ม.4/5 เลขที่23 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:01:10 น.]

ตอบ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซตโดยตรง
wed.ku.as.th/schoolnet/snet2knowledge_math/set/set1.htm
โดยคุณ : สุรีย์พร ม.4/5 เลขที่13 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:03:08 น.]

ตอบ
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเชิงปริภูมิ ตรีโกณ พื้นที่ผิว ความน่าจะเป็น สถิติ
http://www.se-ed.net/coolweb/mathzone
โดยคุณ : อลิษา ม.4/5 เลขที่23 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:06:05 น.]

ตอบ
The Best Tutor Entrance Online Sulution In Thailand
www.thailandentrance.com/math/mathindex.asp
รวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย. คณิตศาสตร์ม.4 คณิตศาสตร์ ม.5 คณิตศาสตร์ ม.6 มีแบบทดสอบให้ลองทำค่ะ


http://www.geocities.com/ple_kupo
ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ แคลคูลัส เมตริกซ์ และเรขาคณิตวิเคราะห์ค่ะ

ติวคณิตศาสตร์
http://www.tutormaths.com/
ติวคณิตศาสตร์ทุกระดับ เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ทั้งประถม(ป.1-ป.6) มัธยมต้น(ม.1-ม.3) มัธยมปลาย(ม.4-ม.6) มีตัวอย่างข้อสอบGMATสอบเข้าปริญญาโท MBA สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาฯ เกษตรศาสตร์ค่ะ

ระบบเลขฐาน
http://www.radixnumber.cjb.net/
ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเลขฐาน ได้แก่ ระบบเลขฐานสอง ระบบเลขฐานแปด ระบบเลขฐานสิบ ระบบเลขฐานสิบหก การเปลี่ยนฐานของเลขฐานและการกระทำทางคณิตศาสตร์ของระบบเลขฐานต่าง ๆค่ะ
โดยคุณ : ชมพูนุท สิตรังสี ม.4/5 no.41 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 17:29:50 น.]

ตอบ
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 มีเนื้อหา เซต , จำนวนจริง ...
www.pec9.com/cours.asp
โดยคุณ : สุรีย์พร ม.4/5 เลขที่ 13 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:16:19 น.]

ตอบ
รวบรวมความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทุกชนิด
www.worldmath.net
โดยคุณ : อลิษา ม.4/5 เลขที่ 23 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:17:45 น.]

ตอบ
ความรู้วิชาสถิติเชิงประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ข้อมูลและการอธิบายข้อมูล สถิติอนุมานสำหรับหนึ่งประชากร สถิติอนุมานสำหรับสองประชากร
http://www.geocities.com/chalong_sri
โดยคุณ : สุรีย์พร ม.4/5 เลขที่ 13 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:18:01 น.]

ตอบ
ศูนย์กลางคณิตศาสตร์ไทย
http://mathcenter.hypermart.net/
โดยคุณ : อลิษา ม.4/5 เลขที่ 23 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:51:27 น.]

ตอบ
รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบ คำศัพท์คณิตศาสตร์ และเนื้อหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet2.htm
โดยคุณ : สุรีย์พร ม.4/5 เลขที่ 13 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:52:01 น.]

ตอบ
สอนเรื่องความสัมพันธ์ พร้อมกราฟตัวอย่าง โครงงานวิชาคณิตศาสตร์
http://www.thai.net/relationweb
โดยคุณ : สุรีย์พร ม.4/5 เลขที่ 13 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:54:02 น.]

ตอบ
เทคนิคการแก้สมการและ ความรู้ระดับ ม.ปลาย
www.pep-school.com/P1F/math_head.htm
โดยคุณ : อลิษา ม.4/5 เลขที่ 23 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:54:24 น.]

ตอบ
เนื้อหาแผนผัง แผนภูมิ
www.thai.net/hs9fsg/P_31.htm
โดยคุณ : อลิษา ม.4/5 เลขที่ 23 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:56:16 น.]

ตอบ
เรื่องความสัมพันธ์พร้อมตัวอย่าง
www.thainet/relationweb
โดยคุณ : อลิษา ม.4/5 เลขที่ 23 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:57:35 น.]

