เรามีอะไร มากกว่าที่คุณคิด Now!

WEB BOARD


สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์
ช่วยกันหน่อยนะครับ ถ้าท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ใด แล้วพบเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนไทยเกี่ยวกับสาระที่ 3 วิทยาศาสตร์ ช่วยคัดลอก ที่อยู่ของเว็บไซต์(Address) พร้อมกับสรุปเนื้อหาในเว็บนั้นไม่เกิน 2 บรรทัด เพื่อให้เยาวชนที่เข้ามาค้นหา พออ่านที่ท่านย่อไว้จะได้เข้าใจว่าตรงกับที่เขาต้องการจะค้นหาหรือไม่ ช่วยกันหน่อยนะครับ ขอขอบคุณท่านที่ช่วยเยาวชนไทยครับ แล้วผมจะได้นำไปใส่ไว้ในสาระวิทยาศาสตร์ครับ
โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 13:57:16 น. ]

ตอบ
http://www.ipst.ac.th/biology/vol5.html
รวมลิงค์ชีววิทยา เล่ม 5 โครงสร้างที่ 3 (ว 0411 ) เป็นการรวมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนทั้ง 5 บท มีภาพประกอบ แบบทดสอบ Online และ VDO Onlineจากเว็บต่างๆ 174 เว็บ สามารถนำมาดัดแปลงเพื่อสร้างสื่อการสอนในชั้นเรียน หรือศึกษาเพิ่มเติมได้
โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 14:30:11 น.]

ตอบ
http://www.safetybio.com/ เว็บที่รวบรวมข้อมูล ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพหลายๆ ด้าน การให้ความรู้เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อประชาชนทั่วไปเป็นหลัก รวมทั้งการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพที่ทันยุค ทันเหตุการณ์ทั่วโลก
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:50:34 น.]

ตอบ
http://www.homevidya.com/ที่รวมเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไป บทความ บทความวิชาการ ทริป เทคนิคต่างๆ ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ แนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ราคาคอมราคามือถือ รวมรูปวิทยาศาสตร์ รูปแบคทีเรีย ไดโนเสาร์ กระดานถามตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และรวบรวมหนังสืออนไลน์ทั้งวิชาการและทั่วไป รวบรวมหนังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:51:53 น.]

ตอบ
http://www.kidkon.com/รวมเรื่องวิทยาศาสตร์ ทั้งเคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุทรศาสตร์ ข้อมูลนักวิจัยไทย ข่าวสารวิทยาศาสตร์ และประวัตินักวิทยาศาสตร์
โดยคุณ : เจนจิรา วีรมหาวงศ์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:53:59 น.]

ตอบ
http://surus.50megs.com/HTML/science_th.htm

ประวัตินักวิทยาศาสตร์ของโลก สถานการณ์ดาราศาสตร์ 2001 แสตมป์โอลิมปิค ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:22:56 น.]

ตอบ
http://www.rb.ac.th/student/digestive/b.htm

ความรู้เกี่ยวกับการย่อยอาหารของคน สัตว์ จุลินทรีย์
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:23:33 น.]

ตอบ
http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/home_thai.html

รวบรวมข้อมูลของการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอม นอกโลก (SETI)
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:24:04 น.]

ตอบ
http://www.sciencewave.net

ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำศัพท์วิทยาศาสตร์ และบริการถาม-ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:25:02 น.]

ตอบ
http://www.homevidya.com

รวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รายงานข่าวสารการพัฒนาทางวิทยาศาตร์ ตารางสอบเรียนต่อระดับปริญญาโท รวมรูปภาพต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และรวมลิงค์เว็บไซต์ต่าง ๆ
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:25:45 น.]

ตอบ
http://surus.50megs.com/HTML/science_th.htm
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ของโลก สถานการณ์ดาราศาสตร์ 2001 แสตมป์โอลิมปิค ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ
โดยคุณ : เกศศิริ ใจภักดี - [ 26 พ.ย. 2002 , 12:56:05 น.]

ตอบ
http://thai.to/gemstones/genPics01/crystal01.html
บอกคุณสมบัติของคริสตัลและหินชนิดต่างๆ พร้อมภาพประกอบ
โดยคุณ : เกศศิริ ใจภักดี - [ 26 พ.ย. 2002 , 12:57:21 น.]

ตอบ
http://www.darasart.com
ดาราศาสตร์สำหรับคนไทย ข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง มากมายที่เกี่ยวกับ ดาราศาสตร์และอวกาศ อัพเดตข่าวและข้อมูลทุกวัน

โดยคุณ : ทิพรัตน์ โชติสิรสถาพร - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:00:03 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/suriya382000จานบินและมนุษย์ต่างดาวทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์เมืองรอสเวลล์ นิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา การสร้างจานบินของมนุษย์โลกโดยใช้เทคโนโลยี่ของมนุษย์ต่างดาว
โดยคุณ : ทิพรัตน์ โชติสิริสถาพร - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:02:00 น.]

ตอบ
http://einstein.sc.mahidol.ac.th
เป็นแหล่งรวมเว็บไซต์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

http://www.filmthai.com
จำหน่าย รับเหมาติดตั้ง ฟิล์มกรองแสง ติดรถยนต์และอาคาร ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มกรองแสงสีเข้ม และสีใส ฟิล์มประดับกระจกลวดลายต่าง ๆ ฟิล์มกันความร้อน ฟิล์มนิรภัย และฟิล์มกันกระสุน

http://www.geocities.com/iztyle
ข้อมูลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ บทความและข้อมูลทาง ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์

http://www.geocities.com/witit_mink
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศ วิทย์กายภาพชีวภาพ ความรู้ทางฟิสิกส์ ความรู้ทางชีววิทยา

http://www.rb.ac.th/student/digestive/b.htm
ความรู้เกี่ยวกับการย่อยอาหารของคน สัตว์ จุลินทรีย์

http://sis.nstda.or.th
โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดตั้งเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

http://colorproject.cjb.net
รวมรายละเอียดของโครงงานเรื่องสีผงธรรมชาติ โดยนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส จอมทอง กรุงเทพฯ

http://www.sciencewave.net
ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำศัพท์วิทยาศาสตร์ และบริการถาม-ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
โดยคุณ : เกศศิริ ใจภักดี - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:02:35 น.]

ตอบ


โครงงานวิทยาศาสตร์
รวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ แหล่งรวมเว็บไซต์ทุกสาขา
http://www.geocities.com/sciencethai
โดยคุณ : ณาตยา ก่อตั้งทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:03:20 น.]

ตอบ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/topic2/periodic1.html
ตาราธาตุ พร้อมคุณสมบัติต่างๆของธาตุ
โดยคุณ : ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ ม.4/5 - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:07:27 น.]

ตอบ
http://www.sc.chula.ac.th/courseware/2305101/ความรู้เกี่ยวกับการค้นพบพันธุศาสตร์ องค์ประกอบการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม โครงสร้าง คุณสมบัติ การทำงานของสารพันธุกรรม ฯลฯ
โดยคุณ : ทิพรัตน์ โชติสิริสถาพร - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:34:12 น.]

ตอบ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet4.htmความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาจาก Digital Library สำหรับ SchoolNet
โดยคุณ : เจนจิรา วีรมหาวงศ์ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:51:47 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/deb_study/index1
รวมตารางเปรียบเทียบดาวเคราะห์ต่างๆ มีทั้ง ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนาแน่น อุณหภูมิ ฯลฯ
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:54:26 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/deb_study/index1
ตารางเปรียบเทียบหน่วยพลังงาน ไฟฟ้าและแม่เหล็ก สนามพลังแม่เหล็ก และวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:58:04 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/deb_study/index1
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีรูปภาพสวยงาม
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 10:03:18 น.]

ตอบ
ความรู้เกี่ยกับฝนดาวตก พร้อมฟังเสียงอาจารย์สด ๆ ของ อาจารย์กระจ่าง ธรรมวีระพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ประจำท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ และร่วมกิจกรรมกับนายสบาย
http://www.sabuy.com/trip/wcm/star-sky
โดยคุณ : อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ - [ 28 พ.ย. 2002 , 10:53:16 น.]

ตอบ
http://kids.mweb.co.th/know_world/
สาระ ความรู้ รอบตัวในเรื่องต่างๆ เช่น บุคคลสำคัญของโลก ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกวิทยาการ มรดกของไทย สิ่งมหัศจรรย์ของโลก คลื่นวิทยาการ นักวิทยาศาสตร์
โดยคุณ : อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ ม.5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 10:57:35 น.]

ตอบ
ทบทวนเคมีทั่วไปเพื่อEnt'
http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/materials/Chem_Tutor/mass.pdf

โดยคุณ : บุณฑริก สิทธิเชนทร์ - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:01:21 น.]

ตอบ
รวมความรู้ทางเคมี เทคนิคทางเคมี ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/index.html
โดยคุณ : กนิษฐา นทีรมณ์ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:04:49 น.]

ตอบ
เป็นเว็บไซต์ทางเคมีควอนตัมที่เน้นการศึกษาโครงสร้างของระบบอะตอมและโมเลกุล http://uk.geocities.com/krai3/welcome1.html
โดยคุณ : กนิษฐา นทีรมณ์ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:13:40 น.]

ตอบ
ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ โครงสร้างอะตอม การค้นพบอิเล็กตรอน ทฤษฎีควอนตัน
http://hello.to/chemku
โดยคุณ : กนิษฐา นทีรมณ์ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:26:19 น.]

ตอบ
ความรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องกฏของโอห์ม และความต้านทาน การคำนวณ การอ่านค่าของตัวต้านทาน
http://www.geocities.com/ohm_andresister
โดยคุณ : กนิษฐา นทีรมณ์ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:29:13 น.]