ตอบ
http://www.student.chula.ac.th/~43303362/MyXP/MyXP.html
บทความทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะ เช่นคณิตศาสตร์การสร้างภาพ 3D วิธีคูณเมทริกซ์แบบสุดยอดของสแตรสเซน (Strassen) สัญญาณนาฬิกาของคอมพิวเตอร์ (xxx MHz) คืออะไร ฯลฯ

http://www.se-ed.com/update/171/math_lady.htm
สุดยอดนักคณิตศาสตร์หญิง 3 ท่าน ไฮพาเทีย นักคณิตศาสตร์หญิงแห่งอเล็กซานเดรียผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างช่วง 370-415 ปีก่อนคริสตกาล ,แอดา ไบรอน หรือท่านหญิงแห่งเลิฟเลซ นักคณิตศาสตร์หญิงผู้บุกเบิกสาขาคอมพิวเตอร์,ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นักคณิตศาสตร์สถิติรุ่นบุกเบิก

คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
www.kidsmath.com
เป็นเว็บไซด์ภาษาอังกฤษที่มีบทเรียนคณิตศาสตร์และแบบฝึกหัดสำหรับเด็กอายุ 9-12 ปีค่ะ

http://www.pep-school.com/
ติวแบบออนไลน์ก่อนสอบวิชาต่างๆทั้งคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ฯลฯ มีทั้งคลังข้อสอบ สรุปสูตร คำศัพท์ สถิติคะแนนค่ะ

http://www.thaiweb.co.th/tutor/Math/index.html
ติวคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ มีทั้งเรื่องเซต ระบบจำนวนจริง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตลอดจนแคลคูลัสเบื้องต้นและการประยุกต์
วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ ทฤษฏีความน่าจะเป็น สถิติ เลขดัชนี ฯลฯค่ะ

http://www.krupongsak.com/
โปรแกรมฝึกทักษาคณิตศาสตร์และสื่อการสอนออนไลน์ โดยอาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ค่ะ
โดยคุณ : ชมพูนุท สิตรังสี ม.4/5 no.41 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:59:56 น.]

ตอบ
แหล่งความรู้เรื่องคณิตศาสตร์
http://gangmath.hypermart.net
โดยคุณ : อลิษา ม.4/5 เลขที่ 23 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:01:19 น.]

ตอบ
สุดยอด วิชามาร กับเคล็ดวิชา คณิตศาสตร์
ที่ เหนือคำบรรยาย, ...
www.geniusmaths.com/
โดยคุณ : สุรีย์พร ม.4/5 เลขที่ 13 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:39:06 น.]

ตอบ
ข้อสอบจ้า... Pre-Entrance คณิตศาสตร์
(ม.ย.). ... Pre-Entrance คณิตศาสตร์ (ต.ค.). ...
www.thebrain.co.th/pretest.html
โดยคุณ : สุรีย์พร ม.4/5 เลขที่ 13 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:47:00 น.]

ตอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบคณิตศาสตร์ต่าง
http://www.krupongsak.com/
โดยคุณ : วิรศา 4-5 No.1 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 21:21:11 น.]

ตอบ
หลักสูตรข้อสอบ แบบฝึกหัดhttp://www.ipst.ac.th/smath/cir.html

กระทู้ตอบปัญหาวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด
http://www.vcharkarn.com/vcafe/dekvit/

แบบฝึกหัดต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
http://www.geocities.com/ultimatemath/

ตีวอย่างข้อสอบทุนต่างๆ http://www.ocsc.go.th/scholarship/Exam45/M6/Math_M6.htm


โดยคุณ : วิรศา 4-5 No.1 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 21:58:11 น.]

ตอบ
ความรู้ รายละเอียดต่างๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ ติวฟรี ข้อสอบเอ็นทรานท์
http://www.tutormaths.com/

ลำดับและอนุกรม , ลิมิตและความต่อ เนื่องของฟังก์ชัน, อนุพันธ์ของฟังก์ชัน , และการอินทิเกรต ในแต่ละบทจะมีสูตรที่ สำคัญ ๆ และจะมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยโดย
http://www.yupparaj.ac.th/web1998/math/main.html

http://www.geocities.com/statistic_ku
ความรู้เรื่องสถิติเชิงอนุมาน ประกอบไปด้วย การประมาณค่าพารามิเตอร์ การอนุมานค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน 1 ประชากร การอนุมานความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วนของ 2 ประชากร แบบฝึกหัดท้ายบท การทดสอบวัดผลการเรียนรู้

โจทย์ แบบฝึกหัด ข้อสอบเอ็นทรานท์
http://www.thebrain.co.th/pretest.html

ภาคตัดกรวย
ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขาคณิต ภาคตัดกรอย มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ
http://www.geocities.com/maths_m5_7
โดยคุณ : วิรศา 4-5 No.1 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 22:28:29 น.]

ตอบ
111
โดยคุณ : Pongphon - [ 4 ก.พ. 2003 , 11:35:25 น.]

ตอบ
มีทุกอย่างไม่ใช่มีเฉพาะคณิตศาสตรื
โดยคุณ : ตา - ICQ : http//www.google.com - [ 13 ก.พ. 2003 , 18:07:20 น.]

ตอบ
เวป เข้าไม่ได้
โดยคุณ : 55 - ICQ : 3 - [ 7 มิ.ย. 2003 , 10:02:00 น.]

ตอบ
เปรตราก
โดยคุณ : 999999999999 - ICQ : สนมใสรนกสแนก - [ 24 มิ.ย. 2003 , 14:28:16 น.]

ตอบ
เปรตราก
โดยคุณ : 999999999999 - ICQ : สนมใสรนกสแนก - [ 24 มิ.ย. 2003 , 14:28:18 น.]

ตอบ
เข้าแล้วโอ๊ย
โดยคุณ : jj - [ 7 ก.ค. 2003 , 20:32:59 น.]

ตอบ
ไม่รู้
โดยคุณ : คนดอยเต่า - ICQ : 100 - [ 11 ก.ค. 2003 , 09:39:29 น.]

ตอบ
โอ๊ย...ได้มาแต่ละเวบไม่ตรงตามต้องการเล๊ยยยยย...เสียเวลาดูมาตั้งนาน...บ้าชะมัด!!!!!!!!!!!!
โดยคุณ : ... - [ 13 ก.ค. 2003 , 00:34:38 น.]

ตอบ
โอ๊ย...ได้มาแต่ละเวบไม่ตรงตามต้องการเล๊ยยยยย...เสียเวลาดูมาตั้งนาน...บ้าชะมัด!!!!!!!!!!!!
โดยคุณ : ... - [ 13 ก.ค. 2003 , 00:34:39 น.]

ตอบ
โอ๊ย...ได้มาแต่ละเวบไม่ตรงตามต้องการเล๊ยยยยย...เสียเวลาดูมาตั้งนาน...บ้าชะมัด!!!!!!!!!!!!
โดยคุณ : ... - [ 13 ก.ค. 2003 , 00:34:39 น.]

ตอบ
โอ๊ย...ได้มาแต่ละเวบไม่ตรงตามต้องการเล๊ยยยยย...เสียเวลาดูมาตั้งนาน...บ้าชะมัด!!!!!!!!!!!!
โดยคุณ : ... - [ 13 ก.ค. 2003 , 00:34:39 น.]

ตอบ
แนะนำให้ทดลองเรียนคณิตคิดในใจจากลูกคิดลองเรียนแล้วดีมากค่ะคิดเร็วขึ้นเยอะเลย
โดยคุณ : FRESHY GIRL - [ 15 ก.ค. 2003 , 09:24:02 น.]

ตอบ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ความคิดเห็นจากคนน่ารัก
โดยคุณ : ออย - ICQ : ออย - [ 16 ก.ค. 2003 , 14:26:16 น.]

ตอบ
โอ๊ยจาหาเจอม่ายเนี้ยเรา รายงานเยอะชิบ
โดยคุณ : คนคนหนึ่ง - [ 3 ส.ค. 2003 , 11:27:24 น.]

ตอบ
http://www.gxmath.com

GXMath.Com - เทคนิคลัดและวิธีคิดทางคณิตศาสตร์
เทคนิคลัดทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงชั้นม.3 สามารถทำข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้ก่อนสอบจริง เหมาะสำหรับน้องๆ ชั้นป.6 ที่กำลังจะสอบเข้าศึกษาต่อในชั้นม.1และน้องๆในชั้นม.ต้น เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา พร้อมทั้งมีเกมส์สนุกๆจำนวนมาก
โดยคุณ : Ake - [ 7 ส.ค. 2003 , 07:21:39 น.]

ตอบ
มี wep ที่มีโจทย์ตรีโกณ์มั้ยคับ
โดยคุณ : wut - [ 14 ส.ค. 2003 , 20:48:33 น.]