ตอบ
ข้อมูล แบบทดสอบเกี่ยวกับวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์http://www.yindii.com/edu
โดยคุณ : บุณฑริก สิทธิเชนทร์ - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:32:51 น.]

ตอบ
http://www.clinic.worldmedic.com/contents/vitamin.htm
เวบที่บอกถึงข้อมูลและเรื่องราวของวิตามิน ประโยชน์ของวิตามินต่อร่างกายและแหล่งของวิตามิน บอกถึงหน้าที่ประโยชน์และโทษของวิตามิน
โดยคุณ : กฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ ม.5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 19:01:04 น.]

ตอบ
มีเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป เกมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ตอบคำถาม สาระน่ารู้ต่างๆ
http://www.scithai.com
โดยคุณ : กนิษฐา นทีรมณ์ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 20:14:46 น.]

ตอบ
http://surus.50megs.com/HTML/science_th.htm
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ของโลก สถานการณ์ดาราศาสตร์ 2001 แสตมป์โอลิมปิค ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ
http
โดยคุณ : อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 08:59:24 น.]

ตอบ
เวปของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์ ประวัติของคณะ งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
โดยคุณ : วิจิตร ลัคนาเลิศ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:05:53 น.]

ตอบ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/topic3/boil_of_liquid.html
เนื้อหาทฤษฎีทางเคมีเกี่ยวกับความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว
โดยคุณ : อรณิช อัจฉราฤทธิ์ - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:16:59 น.]

ตอบ
เวปของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์ และรายละเอียดของคณะ
http://www.sci.ku.ac.th
โดยคุณ : วิจิตร ลัคนาเลิศ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:20:02 น.]

ตอบ
http://www.alg.or.th
สถาบับสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวเยอรมัน สอนโดยวิธีการเล่าประสบการณ์ต่างๆ ให้ฟัง หรืออาจนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ
โดยคุณ : อรณิช อัจฉราฤทธิ์ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:29:47 น.]

ตอบ
http://www.eto.ku.ac.th/trbk/tr245/sci245.html
การสตัฟฟ์สัตว์ เทคนิคการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการใช้ประโยชน์ เป็นตารางกรารบรรยาย สมัครเรียน


โดยคุณ : สุภาพร มลิวัลย์ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 10:10:06 น.]

ตอบ
http://www.chulaonline.com/courses/chemistry.cfmค้นหาบทเรียนในแต่ละหลักสูตรด้วยการเลือก แผนการเรียนที่คุณต้องการทราบแล้ว คุณก็จะได้ทราบวิชาที่จะต้องเรียน และหัวข้อบทเรียน ในวิชานั้นๆ เพื่อทดลองเรียน ฟรี
โดยคุณ : เจนจิรา วีรมหาวงศ์ ม.5/4 - [ 29 พ.ย. 2002 , 13:09:55 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/gencd2001/คลังข้อมูลของวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ ถูกอัดรวมลงแผ่น cd-rom 1-2 แผ่นจัดวางไว้ที่ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนมายีมไปเปิดดูที่บ้าน หรือ สามารถดูคลังข้อมูลนี้ผ่าน คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ในโรงเรียน ตัวอย่างวิชาเคมี
โดยคุณ : เจนจิรา วีรมหาวงศ์ ม.5/4 - [ 29 พ.ย. 2002 , 13:21:07 น.]

ตอบ
www.geocities.com/sakont2000
เว็บที่เกี่ยวกับความรู้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการทำโคงงานวิทยาศาสตร์ การดูดาวเบื้องต้น ตัวอย่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดทำโดย คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โดยคุณ : อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ ม.5/5 - [ 30 พ.ย. 2002 , 16:18:22 น.]

ตอบ
www.geocities.com/sakont2000
เว็บที่เกี่ยวกับความรู้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการทำโคงงานวิทยาศาสตร์ การดูดาวเบื้องต้น ตัวอย่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดทำโดย คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โดยคุณ : อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ ม.5/5 - [ 30 พ.ย. 2002 , 16:19:25 น.]

ตอบ
www.geocities.com/sakont2000
เว็บที่เกี่ยวกับความรู้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการทำโคงงานวิทยาศาสตร์ การดูดาวเบื้องต้น ตัวอย่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดทำโดย คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โดยคุณ : อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ ม.5/5 - [ 30 พ.ย. 2002 , 16:20:18 น.]

ตอบ
http://school.biotec.or.th/indexEd.html
เกี่ยกับชีววิทยาที่น่ารู้ เช่น กำเนิดของชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การโคลนนิ่ง โลกของจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตรและการแพทย์
โดยคุณ : อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ ม.5/5 - [ 30 พ.ย. 2002 , 17:00:00 น.]

ตอบ
http://www.move.to/coral
รวบรวมเรื่องของสัตว์ทะเลมากมายหลายชนิด มีทั้ง เต่าทะเล ปลิงทะเล หอยมือเสือ พะยูน
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล ม.5/4 - [ 30 พ.ย. 2002 , 18:11:10 น.]

ตอบ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/index.html
รวบรวมเรื่อง เทคนิคทางเคมี ของแข็งของเหลวและก๊าซ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน กรด-เบส โครงสร้างของอะตอม ขนาดและอนุภาคของสาร ตารางธาตุ ปฏิกริยาไฟฟ้าเคมี และปรมาณสารสัมพันธ์
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล ม.5/4 - [ 30 พ.ย. 2002 , 18:14:46 น.]

ตอบ
http://www.sripruetta.ac.th/~0401
ชีวิตและวิวัฒนาการ เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตและวิวัฒนาการประกอบด้วย 4 หน่วยย่อย คือ กำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับวิวัมนาการ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ทั้งพืช สัตวื และมนุษย์ มีแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วย และแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งภาพประกอบสวยงาม
โดยคุณ : กฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ ม.5/5 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 17:26:19 น.]

ตอบ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth1.php
โลกของเรา มีการบอกความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth2.php
โลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร?
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth3.php
ส่วนประกอบของพื้นผิวโลก
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth5.php
เซลล์ต่างๆที่มีอยู่ในพืชและต้นไม้
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth6.php
เซลล์ของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth8.php
อาหารเพื่อชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth9.php
การสร้างพลังงานของสัตว์และพืช
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth10.php
การดูดซึมอาหารของพืชและสัตว์เป็นอย่างไรhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
สัตว์ต่างๆมีการย่อยอาหารอย่างไร
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
ระบบการหายใจของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth13.php
การทำงานของหัวใจและระบบเลือดของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth14.php
สัตว์มีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth15.php
การรับรู้ของสัตว์ต่างๆ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth16.php
แสง แม่เหล็กและไฟฟ้าhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth17.php
เสียงและการสั่นสะเทือนhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth18.php
เซลล์ของสัตว์ ระบบประสาทสมองและพฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth19.php
สมองใครใหญ่กว่ากัน
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth20.php
พฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth21.php
พฤติกรรมที่ซับซ้อนของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth22.php
การสืบพันธุ์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth23.php
เผ่าพันธุ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิต

โดยคุณ : แสงดาว วันอุดมเดชาชัย ม.5/4 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 18:44:58 น.]

ตอบ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth1.php
โลกของเรา มีการบอกความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth2.php
โลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร?
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth3.php
ส่วนประกอบของพื้นผิวโลก
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth5.php
เซลล์ต่างๆที่มีอยู่ในพืชและต้นไม้
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth6.php
เซลล์ของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth8.php
อาหารเพื่อชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth9.php
การสร้างพลังงานของสัตว์และพืช
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth10.php
การดูดซึมอาหารของพืชและสัตว์เป็นอย่างไรhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
สัตว์ต่างๆมีการย่อยอาหารอย่างไร
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
ระบบการหายใจของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth13.php
การทำงานของหัวใจและระบบเลือดของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth14.php
สัตว์มีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth15.php
การรับรู้ของสัตว์ต่างๆ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth16.php
แสง แม่เหล็กและไฟฟ้าhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth17.php
เสียงและการสั่นสะเทือนhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth18.php
เซลล์ของสัตว์ ระบบประสาทสมองและพฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth19.php
สมองใครใหญ่กว่ากัน
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth20.php
พฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth21.php
พฤติกรรมที่ซับซ้อนของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth22.php
การสืบพันธุ์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth23.php
เผ่าพันธุ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิต

โดยคุณ : แสงดาว วันอุดมเดชาชัย ม.5/4 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 18:46:00 น.]

ตอบ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth1.php
โลกของเรา มีการบอกความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth2.php
โลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร?
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth3.php
ส่วนประกอบของพื้นผิวโลก
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth5.php
เซลล์ต่างๆที่มีอยู่ในพืชและต้นไม้
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth6.php
เซลล์ของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth8.php
อาหารเพื่อชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth9.php
การสร้างพลังงานของสัตว์และพืช
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth10.php
การดูดซึมอาหารของพืชและสัตว์เป็นอย่างไรhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
สัตว์ต่างๆมีการย่อยอาหารอย่างไร
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
ระบบการหายใจของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth13.php
การทำงานของหัวใจและระบบเลือดของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth14.php
สัตว์มีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth15.php
การรับรู้ของสัตว์ต่างๆ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth16.php
แสง แม่เหล็กและไฟฟ้าhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth17.php
เสียงและการสั่นสะเทือนhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth18.php
เซลล์ของสัตว์ ระบบประสาทสมองและพฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth19.php
สมองใครใหญ่กว่ากัน
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth20.php
พฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth21.php
พฤติกรรมที่ซับซ้อนของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth22.php
การสืบพันธุ์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth23.php
เผ่าพันธุ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิต

โดยคุณ : แสงดาว วันอุดมเดชาชัย ม.5/4 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 18:47:21 น.]

ตอบ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth1.php
โลกของเรา มีการบอกความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth2.php
โลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร?
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth3.php
ส่วนประกอบของพื้นผิวโลก
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth5.php
เซลล์ต่างๆที่มีอยู่ในพืชและต้นไม้
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth6.php
เซลล์ของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth8.php
อาหารเพื่อชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth9.php
การสร้างพลังงานของสัตว์และพืช
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth10.php
การดูดซึมอาหารของพืชและสัตว์เป็นอย่างไรhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
สัตว์ต่างๆมีการย่อยอาหารอย่างไร
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
ระบบการหายใจของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth13.php
การทำงานของหัวใจและระบบเลือดของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth14.php
สัตว์มีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth15.php
การรับรู้ของสัตว์ต่างๆ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth16.php
แสง แม่เหล็กและไฟฟ้าhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth17.php
เสียงและการสั่นสะเทือนhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth18.php
เซลล์ของสัตว์ ระบบประสาทสมองและพฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth19.php
สมองใครใหญ่กว่ากัน
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth20.php
พฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth21.php
พฤติกรรมที่ซับซ้อนของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth22.php
การสืบพันธุ์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth23.php
เผ่าพันธุ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิต

โดยคุณ : แสงดาว วันอุดมเดชาชัย ม.5/4 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 18:48:47 น.]

ตอบ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth1.php
โลกของเรา มีการบอกความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth2.php
โลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร?
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth3.php
ส่วนประกอบของพื้นผิวโลก
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth5.php
เซลล์ต่างๆที่มีอยู่ในพืชและต้นไม้
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth6.php
เซลล์ของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth8.php
อาหารเพื่อชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth9.php
การสร้างพลังงานของสัตว์และพืช
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth10.php
การดูดซึมอาหารของพืชและสัตว์เป็นอย่างไรhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
สัตว์ต่างๆมีการย่อยอาหารอย่างไร
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
ระบบการหายใจของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth13.php
การทำงานของหัวใจและระบบเลือดของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth14.php
สัตว์มีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth15.php
การรับรู้ของสัตว์ต่างๆ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth16.php
แสง แม่เหล็กและไฟฟ้าhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth17.php
เสียงและการสั่นสะเทือนhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth18.php
เซลล์ของสัตว์ ระบบประสาทสมองและพฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth19.php
สมองใครใหญ่กว่ากัน
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth20.php
พฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth21.php
พฤติกรรมที่ซับซ้อนของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth22.php
การสืบพันธุ์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth23.php
เผ่าพันธุ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิต

โดยคุณ : แสงดาว วันอุดมเดชาชัย ม.5/4 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 18:48:48 น.]

ตอบ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth1.php
โลกของเรา มีการบอกความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth2.php
โลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร?
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth3.php
ส่วนประกอบของพื้นผิวโลก
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth5.php
เซลล์ต่างๆที่มีอยู่ในพืชและต้นไม้
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth6.php
เซลล์ของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth8.php
อาหารเพื่อชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth9.php
การสร้างพลังงานของสัตว์และพืช
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth10.php
การดูดซึมอาหารของพืชและสัตว์เป็นอย่างไรhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
สัตว์ต่างๆมีการย่อยอาหารอย่างไร
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth12.php
ระบบการหายใจของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth13.php
การทำงานของหัวใจและระบบเลือดของสิ่งมีชีวิต
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth14.php
สัตว์มีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth15.php
การรับรู้ของสัตว์ต่างๆ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth16.php
แสง แม่เหล็กและไฟฟ้าhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth17.php
เสียงและการสั่นสะเทือนhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth18.php
เซลล์ของสัตว์ ระบบประสาทสมองและพฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth19.php
สมองใครใหญ่กว่ากัน
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth20.php
พฤติกรรมต่างๆของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth21.php
พฤติกรรมที่ซับซ้อนของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth22.php
การสืบพันธุ์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth23.php
เผ่าพันธุ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิต

โดยคุณ : แสงดาว วันอุดมเดชาชัย ม.5/4 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 18:49:21 น.]

ตอบ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth24.php
วงจรชีวิตhttp://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth25.php
สัตว์สังคม
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth26.php
ชีวิตครอบครัวของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth27.php
ลำดับชั้นในสังคมสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth28.php
ทำไมสัตว์ต้องอยู่รวมกันเป็นฝูง
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth29.php
เครือข่ายแห่งธรรมชาติ
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth30.php
การจู่โจมและการป้องกันตัวของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth31.php
ความสมดุลของประชากรสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth32.php
สัตว์กับการอพยพและการกบดานในฤดูหนาว
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth33.php
การทำเขตแดนของสัตว์
http://www.kidsquare.com/toknow/nature/earth34.php
วิวัฒนาการของสัตว์และพืช
โดยคุณ : แสงดาว วันอุดมเดชาชัย ม.5/4 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 18:54:44 น.]

ตอบ
http://www.viboon.com/sci/bio/bio3.htm
วิชาชีววิทยาของชั้น ม.4 ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรสัตว์ ไฟลัมต่างๆ

http://www.viboon.com/soc/his/his35.htm
มีเรื่องเหตุการณ์สำคัญด้านอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นผลงานสำคัญในประวัติศาสตร์มนุษย์ ความเป็นมาโดยสังเขปของอาวุธนิวเคลียร์ นักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนร่วม

http://www.viboon.com/k/k10.htm
เป็นเรื่องเกี่ยวกับDNA ว่าคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

http://www.viboon.com/sci/gen/gen7.htm
ทำให้ทราบว่า กระแสลมเกิดจากอะไร และทำไมนายช่างถึงมักจะสร้างบ้านให้มีช่องระบายอากาศบริเวณเบื้องบน

http://www.viboon.com/sci/gen/gen12.htm
จะบอกสาเหตุที่ทำให้เรามองเห็นดาวบนท้องฟ้าระยิบระยับได้


http://www.viboon.com/sci/gen/gen12.htm
ขั้นตอนการทำน้ำแข็งแห้ง ประโยชน์ของน้ำแข็งแห้ง ความอันตรายของน้ำแข็งแห้งเมื่อนำไปใช้ในทางที่ผิด

http://www.viboon.com/sci/gen/gen14.htm
ประโยชน์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ส่วนประกอบภายในของหลอดฟลูออเรสเซนต์

http://www.viboon.com/sci/gen/gen5.htm
บรรยากาศ ชั้นต่างๆของบรรยากาศ

http://www.viboon.com/sci/gen/gen15.htm
เครื่องจุลทรรศน์อิเลคตรอน ประโยชน์ การทำงานของเครื่องจุลทรรศน์อิเลคตรอน

http://www.viboon.com/sci/phy/phy3.htm
เป็นรื่องเกี่ยวกับการทำงานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

http://www.viboon.com/sci/phy/phy8.htm
คุณสมบัติของรังสีเอกซ์-เรย์

http://www.viboon.com/his/sci/sci31.htm
เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของ Stephen Hawking ผู้ซึ่งสำรวจความลึกลับของช่องว่างระหว่างกาแลกซีด้วยจิตใจของเขา

http://www.viboon.com/sci/gen/gen13.htm
ทำให้ทราบว่าภาพซ้อนคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

http://www.viboon.com/sci/phy/phy15.htm
ทฤษฎีอะตอมของทอมสัน ของรัทเทอร์ฟอร์ด และของโบร์

http://www.viboon.com/sci/phy/phy4.htm
ฝุ่นกัมมันตภาพรังสีเกิดจากอะไร ลักษณะของฝุ่นชนิดนี้

http://www.viboon.com/sci/gen/gen11.htm
เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องฉายภาพยนตร์ การทำงานของเครื่อง

http://www.viboon.com/sci/chem/chem3.htm
ก๊าซไฮโดรเจน คุณสมบัติของก๊าซไฮโดรเจน การนำไปใช้ประโยชน์

http://www.viboon.com/sci/chem/pereodic.htm
ภาพตารางธาตุ ชื่อธาตุต่างๆ เลขอะตอม เลขมวลอะตอม คุณสมบัติต่างๆ

http://www.viboon.com/sci/phy/phy10.htm
การเกิดไฟฟ้า ประโยชน์ของไฟฟ้า

http://www.viboon.com/sci/chem/chem2.htm
ประโยชน์ และโทษของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

http://www.viboon.com/sci/chem/chem1.htm
ผลเสียของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อได้รับ

http://www.viboon.com/sci/chem/chem4.htm
ก๊าซออกซิเจน ประโยชน์ของก๊าซออกซิเจน วิธีเตรียมก๊าซ

http://www.viboon.com/sci/bio/bio2.htm
การจำแนกและการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตในเกณฑ์ต่างๆ กฎเกณฑ์การตั้งชื่อ

http://welcome.to/solidy
ประวัติของ Richard Feynman นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ที่สำคัญ,ดาวอังคาร,เกร็ดฟิสิกส์
โดยคุณ : เกศราภรณ์ มนชัยภูมิวัฒน์ ม.4/5 - [ 2 ธ.ค. 2002 , 17:32:16 น.]

ตอบ
http://sd2.sd.ac.th
วิทยาศาสตร์น่ารู้ เรื่องตารางธาตุบรรยากาศ ดาราศาสตร์ ระบบสุริยะ เรื่องฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พื้นฐานทางวิศวกรรม


โดยคุณ : ยูริ พินิจการณ์กุล ม.4/5 - [ 3 ธ.ค. 2002 , 12:50:57 น.]

ตอบ
http://www.dss.go.th/knowledge/story/index.htm - 5k
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์
โดยคุณ : ศรินทิพย์ วสุนทราธร 4/5 - [ 3 ธ.ค. 2002 , 12:56:31 น.]