ตอบ
อยากได้โจทย์เรื่องเซต
โดยคุณ : ปั้มต๊กโต - ICQ : - - [ 17 ส.ค. 2003 , 18:10:08 น.]

ตอบ
...........อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ค่ะ แต่ที่ได้มาก้อดีแล้วนะ
โดยคุณ : เกือบดี.......หิหิ (พูดเล่นนะ) - [ 23 ส.ค. 2003 , 09:48:36 น.]

ตอบ
อยากได้โจทย์ที่เกี่ยวกับจำนวนจิงจังเลยยยยยยยยยยยยย ช่วยบอกทีได้มั้ย หามาตั้งนานแล้วนะ
โดยคุณ : โบว์ - [ 2 ก.ย. 2003 , 01:42:17 น.]

ตอบ
อยากได้แบบว่าเกมส์คณิตศาสตร์เลยอ่ะครับเช่นเกมส์ให้เติมเลขในช่องแล้วให้ได้ผลลัพเท่ากันหมด หรือไม่ก็ทายเลขอะไรก็ได้ทำนองนี้อ่ะครับมีป่าวถ้ามีช่วยบอกทีนะครับ เด๋ววันที่14กันยาเราจะเปิดเข้ามาดูอีกทีช่วยหน่อยนะครับ เอ่อใช่วันที่14กันยาวันเกิดผมครับ (ไม่รู้ว่าอยากรู้ป่าวแต่เราก็ขอให้ช่วยอวยพรด้วยอ่ะนะครับความสุขเล็กน้อยๆครับ)
โดยคุณ : =๏=อ๊อฟครับ=๏= ่่ - ICQ : Noมี - [ 3 ก.ย. 2003 , 21:16:28 น.]

ตอบ
กำลังจะหาขอให้มีแล้วกันนะฮะ
โดยคุณ : Nook - ICQ : ไม่มีครับ - [ 7 ก.ย. 2003 , 13:13:21 น.]

ตอบ
อยากได้เว็ป ที่มีโจทย์เกี่ยวกันเอ็นทรานซ์น่ะ ต้องทำส่งอาจารย์แล้วด้วย เวปที่ให้มาไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ แง้ๆๆๆๆๆ
โดยคุณ : สมาคมแลคนาร็อค - [ 8 ก.ย. 2003 , 17:46:54 น.]

ตอบ
หาไม่เจอเหมือนกัน
โดยคุณ : วี - [ 13 ก.ย. 2003 , 10:51:34 น.]

ตอบ
อยากรู้ว่า ข้อสอบ อินทริเกรทจะหาได้ที่ไหนค่ะ
โดยคุณ : tig - [ 13 ก.ย. 2003 , 22:58:17 น.]

ตอบ
อยากได้เนื้อหาของคณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่ ที่มีเรื่องเวคเตอร์ 3 มิติ
โดยคุณ : ggg - [ 20 ก.ย. 2003 , 12:56:48 น.]

ตอบ
อยากรู้ข้อสอบคณิตศาสตร์ช่วงม.2(หลักสูตรใหม่อ่ะคับ)ช่วยบอกwebที่มีได้มะคับ
โดยคุณ : choke - [ 22 ก.ย. 2003 , 14:11:54 น.]

ตอบ
กฎการตัดออกสำหรับการคูณ ใครก็ได้ช่วยหาให้ที่ ขอบคุณ
โดยคุณ : sasa - [ 24 ก.ย. 2003 , 18:36:21 น.]

ตอบ
กฎการตัดออกสำหรับการคูณ ใครก็ได้ช่วยหาให้ที่ ขอบคุณ
โดยคุณ : sasa - [ 24 ก.ย. 2003 , 18:36:22 น.]

ตอบ
การจัดการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นให้เป็นเมตรทริกซ์
โดยคุณ : ทับทิม - ICQ : tuptim - [ 2 ต.ค. 2003 , 13:49:11 น.]

ตอบ
การจัดลำดับเนื้อหารในการจัดการเรียนการสอนคณิตศสาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นควรทำอย่างไร ขอความกรุณาหลาย ๆ คนช่วยตอบที่ครับ
โดยคุณ : ทับทิม - ICQ : tuptim - [ 2 ต.ค. 2003 , 13:51:11 น.]

ตอบ
http://www.thai.net/kanit/ สรุปสูตรเละกฏต่างๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการรวบรวมการแปลงหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องในวิชาคณิตศาสตร์
โดยคุณ : PEE - [ 10 ต.ค. 2003 , 17:50:14 น.]

ตอบ
http://mathmedia.hypermart.net/
เรียนคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง
โดยคุณ : pee - [ 10 ต.ค. 2003 , 17:55:38 น.]

ตอบ
ข้อสอบม.1ออกอะไรบ้างครับ
โดยคุณ : ชนาวุธ - [ 27 ต.ค. 2003 , 18:39:22 น.]

ตอบ
วิชาภาษาไทยยากไหม
โดยคุณ : ชนาวุธ - [ 27 ต.ค. 2003 , 18:41:03 น.]

ตอบ
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับทฤฤษฎีปีทาโกรัสคะ
โดยคุณ : อรณัฐ - [ 28 ต.ค. 2003 , 14:45:27 น.]

ตอบ
อยากได้ข้อมูลของเธลิสเป็นภาษาอังกฤษครับ จะไปทำรายงานส่งอาจารย์
โดยคุณ : คาม - [ 4 พ.ย. 2003 , 19:39:49 น.]

ตอบ
อยากทราบเวปเกี่ยวกับเกมคณิตศาสตร์
มัธยม,ป5-6
ส่งมาให้ทางอีเมล์
โดยคุณ : DuAng - [ 25 พ.ย. 2003 , 20:48:27 น.]

ตอบ
มีหลักการเรียนคณิตยังไงบ้างค่ะที่จะทำให้เราเข้าได้มากที่สุด
โดยคุณ : JOOM - [ 6 ธ.ค. 2003 , 13:29:20 น.]

ตอบ
ใครมีเนื้อหาพอที่จะเป็นข้อมูลที่จะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดัชนีของเนื้อหาม.6นะค่ะคือต้องเอาไปทำเป็นรายงานส่งอาจารย์นะค่ะส่งเว็บไซมาได้นะค่ะ
โดยคุณ : เหมี่ยว - [ 6 ธ.ค. 2003 , 21:39:56 น.]

ตอบ
อยากได้ข้อสอบที่เกี่ยวกัยเรื่องฟังก์ชันอ่ะคับ พอจะหาให้หน่อยได้มั๊ย ต้องทำส่งแล้วอ่ะคับ ชอบคุณล่วงหน้าคับ
โดยคุณ : Dobita - [ 7 ธ.ค. 2003 , 09:15:52 น.]

ตอบ
อยากได้บทนิยามของคำว่า พื้นที่ผิว
โดยคุณ : พิณโญ 2/1 - [ 13 ธ.ค. 2003 , 13:08:50 น.]

ตอบ
อยากให้สรุปเนื้อหาแล้วส่งมาทางเมลล์นี้ด้วยน่ะค่ะ
โดยคุณ : ฝน - [ 22 ธ.ค. 2003 , 20:07:56 น.]

ตอบ
เอ่อ...ต้องทำรายงานอะคับ....ใครมีโจทย์จำนวนเชิงซ้อนที่มีคำตอบคือ21ถึง31ช่วยบอกมาทีคับ...หรือบอกเวปที่มีโจทย์จำนวนเชิงซ้อนเยอะๆก็ได้คับ
โดยคุณ : Pod - [ 23 ธ.ค. 2003 , 18:20:21 น.]

ตอบ
เอ่อ...ต้องทำรายงานอะคับ....ใครมีโจทย์จำนวนเชิงซ้อนที่มีคำตอบคือ21ถึง31ช่วยบอกมาทีคับ...หรือบอกเวปที่มีโจทย์จำนวนเชิงซ้อนเยอะๆก็ได้คับ
โดยคุณ : Pod - [ 23 ธ.ค. 2003 , 18:22:07 น.]

ตอบ
เอ่อ..ด่วนมากเลยน่ะคับ...ใครผ่านมาก็ช่วยทีนะฮะ
โดยคุณ : Pod - [ 23 ธ.ค. 2003 , 18:26:13 น.]

ตอบ
http://www.mc41.com/game/menu.htm--->...ลองดูจิ...
โดยคุณ : เดะพิบูลวิทฯ - ICQ : - - [ 25 ธ.ค. 2003 , 03:17:07 น.]