ตอบ
http://www.viboon.com/ - 33k
เรื่องน่ารู้ เรื่องน่าอ่าน, เกร็ดวิทยาศาสตร์น่ารู้, ประวัติบุคคลสำคัญของโลก, ประวัติศาสตร์, สาระน่ารู้
โดยคุณ : ดวงกมล ประวาลพฤกษ์กุล ม.4/5 - [ 3 ธ.ค. 2002 , 15:30:00 น.]

ตอบ
http://www.viboon.com/sci/chem/chem6.htm

แนวความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของสสาร
http://library.kmitnb.ac.th/projects/sci/IC/ic0030t.html
การพัฒนาคุณภาพคอรันดัมโดยวิธีการเผาแพร่สี

http://www.doodaw.com/news/news.php?topic=strangestars - 27K
ดาวประหลาดทำให้ได้พบสสารชนิดใหม่

http://update.se-ed.com/182/chaiyakupt.htm
การสปินของอนุภาคและปฏิอนุภาคเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างปฏิสสารขึ้นมาได้เองหรือยัง?
ในนิยายวิทยาศาสตร์และในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีหุ่นยนต์ที่มีอารมณ์เหมือนมนุษย์ ในความเป็นจริง อาจารย์คิดว่า จะสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีอารมณ์เหมือนมนุษย์ได้จริงๆ หรือไม่?


http://www.doodaw.com/news/news.php?topic=strangestars
ดาวประหลาดทำให้ได้พบสสารชนิดใหม่
โดยคุณ : ศิริพร โสภณ ม.4/5 - [ 3 ธ.ค. 2002 , 15:51:52 น.]

ตอบ
http://www.viboon.com/sci/chem/chem6.htm

แนวความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของสสาร
http://library.kmitnb.ac.th/projects/sci/IC/ic0030t.html
การพัฒนาคุณภาพคอรันดัมโดยวิธีการเผาแพร่สี

http://www.doodaw.com/news/news.php?topic=strangestars - 27K
ดาวประหลาดทำให้ได้พบสสารชนิดใหม่

http://update.se-ed.com/182/chaiyakupt.htm
การสปินของอนุภาคและปฏิอนุภาคเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างปฏิสสารขึ้นมาได้เองหรือยัง?
ในนิยายวิทยาศาสตร์และในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีหุ่นยนต์ที่มีอารมณ์เหมือนมนุษย์ ในความเป็นจริง อาจารย์คิดว่า จะสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีอารมณ์เหมือนมนุษย์ได้จริงๆ หรือไม่?


http://www.doodaw.com/news/news.php?topic=strangestars
ดาวประหลาดทำให้ได้พบสสารชนิดใหม่
โดยคุณ : ศิริพร โสภณ ม.4/5 - [ 3 ธ.ค. 2002 , 15:52:02 น.]

ตอบ
http://www.yindii.com/edu/chemistry.htm - 25k
วิทยาศาสตร์ เครื่องคิดเลขตาม หลักวิทยาศาสตร์ ตารางธาตุ ทดสอบความรู้วิชาเคมี เตรียมตัวสอบวิชาเคมี ส่งเคมี e-card ให้เพื่อนคุณฟรี Ideal Gas Law แก้ปัญหาในระบบออนไลน์ ดาวน์โหลดตารางเพื่อปริ้นท์ ทดสอบความรู้เคมี

http://www.mvsk.ac.th/digital/snet5/topic2/history_of_element.html - 3k
ประวัติการค้นพบและการจัดธาตุลงในตารางธาตุ ความรู้ทางฟิสิกส์ เคมี และดาราศาสตร์

http://www.lks.ac.th/library/snet5/ - 15k
ขนาดและอนุภาคของสาร ตารางธาตุ ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ กรด-เบส โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทคนิคทางเคมี อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องชั่ง เทคนิคการใช้ไพเพท เทคนิคการใช้บิวเรตต์

http://www.geocities.com/joomp69
รวบรวมประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลกพร้อมชมภาพสิ่งประดิษฐ์เก่าๆ อาทิ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เบนจามิน แฟรงคลิน ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นต้น

http://www.kidkon.com/
ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุทรศาสตร์ ข้อมูลนักวิจัยไทย ข่าวสารวิทยาศาสตร์ และประวัตินักวิทยาศาสตร์

http://www.pn.psu.ac.th/nivantef/index.html
ประวัติวิทยาศาสตร์และศาสนาอิสลาม บทความต่างๆ เช่น อิสลามกับจักรวาลวิทยา นักวิทยาศาสตร์มุสลิม ความรู้ในทัศนของอิสลาม สรุปประวัติศาสตร์อิสลาม การคำนวณเวลาละหมาดและเดือน กุรอานและวิทยาศาสตร์

http://www.kidkon.com/
ข่าวสารวิทยาศาสตร์ ประวัตินักวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ และ เกร็ดความรู้ วิทยาศาตร์แขนงต่างๆ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ พร้อมเรื่องราว เกี่ยวกับดาราศาสตร์

http://www.scithai.com/
พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) นักวิจัยอาสาของ สวทช

http://www.tiac.or.th/bib-mtrics.htm - 69k
ดัชนีวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ของไทยปี 2544-2545

http://www.oepp.go.th/ - 35k
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนทดน้ำบางประกง แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ Links หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ environnet.in.th องค์การจัดการน้ำเสีย thaienvironment.net โฮมเพจสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

http://thaifabric.thethai.net/SyntheticDye.html - 80k
เทคนิคการย้อมผ้าด้วยสีวิทยาศาสตร์

โดยคุณ : ยูริ พินิจการณ์กุล ม.4/5 - [ 3 ธ.ค. 2002 , 16:26:29 น.]

ตอบ
www.moste.go.th/about/role/dss.htmกรมวิทยาศาสตร์บริการ Last update 11/5/2000 อำนาจหน้าที่ อาคารที่ทำการ ตั้งอยู่ ณ ถนนพระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์. (662) 246-0065, 246-1387-95 โทรสาร. (662) 245-5523 WebSite : http://www.dss.go.th * เป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศโดยให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ วัตถุ...
http://www.nstda.or.th/scimag/ - 26k
กว่าของอื่นใด อ่านต่อ ::: ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล ประจำเดือน ::: คำถามประจำเดือน สิงหาคม 2545 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่ใด ? - - ส่งคำตอบ มาที่ อีเมล์ paritat@nstda.or.th ของรางวัล 1. CD-Rom Space Gallery จำนวน 2 รางวัล 2. หนังสือคู่คิดครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เล่ม ::...
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/songkhla/homepage/web_link.htm - 6k
! เ ว บ ไ ซ ต์ อื่ น ๆ ที่ น่ า ส น ใ จ ! หน่วยงานสาธารณสุข เวบไซต์เพื่อสุขภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กองการพยาบาล กองนิติกร กองสาธารณสุขภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชนก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข...
http://www.sci.buu.ac.th/~sci_rese/html/fac-rschplan.html - 16k
แผนงานวิจัย ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา --Home งานวิจัยประจำปี 2541--> สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนด แผนงานวิจัยของชาติ ได้จัดทำนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540 - 2544) พร้อมทั้งทำบทสรุปแจกผู้บริหาร...
http://www.sci-educ.nfe.go.th/sciindex.htm - 16k
ข้อมูลองค์กร นิทรรศการ ข่าวจากศูนย์วิทย์ฯ ศูนย์วิทย์เครือข่าย ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ การให้บริการติดต่อสอบถาม กระดานข่าว ข้อมูลองค์กร นิทรรศการ ข่าวจากศูนย์วิทย์ฯ ศูนย์วิทย์เครือข่าย บริการติดต่อสอบถาม ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ กระดานข่าว Science Centre for Education SCIENCE CENTRE FOR EDUCATION \ Non-Formal...
http://www.viboon.com/soc/his/his10.htm - 7k
เหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ ค.ศ. 1620 - 1665 - ค.ศ. 1620 ฟรานซิส เบคอน นักปราชญ์ชาวอังกฤษ เสนอแบบแผนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ - ค.ศ. 1638 กาลิเลโอ การลิเลอี นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน เป็นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทรรศน์ คิดค้นวิชากลศาสตร์ (ว่าด้วยเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่) - ค.ศ. 1661 โรเบิร์ต บอยล์ ยักวิทยาศาสตร์ชาวไอริช ค้นพบลักษณะของธาตุและสารประกอบ...
http://www.hsri.nu.ac.th/ - 29k ... เป็นต้นไป วันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 สถาบันวิจัยฯ ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ศูนย์โรคหัวใจ สถาบันวิจัย...
http://school.biotec.or.th/scienceEd.html - 3k
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา Science Education เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ ไบโอเทคจัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ แก่ สาธารณชน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจ ได้รับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ ที่ "โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน" ได้จัดทำขึ้น ไบโอเทคมีความยินดี...
http://siweb.dss.go.th/child_science/link_darasat.asp - 8k
...ของดวงดาว และท้องฟ้าที่น่าอัศจรรย์ใจ บ้านดาว ดาราศาสตร์และการดูดาวขั้นพื้นฐาน การใช้กล้องดูดาว กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำเสนอความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศ การวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมนอกโลกที่บ้านคุณ รวบรวมข้อมูลของการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอม นอกโลก (SETI) surus.50megs...
http://ttsf.or.th/ - 12k
Switch to English Click here มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. ซึ่งใช้เป็นกองทุนถาวร เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย (ยกเว้นคณิตศาสตร์และ แพทยศาสตร์ คลินิก) โดยแบ่ง...
โดยคุณ : ดวงกมล ประวาลพฤกษ์กุล ม.4/5 - [ 3 ธ.ค. 2002 , 16:54:47 น.]

ตอบ
http://www.nstda.or.th/scimag/
วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับครู ,นักเรียน และบุคคลทั่วไป เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น ข่าวสารในวงการวิทยาศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ , บทความวิทยาศาสตร์ , หนังสือดี ๆ ที่น่าอ่าน , โครงงานทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
โดยคุณ : รัตนาภรณ์ วิษณุเรืองเดช ม.4/5 - [ 3 ธ.ค. 2002 , 19:24:38 น.]