ตอบ
เรียนเรื่อง Relationแล้ว พอเข้าใจ แต่พอมาใช้กับ Functions เริ่ม งง มีวิธีช่วยบอกที
โดยคุณ : เด็กแปดริ้ว - [ 27 ธ.ค. 2003 , 22:29:19 น.]

ตอบ
สนุกดี
โดยคุณ : เด็กใต้ - ICQ : ... - [ 2 ม.ค. 2004 , 13:51:57 น.]

ตอบ
ไม่มีอะไร
โดยคุณ : ง๋อน - [ 5 ม.ค. 2004 , 10:59:01 น.]

ตอบ
ยากปะ
โดยคุณ : ง๋อน - [ 5 ม.ค. 2004 , 10:59:55 น.]

ตอบ
ภาษาอังกฤษยากปะ
โดยคุณ : เด็กหอวัง - [ 5 ม.ค. 2004 , 11:03:07 น.]

ตอบ
ต้องขอบคุณพี่ สุรีย์พร มากค่ะ ที่ให้แหล่งข้อมูล

ป.ล. สุดท้ายนี้ขอขอบคุรพี่อีกครั้งค่ะ
โดยคุณ : รติมา....ป.6 อนุบาล สงขลา - [ 9 ม.ค. 2004 , 19:34:26 น.]

ตอบ
อยากรู้โจทย์ตรีโกณ
โดยคุณ : โบว์ - [ 13 ม.ค. 2004 , 20:16:18 น.]

ตอบ
ผมเก่งคณิตหลายอย่าง
ถ้าอยากแข่งมาได้


..............ปัตตานี

โดยคุณ : ชนาวุธ - [ 20 ม.ค. 2004 , 20:22:57 น.]

ตอบ
คุณต้องการอะไร ขอได้1ข้อ
โดยคุณ : 999-9999 - [ 20 ม.ค. 2004 , 20:41:02 น.]

ตอบ
ต้องการเวบเกี่ยวกับฟังชั่นนะจ้า
ใครทราบบอกด้วน่ะจ้า
ต้องการๆๆๆอย่างแรง
โดยคุณ : อยากเก่งขานิด - [ 23 ม.ค. 2004 , 21:25:57 น.]

ตอบ
อยากจะทราบเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ พร้อมตัวอย่างและวิธีทำอ่ะค่ะ ใครที่พอจะรู้เว็บก้อช่วยบอกหน่อยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะ(ด่วนมากๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ)
โดยคุณ : นักเรียน!!!!!! - [ 1 ก.พ. 2004 , 11:28:00 น.]

ตอบ
อ่านเองก็ได้ ไม่เห็นต้องมาเรียนกวดวิชาอะไรนี่คับ ผมประเมินตัวเองแล้ว คิดว่าอ่านเนื้อหาก่อนแล้วทำแบบฝึกหัดเยอะๆด้วยตัวเอง ถ้าไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์ที่โรงเรียนก็ได้ ค้นพบว่า ผมก็ทำโจทย์เอนได้ไม่แพ้คนที่เรียนกวดวิชาเลย แล้วจำเป็นต้องเรียนกวดวิชาที่แพงๆนี่ไหมคับ
โดยคุณ : คุง - ICQ : - - [ 5 ก.พ. 2004 , 14:26:32 น.]

ตอบ
บอกเว็บเกี่ยวกับบทเรียนคณิตม.5ทีครับ
โดยคุณ : 555 - ICQ : 5 - [ 8 ก.พ. 2004 , 00:30:13 น.]

ตอบ
อยากรู้เกี่ยวกับเกมส์คณิตศาสตร์
โดยคุณ : อรรถวิท - [ 14 ก.พ. 2004 , 23:16:56 น.]

ตอบ
บอกแนวข้อสอบ ม.1 หน่อยครับ
โดยคุณ : เด็กเรียน - [ 15 ก.พ. 2004 , 14:37:22 น.]

ตอบ
ข้อสอบมีอะไรบ้างะ555555
โดยคุณ : พระเอก - [ 16 ก.พ. 2004 , 20:09:42 น.]

ตอบ
เป็นเด็กดีทุกคนนะครับผมเก่งที่ 1 จริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมีเพื่อนสระบุรี แต่อยู่กระบี่ ถ้าเพื่อนที่สระบุรี ก็ดี
โดยคุณ : ไมค์ ยุ มmfgh - ICQ : uk - [ 16 ก.พ. 2004 , 20:16:20 น.]