ตอบ
http://agserver.kku.ac.th/wirote/201circulation.htm
ระบบหมุนเวียนเลือดของแมลง
โดยคุณ : ทยานันท์ ศรีศุภโอฬาร ม.5/5 - [ 4 ธ.ค. 2002 , 17:44:25 น.]

ตอบ
http://www.rayongwit.net/project44/m3_2/g9/index.htm
ระบบหัวใจและการหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท ระบบการกำจัดของเสีย ระบบรับความรู้สึกพิเศษ ระบบสืบพันธุ์


โดยคุณ : ทยานันท์ ศรีศุภโอฬาร ม.5/5 - [ 4 ธ.ค. 2002 , 17:47:58 น.]

ตอบ
http://triamudom.moe.go.th/thai/test/biology/test0701.htm
แบบทดสอบวิชา ชีววิทยา เรื่อง การลำเลียงสารในร่างกาย
โดยคุณ : ทยานันท์ ศรีศุภโอฬาร ม.5/5 - [ 4 ธ.ค. 2002 , 17:49:35 น.]

ตอบ
อาณาจักรสัตว์และ ไฟลัมต่าง ๆ รวมทั้งยังมี test ด้วย
โดยคุณ : ทยานันท์ ศรีศุภโอฬาร ม.5/5 - [ 4 ธ.ค. 2002 , 17:53:04 น.]

ตอบ
http://www.school.net.th/library/f-snet4.htm
การถนอมอาหารโดยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ หลักการการถนอมอาหารแบบพาสเจอร์ไรซ์ ประวัติความเป็นมาของพาสเจอร์ไรซ์ ข้อควรปฏิบัติในการเก็บรักษาและการบริโภค
http://www.school.net.th/library/f-snet4.htm
เซลล์ควบคุมความคิดของมนุษย์ที่แท้จริง
http://www.school.net.th/library/f-snet4.htm
แบบจำลองชุดการหายใจระดับเซลล์พร้อมคำอธิบาย
http://www.school.net.th/library/f-snet4.htm
ระบบประสาทสมองน่ารู้ เส้นประสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดเท่ากับความหนาของแท่งดินสอ น้ำหนักของสมองเทียบกับน้ำหนักตัว
http://www.school.net.th/library/f-snet4.htm
สารทดแทนเลือดซึ่งสกัดจากเลือดวัว
http://www.school.net.th/library/f-snet4.htm
ความลับของเซลล์ชรา การสร้างเอนไซม์คอลลาจิเนสซึ่งเป็นต้นเหตุของความแก่ชรา
http://www.school.net.th/library/f-snet4.htm
เอนไซม์บรอมิเลนสำหรับบำบัดรักษาโรคมะเร็ง http://www.school.net.th/library/f-snet4.htm
เทคนิค PCRพิสูจน์บุคคลโดยดูจากลายพิมพ์ DNAการค้นพบลายพิมพ์ DNA การแสดงข้อมูลโลกัสต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างลายพิมพ์ DNA
http://www.school.net.th/library/f-snet4.htm
การกำเนิดชีวิตบนโลก
http://www.school.net.th/library/f-snet4.htm
มนุษย์กับแมลง การถือกำเนิดแมลงบนโลก
http://www.school.net.th/library/f-snet4.htm
ปรากฏการณ์ประการังเปลี่ยนสี สาหร่ายเซลล์เดียวในประการัง
http://www.school.net.th/library/f-snet3.htm
มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข ส่วนประกอบที่สำคัญของมัลมิเตอร์แบบตัวเลข ลักษณะเฉพาะบางประการของเครื่องวัด ความแม่นยำของเครื่อง ตัวอย่างของความหนาแน่น ข้อควรระวังและการเตรียมการในการวัด
โดยคุณ : ประพาฬรัตน์ ศุภสิทธิจันทร์ 4/5 - ICQ : - - [ 6 ธ.ค. 2002 , 18:23:03 น.]

ตอบ
http://thaiastro.nectec.or.th/ - 17k
ภาพเด่นประจำสัปดาห์ Picture of the Week วารสารทางช้างเผือก สมาคมดาราศาสตร์ไทย ปรากฏการณ์ท้องฟ้า รายงานพิเศษ กิจกรรม สนับสนุนโดย ข่าวดาราศาสตร์และอวกาศ

http://www.darasart.com/ - 52k
แหล่งข่าวต่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ แวดวงดาราศาสตร์ ดวงจันทร์ดวงใหม่ของยูเรนัส ซูบารุพบการระเบิดขอบเอกภพ จันทราสอดส่องเส้นใยที่มองไม่เห็น ค้นพบวัตถุในระบบสุริยะดวงใหม่ กาแลกซีวงแหวน ชีวิต

http://www.darasart.com/link/thai_link.html - 15k
สมาคมดาราศาสตร์ไทย หอดูดาวเกิดแก้ว โฮมเพจหอดูดาวเกิดแก้ว ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูดาว มีโปรมแผนที่ดูดาว ภาษาไทย ให้ดาวน์โหลดฟรี

http://www.yindii.com/edu/astronomyth.htm - 20k
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ห้องสมุดดาราศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับดาราศาสตร์ Sky Map การใช้แผนที่ดาวแบบหมุน Planetary Weight ค้นหานํ้าหนักบนดวง ดาวต่างๆ

http://www.doodaw.com/ - 68k
แหล่งรวมข้อมูลและข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับดาราศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจดาราศาสตร์

http://sd2.sd.ac.th/ - 83k
หลากหลายเรื่องราวดาราศาสตร์ สำหรับคนไทย ระบบสุริยะ,กาแลกซี่,จักรวาลและอื่น ๆ อีกมากมาย
http://thaisticker.hypermart.net/ - 4k
ร่างกาย การเพาะเห็ด อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การทดลองอย่างง่าย ๆ สมุนไพรไทย ดาราศาสตร์และอวกาศ UFO สำรวจระบบสุริยะ บุกเบิกระบบสุริยะ ดาราศาสตร์สำหรับคนไทย Solar System ศูนย์รวม Link UFO เ เรียนรู้อวกาศ
โดยคุณ : ยูริ พินิจการณ์กุล ม.4/5 - [ 13 ธ.ค. 2002 , 17:26:44 น.]

ตอบ
http://www.pwk.ac.th/ditital_lib/library/snet4
ชีววิทยา : พืช สัตว์ สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ อาหาร วิชาการ พืช เดชข้าวโพด *เพศของต้นมะละกอ ดาวเรือง สิ่งมีชีวิต - สัตว์ ไดโนเสาร์
.http://www.biology.sc.chula.ac.th/ - 11k ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โดยคุณ : ศรินทิพย์ วสุนทราธร 4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 07:42:46 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/chemploblemความรู้ทางด้านการศึกษาวิชาเคมี อาทิ เนื้อหาวิชาเคมีม.ปลาย แนวข้อสอบเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย รวมสูตรลัดเคมี แบบฝึกหัดวิชาเคมี เฉลยข้อสอบเคมี ข้อสอบเอ็นทรานซ์ แบบทดสอบวิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ออนไลน์ ตัวอย่างโจทย์ต่างประเทศ ตัวอย่างสูตรเคมีคิดลัด และข้อมูลการจำหน่ายโปรแกรม 108 เคมีคิดลัด
http://www.chemmju.com/เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาเคมี บทความเคมี รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับเคมี
http://www.chem-ou.comโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ธุรกิจ (เคมี อาจารย์ อุ๊) เปิดสอนวิชาเคมีเตรียมเอ็นทรานซ์ โดย อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล แนะนำคอร์สเรียนวิชาเคมี ที่เปิดสอน ตารางวีดีโอแต่ละสาขา เฉลยข้อสอบเคมีเอ็นทรานซ์ ข้อสอบเคมีโอลิมปิค และติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนได้ที่นี่ ...

โดยคุณ : ศรินทิพย์ วสุนทราธร4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:22:04 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/Tokyo/Fuji/8195/index.html
รู้จักบุคลากร,ข้อมูลงานวิจัย บทความน่ารู้และประมวลภาพการทำงานวิจัยทางด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม Wetlab : Freshwater

http://www.geocities.com/Tokyo/Fuji/8195
เว็บไซต์ของชีววิทยาน้ำจืด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://www.geocities.com/Baja/7765/
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาน้ำจืด ( Freshwater Biology Laboratory) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาเกี่ยวกับ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

http://www.geocities.com/Tokyo/Fuji/8195/index.html
ชีววิทยาของเสือโคร่ง รวมภาพเสือโคร่งและเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือโคร่ง

http://www.geocities.com/Tokyo/Fuji/8195
เว็บไซต์ของชีววิทยาน้ำจืด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://lightning.prohosting.com/~wetlab/
การศึกษาเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำห้วยหญ้าเครือ และลำห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
โดยคุณ : ศิริพร โสภณ ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:22:17 น.]

ตอบ
ข้อข้องใจด้านฟิสิกส์พร้อมสาระและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์
http://welcome.to/solidy
โดยคุณ : ศรินทิพย์ วสุนทราธร 4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:25:14 น.]

ตอบ
http://school.biotec.or.th/
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่ง ให้ความรู้ด้าน ชีววิทยา และสิ่งมีชีวิต เช่น กำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์ ระบบนิเวศวิทยา รวมถึงการจำแนกสิ่งมีชีวิต
http://www.nsm.or.th/
แสดงรายละเอียด และส่วนประกอบในพิพิธภัณฑ์ ตารางงานนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
http://www.geocities.com/joomp69
รวบรวมประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลกพร้อมชมภาพสิ่งประดิษฐ์เก่าๆ
http://www.ptech.in.th/
รวบรวมข้อมูลน่ารู้และสาระทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่น่ารู้ทันสมัย และ ภูมิปัญญาชาวบ้าน

โดยคุณ : ศรินทิพย์ วสุนทราธร 4/5 - [ 18 ธ.ค. 2002 , 07:32:57 น.]

ตอบ
การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ ธาตุ สารประกอบ สารละลาย สารละลายและสารบริสุทธิ์ การเปรียบเทียบสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย ตัวทำละลายและตัวถูกละลาย การกลั่นและการกลั่นลำดับส่วน การกรอง การตกผลึก การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โครมาโตรกราฟี การระเหยให้แห้ง การใช้กรวยแยก อิมัลซิฟายเออร์ โครมาโตรกราฟีราคาถูก
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/#topic1
โดยคุณ : ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ ม.4/5 - [ 19 ธ.ค. 2002 , 14:00:15 น.]

ตอบ
http://www.labals.com
ห้องแล็ปเอแอลเอส ห้องปฏิบัติการทดลอง บริการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทดสอบคุณภาพอาหาร น้ำ เคมีภันฑ์ พลาสติก น้ำมัน และ ปิโตรเคมี แนะนำข้อมูลทั่วไปของเอแอลเอสแล็ป แนะนำบริการอาทิ การทดสอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
http://www.chemmju.com/
ชมรมเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาเคมี บทความเคมี รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับเคมี
โดยคุณ : ศรินทิพย์ วสุนทราธร 4/5 - [ 19 ธ.ค. 2002 , 14:26:14 น.]

ตอบ
โครงสร้างอะตอม มีสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมหรือไม่ อุตสาหกรรมเคมี
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/#topic5
โดยคุณ : ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ ม.4/5 - [ 19 ธ.ค. 2002 , 14:29:05 น.]

ตอบ
ตารางธาตุ การจัดธาตุในตารางธาตุ การจัดกลุ่มธาตุ 20 ธาตุแรกโดยใช้เกณฑ์ ประวัติการค้นพบและจัดธาตุลงในตารางธาตุ สารประกอบคลอไรด์ สารประกอบออกไซด์ การเปรียบเทียบสารประกอบคลอไรด์และ
สารประกอบออกไซด์ สารประกอบคลอไรด์ในชีวิตประจำวัน ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล ธาตุและสารประกอบที่สำคัญ สมบัติทางกายภาพของโลหะและอโลหะ เล่นแร่ แปรธาตุ แบบไฮเทค
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/#topic2
โดยคุณ : ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ ม.4/5 - [ 19 ธ.ค. 2002 , 14:31:07 น.]

ตอบ
สมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว สถานะของสาร กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎรวมก๊าซ ทฤษฎีจลล์ของก๊าซ ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง การทำน้ำแข็งแห้ง การทำไนโตรเจนเหลว ชุดอุปกรณ์สาธิตการเกิดลม น้ำพุในขวดแก้ว ผ้าทนไฟ การเตรียมสารส้มจากกระป๋องน้ำอัดลม
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/#topic3
โดยคุณ : ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ ม.4/5 - [ 19 ธ.ค. 2002 , 14:34:38 น.]

ตอบ
มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล สารละลาย สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย สมบัติคอลลิเกตีฟ มวลของสารในปฎิกิริยาเคมี ปริมาตรของก๊าซในปฎิกิริยาเคมี การหาสูตรเอมพิริคัล การหาสูตรโมเลกุลของสารทั่วไป การหาสูตรโมเลกุลของก๊าซและการหาร้อยละโดยมวลของธาตุจากสูตรเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสาร
ในสมการเคมี สารกำหนดปริมาณและร้อยละของผลได้จากสารผลิตภัณฑ์
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/#topic7
โดยคุณ : ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ ม.4/5 - [ 19 ธ.ค. 2002 , 14:35:24 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/neo_physics_center/
สถาบันกวดวิชา นีโอ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ แนวการสอนของอ.ฟิสิกส์ แนะนำการเรียน ระเบียบการเรียนฟิสิกส์ เกร็ดความรู้ทางวิชาการ
http://sci.rsu.ac.th/physics/
เรียนวิชาฟิสิกส์ Online แบบ Multimedia แนะนำเกี่ยวกับหมวดวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ แนะนำงานวิจัยทางด้านการศึกษา เครื่องมือวัด อุปกรณ์ชีวการแพทย์ ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ซีดีรอมช่วยสอน
http://www.spu.ac.th/~b414558/
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ แนะนำภาควิชา แนะนำอาจารย์ประจำภาควิชา ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชา The physics department of Rajabhat nakhonsawan THAILAND Department of modern physics and science
http://welcome.to/solidy
ไขข้อข้องใจด้านฟิสิกส์พร้อมสาระและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์
http://www.appliedphysics.ac.th/
สถาบันกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ เปิดสอนวิชาฟิสิกส์ เน้นการสอน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย แนะนำอาจารย์ของสถาบัน แนะนำหลักสูตรคอร์สที่เปิดสอน เนื้อหาที่สอน เช่น สรุปม.4-5-6 พร้อมโจทย์ เก็งข้อสอบเอ็นทรานซ์
http://www.idealphysics.com/
สถาบันกวดวิชาฟิสิกส์ โดย อาจารย์พีระ บูชาบุพพาจารย์ แนะนำสถาบัน คอร์สเรียน การสมัครเรียน และแนะนำสาขาของสถาบันไอเดียฟิสิกส์ อะคิดีมิคเซนเตอร์
http://einstein.sc.mahidol.ac.th
ไอน์สไตน์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ รวมเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ การสัมนา เว็บบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ ของชาว มหิดล
http://www.focus.co.th/
วิชาโฟกัส เปิดสอนกวดวิชาสำหรับเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะนำคอร์สที่เปิดสอน รายวิชาที่สอน อาทิ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี เครื่องกลไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด วงจร ทฤษฎีเครื่องกล กลศาสตร์ทั่วไป สำหรับนักเรียนนักศึกษาในระดับปวช. เพื่อสอบเรียนต่อปวส. ปวช. เตรียมสอบเรียนต่อปริญญาตรี ระดับปวส.
http://www.geocities.com/iztyle
แหล่งรวมข้อมูลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาทิ ฟิสิกส์ เคมี ดาราศาสตร์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ และวิทยาศาสตร์สังคม โดยนำเสนอข้อมูลและบทความ การคำนวนและเนื้อหาในวิชาต่างๆ และมีบริการรวบรวมข้อมูลเก็บไว้เป็นห้อง Reference in Science : Physics, Chemistry, Math, Industrial Engineering...
http://www.eduzone.co.th
เตรียมสอบ ปรึกษาคณาจารย์ เอนทรานซ์ เลือกคณะเอ็น สอบตรง โควต้า มหา’ลัย มหาลัย เก็งข้อสอบ มัธยม, ม.ปลาย เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา สุขศึกษา ชีวะ เลข คณิตศาสตร์ ไทย ภาษาไทย อังกฤษ สังคม สังคมศึกษา ฝรั่งเศส วิทย์กาย รายงาน ทำรายงาน ค้นคว้า Eduzones eduzone RAC rac Eduzones.com Entrance students...

โดยคุณ : ยูริ พินิจการณ์กุล 4/5 - [ 19 ธ.ค. 2002 , 15:13:14 น.]

ตอบ
http://www.charpa.co.th/bulletin/ - 27k
แหล่งบทความด้านอาหาร เคมี และสิ่งแวดล้อม
http://comsc.ripn.ac.th/chem/ - 40k
วัตถุประสงค์ หลักสูตร อาจารย์&เจ้าหน้าที่ เครื่องมือทางเคมี อาคารและสถานที่http://www.viboon.com/sci/chem/chem7.htm - 4k
การจัดเก็บสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการกับการจัดเก็บสารเคมี แม้จะไม่กำหนดรายละเอียดในการจัดเก็บสารเคมี
http://www.vcharkarn.com/class_exam/exambank/search_form.php?subject=chemistry - 17k
ค้นหาข้อสอบ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์
http://www.material.chula.ac.th/Thai/about/build.htm - 3k
วิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 9-10, 12-14 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ (662) 218-4210-2 โทรสาร (662) 611-7586 Email address mmri@chula.ac.th ชั้นที่ 1 เครื่องมือวิจัย ชั้นที่...
http://www.material.chula.ac.th/Thai/about/build.htm - 3k


โดยคุณ : ศรินทิพย์ วสุนทราธร - [ 20 ธ.ค. 2002 , 07:42:39 น.]

ตอบ
www.butterflysite.com
การศึกษาเกี่ยวกับผีเสื้อในประเทศไทย ชีววิทยาและอนุกรมวิธานผีเสื้อ การดูผีเสื้อ และรูปภาพผีเสื้อบางชนิดในประเทศไทย
www.thaihp.com
รวบรวมบทความ สาระ ความรู้ทั่วไปในทุกๆด้าน เกี่ยวกับสัตว์ วันสำคัญ นักวิทยาศาสตร์ มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจให้ดาวน์โหลด
www.viboon.com
เว็บไซต์นำเสนอสาระน่ารู้ อาทิ ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และความรู้ทั่วๆไป พร้อมทั้งนำเสนอชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลกหลากหลายสาขา เช่น อับราฮัม ลินคอล์น, วอลท์ ดิสนีย์, อาร์คีมีดีส, และท่านอื่นๆมากมาย
www.educ.20m.com/
แหล่งรวมความรู้ คำถามต่างๆพร้อมทั้งคำตอบมากมาย และสิ่งต่างๆที่น่าสนใจน่ารู้
http://www.carscare.com/octane/octane-01.html
ความรู้เกี่ยวกับออกเทน ผลของการใช้ออกเทนไม่ตรงกับความต้องการของรถ

โดยคุณ : ขนิษฐา ตรรกวรรธนะ 5/5 - [ 29 ธ.ค. 2002 , 18:41:21 น.]