ตอบ
อยากได้เนื้อหา มากกว่านี้คับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
โดยคุณ : คนดี.สำหรับ พ่อ แม่ คร้าบ.. - [ 21 ก.พ. 2004 , 14:36:10 น.]

ตอบ
ลองเข้าwww.thaiall.comแล้วไปศูนย์สอบดูสิครับ
มีเนื้อหาที่ดีมากเลยละ
โดยคุณ : A2 - [ 9 มี.ค. 2004 , 12:39:36 น.]

ตอบ
บอกเว็บเกี่ยวกับคณิตม.4หน่อยครับ
โดยคุณ : p2 - [ 11 มี.ค. 2004 , 11:27:42 น.]

ตอบ

อยากรู้เว็บเกี่ยวกับตณิตศาสตร์
มากเลยค่ะ
โดยคุณ : มุก - [ 15 มี.ค. 2004 , 20:45:22 น.]

ตอบ
อยากทราบสาระของเกมส์คณิตศาสตร์ ทั้งวิธีเล่น
รูปถาพตัวอย่าง
โดยคุณ : ชาคริต เด่นชัย - [ 21 มี.ค. 2004 , 18:55:41 น.]

ตอบ
www.mathcenter.net
โดยคุณ : mathcenter - [ 30 มี.ค. 2004 , 14:40:55 น.]

ตอบ
ผมอยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ก. คืออะไรหรือครับ เพราะว่าผมได้สมัครสอบที่ ม.กรุงเทพและเขาก็ให้สอบวชาคณิตศาสตร์ ก. ด้วยครับ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะรบกวนถามด้วยครับว่า สังคม ก. และ ภาษาไทย ก. คืออะไรครับ ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : Tanadol - [ 1 เม.ย. 2004 , 12:22:47 น.]

ตอบ
ใครมีอะไรอยากให้อยากบอกส่งมาให้เราสินะ d_nkrit@hotmail.com
โดยคุณ : ผมเอง - [ 5 เม.ย. 2004 , 21:08:46 น.]

ตอบ
อยากรู้ว่า ม.5 หลักสูตรใหม่ คณิต เรียนเนื้อหาอะไรมั่ง ฟิสิก เคมี ชีวะ ด้วย ใครรู้มั่งช่วยตอบที ด่วน
โดยคุณ : เด็ก ม. 5 - [ 14 เม.ย. 2004 , 21:04:05 น.]

ตอบ
ทำมาได้ไงไม่อายบางเหรอไม่รู้จักคำว่าเกมส์หรือไง 5555555
โดยคุณ : นางฟ้า - ICQ : ... - [ 24 เม.ย. 2004 , 12:39:01 น.]

ตอบ
ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
โดยคุณ : นางฟ้า - ICQ : ... - [ 24 เม.ย. 2004 , 12:40:37 น.]

ตอบ
อยากทราบว่า เนื้อหาหลักสูตรใหม่ของม.5 ทุกวิชามีเนื้อหายังงัยบ้าง ตอบด้วยนะค่ะ
'^' '^' '^ ***<'_'> *** ^' '^' '^'
โดยคุณ : บุ๋ม สข. - ม.5 - [ 26 เม.ย. 2004 , 12:33:59 น.]

ตอบ
ขอบคุณค่ะคุณครู
โดยคุณ : น้องอิง - [ 11 พ.ค. 2004 , 15:27:19 น.]

ตอบ
อยากทราบเกี่ยวกับหัวข้อของฟังก์ชั่นเอกโพนีเชี่ยนและฟังก์ชั่นลอกกาลิทึ่ม ใครทราบช่วยบอกด้วยนะคะ
โดยคุณ : แนท - ICQ : .......... - [ 17 พ.ค. 2004 , 17:49:04 น.]

ตอบ
อยากรู้เวปเกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อ นอยมันต์จังเยยย.. ใครรู้ช่วยบอกหน่อยดิจะทำรายงานอะ ( ด่วนมากมาก )
โดยคุณ : เหมียว - [ 21 พ.ค. 2004 , 18:45:20 น.]

ตอบ
อยากได้เวปเกี่ยวกับ เซต
โดยคุณ : เด็กใต้ - [ 23 พ.ค. 2004 , 20:58:27 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอข้อมูลที่ไปพบมาครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ.... 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
www.rakang.net
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.