ตอบ
ช่วยหาเว็ปเกี่ยวกับหิน และการกำเนิดหินให้หน่อยหาไม่เจอ แล้วก็ ที่เว็ปสนุก หาไม่เจอช่วยหน่อยจ่ะค่ะ
โดยคุณ : air - [ 9 ม.ค. 2003 , 18:40:38 น.]

ตอบ
สวัสดีครับ คือว่าผมต้องทำรายงานเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ครับ
ยังไงช่วยรบกวนท่านผู้รู้ช่วยหาเวปให้หน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับ
โดยคุณ : STAND_STILL - [ 12 ม.ค. 2003 , 15:30:17 น.]

ตอบ
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชดอก ยังไม่เห็นมีเวปไซด์ไหนของไทยที่มีข้อมูลแบบนี้เลย มีแต่เวปไซด์ของฝรั่ง เลยอยากให้มีคนทำข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ
โดยคุณ : นักศึกษา - [ 19 ม.ค. 2003 , 13:06:06 น.]

ตอบ
การลำเลียงสารในร่างกายคนและสัตว์
โดยคุณ : PA - ICQ : po - [ 29 ม.ค. 2003 , 16:21:59 น.]

ตอบ
อยากได้เวปที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องแนวคิด, ทฤษฎีวิวัฒนาการกับการคัดเลือกตามธรรมชาติ

หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการ
โดยคุณ : ตุ๊กตาไล่ฝน - [ 31 ม.ค. 2003 , 01:53:46 น.]

ตอบ
อยากได้เว็ปที่สรุป วิชาชีวะ ม.5(ว410) ไว้เป็นแผนผัง(เป็นบท ๆ)
ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ : การ์ตูน - [ 11 ก.พ. 2003 , 13:04:21 น.]

ตอบ
อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับสารประกอบออกไซด์อย่างละเอียดครับด่วนครับ!!!!
โดยคุณ : sandwichball - [ 20 ก.พ. 2003 , 22:14:43 น.]

ตอบ
ความรู้ทางฟิสิกส์ หลากหลายมากมาย คลิ๊กไปที่ http://www.rit.ac.th/homepage-sc/physics/
โดยคุณ : คุณครู มรกต พุทธกาล - [ 11 มี.ค. 2003 , 14:35:00 น.]

ตอบ
ความรู้ทางฟิสิกส์ หลากหลายมากมาย คลิ๊กไปที่ http://www.rit.ac.th/homepage-sc/physics/
โดยคุณ : คุณครู มรกต พุทธกาล - [ 11 มี.ค. 2003 , 14:35:37 น.]

ตอบ
ประโยชน์และโทษของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์
โดยคุณ : krata - [ 20 มิ.ย. 2003 , 10:57:35 น.]

ตอบ
อยากรู้ประโยชน์และโทษของสารประกอบคลอไรด์
และออกไซด์
โดยคุณ : นร-ผู้ขาดแคลน - [ 20 มิ.ย. 2003 , 10:57:58 น.]

ตอบ
ผมอยากได้ข้อมูล เรื่อง "ชีวิตและวิวัฒนาการของของมนุษย์ตามหลักฐานทางพันธุศาสตร์" ครับ แต่ไม่รู้จะหาได้ที่ไหน บอกผมทีครับ ขอบคุณครับ......
โดยคุณ : ธีรพงษ์ วิชัยศรี - [ 21 มิ.ย. 2003 , 21:03:23 น.]

ตอบ
อยากได้ข้อมูลเกียวกับ
"ประโยชน์และโทษเกียวกับสารประกอบคลอไรด์และสารประกอบออกไซด์ในชีวิตประจำวัน " คือว่าต้องส่งอาจารย์ก่อน 25มิย.
โดยคุณ : นร.คนหนึ่ง - [ 22 มิ.ย. 2003 , 12:25:32 น.]

ตอบ
ประโยชน์และโทษของสารประกอบคลอไรด์และสารประกอบออกไซด์ กรดนิวคลีอิก
โดยคุณ : กิ่งแก้ว - [ 22 มิ.ย. 2003 , 15:52:43 น.]

ตอบ
สวัสดีครับพี่ๆๆมุกคน ช่วยผมหาเรื่องเกี่ยวกับ ยุคต่างๆๆของสัตว์ที่ครับ หามานานแล้วไม่ได้สักที่ครับ ยังไงก็ส่งไปยังเมลนี้นะครับ จะเปนพระคุณมากๆๆครับ karn_aka@hotmail.com
โดยคุณ : เด็กม4 - [ 28 มิ.ย. 2003 , 16:05:20 น.]

ตอบ
อยากทราบเว็บที่เกี่ยวกับ ยุคต่างๆของโลก มีใครพอทราบบ้างไหมคะ ช่วยบอกด้วยนะคะ ขอบคุณค้า
โดยคุณ : กิฟท์ - ICQ : 163098105 - [ 30 มิ.ย. 2003 , 22:12:30 น.]

ตอบ
ไม่มีอะไร ส่งมาเล่นๆ
โดยคุณ : 999 - [ 1 ก.ค. 2003 , 20:39:40 น.]

ตอบ
ใครรู้เรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดบ้างบอกหน่อย
เมล์มาก็ได้
โดยคุณ : มดดำ - [ 2 ก.ค. 2003 , 20:38:27 น.]

ตอบ
อยากได้ข้อมูลเกียวกับ
"ประโยชน์และโทษเกียวกับสารประกอบคลอไรด์และสารประกอบออกไซด์ในชีวิตประจำวัน .........ด่วนมากๆค่ะ
โดยคุณ : Yo - ICQ : 79442666 - [ 3 ก.ค. 2003 , 19:28:51 น.]

ตอบ
เครื่องมือทางเคมี
-UV-Visibleโดยทราบถึงหลักการ ส่วนประกอบ
โดยคุณ : poo.cheme - [ 9 ก.ค. 2003 , 09:41:57 น.]

ตอบ
อยากทราบรายละเอียดระบบประสาทของสัตว์
โดยคุณ : กี้ - [ 12 ก.ค. 2003 , 16:05:10 น.]

ตอบ
อยากทราบรายละเอียดระบบประสาทของสัตว์ ด่วนมากๆค่ะ ขอความกรุณา
ช่วยเมล์มาบอกก็ได้ค่ะที่
www.munkawe@thaimail.com ค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดยคุณ : กี้ - [ 12 ก.ค. 2003 , 16:08:39 น.]

ตอบ
ช่วยบอก web ที่บอกเกี่ยวกับกฎของ
ชาร์ลหน่อยครับ
โดยคุณ : ดล - [ 14 ก.ค. 2003 , 23:02:27 น.]

ตอบ
แม้งไม่มีอะไรเลย แบบเป็นโครงงานมาให้ดูเนี่ยไม่มีเหรอ
โดยคุณ : บวกเอี๋ยว - [ 15 ก.ค. 2003 , 11:10:02 น.]

ตอบ
อยากทราบว่าเว็บไหนบ้างที่มีเรื่อง มนุษย์กับการใช้ทรัพยากรครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดยคุณ : เด็กสงขลาครับ - [ 20 ก.ค. 2003 , 18:16:54 น.]

ตอบ
อยากได้ชื่อธาตุหลายๆชนิดพร้อมชื่อภาษาอังกฤษ+ละตินและสัญลักาณ์
โดยคุณ : ... - [ 21 ก.ค. 2003 , 20:31:25 น.]

ตอบ
หน่วยวัดต่างๆๆๆ
โดยคุณ : สรรพสิทธิ์ วงศ์ขอนแก่น - [ 24 ก.ค. 2003 , 06:15:35 น.]

ตอบ
อยากทราบเรื่องการหมุนเวียนเลือดของปู
โดยคุณ : วุฒินันท์ มีสูงเนิน - [ 25 ก.ค. 2003 , 22:11:51 น.]

ตอบ
การหมุนเวียนเลือดของปู
โดยคุณ : ed - [ 25 ก.ค. 2003 , 22:41:42 น.]

ตอบ
อยากได้รายละเอียดเรื่อง " ไฟตา " มาก ๆ ๆ ๆ ๆ เลยค่ะ จะแย่แล้ว!!!!!!!!!
โดยคุณ : นักเรียนกำลังแย่ - ICQ : - - [ 10 ส.ค. 2003 , 17:32:16 น.]

ตอบ
อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง ประวัตินักวิทยาศาสตร์มากมากค่า........
โดยคุณ : แอมแอม ชม. - [ 13 ส.ค. 2003 , 21:33:30 น.]

ตอบ
อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง ประวัตินักวิทยาศาสตร์มากมากค่า........
โดยคุณ : แอมแอม ชม. - [ 13 ส.ค. 2003 , 21:34:39 น.]

ตอบ
อยากทราบลายละเอียดกี่ยวกับการเกิกระเเสไฟฟ้าค่ะ งานชิ้นนี้ต้องส่งวันศุกร์นี้เเล้วค่ะ ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ : น้องมิน - [ 20 ส.ค. 2003 , 17:17:48 น.]

ตอบ
อยากได้ประวัตินักวิทยาศาสตร์ของ มารีน กูรีน ช่วยตอบให้ด้วนนะคะ เพราะจะต้องส่งศุกร์นี้ ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ : ออม - ICQ : ประวัตินักวิทยาศาสตร์ - [ 20 ส.ค. 2003 , 17:26:37 น.]

ตอบ
อยากได้บทความเกี่ยวกับเคมีคับ
โดยคุณ : tee - [ 27 ส.ค. 2003 , 23:12:21 น.]

ตอบ
อยากรู้ว่า ดาวอังคารชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอะไร
โดยคุณ : ลิน - ICQ : - - [ 28 ส.ค. 2003 , 19:39:11 น.]

ตอบ
ดาวอังคารทางวิทยาศาสตร์ ชื่ออะไร
โดยคุณ : ลิน. - ICQ : - - [ 28 ส.ค. 2003 , 19:40:24 น.]

ตอบ
การทำเด็กหลอดแก้ว
โดยคุณ : ์ืืืืื - [ 29 ส.ค. 2003 , 18:51:14 น.]

ตอบ
ผมต้องการ เว็บไซร์ เกี่ยวกับการ วิวัฒนาการของพืช ใครก็ได้ช่วยผมที่ ช่วยด้วยครับ
โดยคุณ : ใครบางคน - [ 6 ก.ย. 2003 , 09:59:26 น.]

ตอบ
ผมกำลังหา mindmapping เกี่ยวกับเรื่องระบบสืบันธุ์อยู่ครับ ใครหาได้ช่วยบอกหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : Siam - [ 7 ก.ย. 2003 , 17:00:05 น.]

ตอบ
ค้องการข้อมูลของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ ด่วนเอาทุกอย่าง
โดยคุณ : นักเรียนปางตาย - [ 10 ก.ย. 2003 , 22:19:53 น.]

ตอบ
ผมกำลังหาเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลวและก๊าซ อยู่ครับ ใครทราบช่วยบอกทีครับ
โดยคุณ : นักเรียนผู้น่ารัก - [ 31 ต.ค. 2003 , 14:32:49 น.]

ตอบ
พอดีแนตทำรายงานเรื่อง โซดาทำขนมครับช่วยหาหน่อยเอาข้อมูลคุณสมบัติต่างครับ
ช่วยหาทีครับส่งมาที่เมลืครับ
โดยคุณ : แนต ชาลีไ ตรรัตน์ - [ 1 พ.ย. 2003 , 20:40:57 น.]

ตอบ
อยากได้เว็บเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสค่ะ
โดยคุณ : วรวิทย์ - [ 4 พ.ย. 2003 , 12:55:07 น.]

ตอบ
อยากขอข้อมูลเกี่ยวกับการสกัดน้ำมันปาล์ม,น้ำมันรำ,น้ำมันพืช สำหรับนักเรียน ม4
เพื่อใช้ทำรายงาน พยายามหาแล้ว แต่ไม่มี
หากเพื่อน ๆ มี ช่วยกรุณาส่งมายัง Email ดังกล่าวให้ด้วย ขอบคุณครับ
โดยคุณ : สรรค์ชัย - [ 7 พ.ย. 2003 , 11:33:17 น.]

ตอบ
อยากรู๘ษซศษณโษฯโษณษสษศ๖ณื
โดยคุณ : เกศรินทร์ ฉายฉันท์ - [ 26 พ.ย. 2003 , 14:12:00 น.]

ตอบ
จะหาคำศัพท์วิชาวิทยาศาสตร์ได้จากไหน
โดยคุณ : กิฟท์ - [ 2 ธ.ค. 2003 , 18:19:39 น.]

ตอบ
อยากทราบชื่อทางวิทยาศาสตร์ของหอย ช่วยบอกหน่อยน่ะค่ะ ต้องส่งอาจารย์วันจันทร์แล้ว
โดยคุณ : นู๋นา - [ 5 ธ.ค. 2003 , 08:53:50 น.]

ตอบ
ผมอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของม.2 หลังสูตรใหม่ครับ
โดยคุณ : ARM - [ 10 ธ.ค. 2003 , 21:14:10 น.]

ตอบ
อยากได้ข้อมูลเรื่องการจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตออกแป็นพวก kingdom division ฯ
โดยคุณ : นายสิทธิโชค สระทองจุด - [ 12 ธ.ค. 2003 , 20:55:53 น.]

ตอบ
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ม.3เอทม2เอาไปทำรายงานมากเลยอ่ะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะ
โดยคุณ : นักเรียนคนเก่ง - ICQ : - - [ 12 ธ.ค. 2003 , 21:27:53 น.]

ตอบ
อยากหทบทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองแนวใหม่ ๆ
ไม่เอาในสถาบัน หรือในโรงเรียนนะค่ะ

ถ้ารู้ช่วย mail ส่งให้ด้วยค่ะ
จะขอบพระคุณอย่างมากค่ะ
โดยคุณ : ปูเป้ - [ 13 ธ.ค. 2003 , 12:30:18 น.]

ตอบ
อยากหทบทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองแนวใหม่ ๆ
ไม่เอาในสถาบัน หรือในโรงเรียนนะค่ะ

ถ้ารู้ช่วย mail ส่งให้ด้วยค่ะ
จะขอบพระคุณอย่างมากค่ะ
โดยคุณ : ปูเป้ - [ 13 ธ.ค. 2003 , 12:31:07 น.]

ตอบ
ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับ การแยกโดยการสกัดด้วยตัวทำละลาย แบบ countercurrent extraction ครับ

กรุณาเมล์บอกด้วยครับ
โดยคุณ : น.ศ. - [ 19 ธ.ค. 2003 , 12:34:02 น.]

ตอบ
www.sexjepan.com
โดยคุณ : kala - [ 2 ม.ค. 2004 , 11:38:20 น.]

ตอบ
อยากได้เว๊บ ที่ มีโครงงานวิจัยเคมี ให้เหนเลยอะค่ะ ..

แบบ เปนโครงงาน เลยนะคะ (ของเคมี)
โดยคุณ : bo - [ 2 ม.ค. 2004 , 19:45:09 น.]

ตอบ
อยากทราบเรื่อง ประโยชน์ของเซลล์ซัลวานิก เซลล์นิเกิล-แคดเมียม
โดยคุณ : ิboy - [ 5 ม.ค. 2004 , 21:54:08 น.]

ตอบ
การแบ่งเซลล์แบบmitosisอยู่ในหนังสือ
ชีววิทยา 2 ของอาจารย์พินิจ ฉายสุวรรณ
อาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยคุณ : โต้ง - [ 24 ม.ค. 2004 , 17:01:21 น.]

ตอบ
อยากทราบเรื่องชั้นบรรยากาศ
ว่ามีกี่ชั้นอะไรบ้างเเค่นี้เเหละ
โดยคุณ : ยูริ เอ กาการิน - [ 25 ม.ค. 2004 , 15:17:23 น.]

ตอบ
อยากทราบว่าบรรยากาศมีกี่ชั้นเเค่นี้พอ
โดยคุณ : โยชิมิดสึ - [ 25 ม.ค. 2004 , 15:20:01 น.]

ตอบ
กรุณาช่วยส่งวิธีการใช้อุปกรณ์ทางเคมีหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้หน่อยได้ไหมคะเมื่อมีผู้อ่านคนไหนที่พอจะช่วยหนูได้กรุณาส่งมาหาหนูได้เลยนะคะเมื่อได้อ่านข้อความของหนูเพราะหนูมีความจำเป็นจะต้องใช้โดยด่วนคะ หรือจะบอกแหล่งค้นหาหรือเว็บไซด์มาให้ก็ได้คะ ขอขอบคุณคะ
โดยคุณ : น้องอ้อม - [ 29 ม.ค. 2004 , 20:35:34 น.]

ตอบ
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ กาลักน้ำ ความดันอากาศ เครื่องมือวัดความดันอากาศ ความชื้นของอากาศ ขอบคุณครับ
โดยคุณ : Nitiwat J. - [ 4 ก.พ. 2004 , 19:25:14 น.]

ตอบ
อยากได้โครงงานเกี่ยวกับงานฝีมือค่ะ
โดยคุณ : ส้ม - ICQ : โครงงานฝีมือ - [ 17 ก.พ. 2004 , 15:52:07 น.]

ตอบ
ต้องการเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธาตุอาหาร การตกตะกอน ความตื้นเขินและวิธีการสำรวจธาตุอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปบริเวณปลายน้ำหลังการปิดกั้นเขื่อนหรือฝายในลุ่มน้ำในปัจจุบัน

ถ้ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาส่งมาให้ผมที่ kittikun2526@hotmail.com เป็นเมล์ของผมเอง

ขอบพระคุณอย่างสูง
โดยคุณ : kittikun - [ 18 ก.พ. 2004 , 11:24:32 น.]

ตอบ
ใครรู้เรื่องการสตัฟฟ์สัดว์ช่วยส่งมาที่ cyupa@cattelecom.co.th
โดยคุณ : ด.ญ.ณัฐธิดา จันทร์เอี่ยม - [ 19 ก.พ. 2004 , 19:48:35 น.]

ตอบ
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบนสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม คัยรู้ช่วยบอกชื่อเว็บมาเยอะๆนะคับ
โดยคุณ : [big] - [ 21 ก.พ. 2004 , 22:00:31 น.]

ตอบ
รีบๆๆตอบนะคับ
โดยคุณ : big - [ 21 ก.พ. 2004 , 22:03:22 น.]

ตอบ
ผมรวบรวมเว็บเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไว้ แล้วจะส่งมาให้อีก
http://www.nsm.or.th : พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
http://www.nstda.or.th : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
http://www.trf.or.th : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
http://www.gistda.or.th : สำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
http://www.ttc.moste.go.th : web สำหรับการส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
http://www.cri.or.th : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
http://www.ipst.ac.th : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
http://www.tistr.or.th : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/index.htm : สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาตร์การแพทย์
http://www.sc.chula.ac.th : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
http://www.thaiscience.com : วารสาร LAB.TODAY นำเสนอสาระต่างๆ เกี่ยวกับ การวิเคราะห์วิจัย และการควบคุมคุณภาพ ในแขนงต่างๆ
http://www.scithai.com : web ส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน โดยไบโอเทค
http://www.viboon.com : แหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์,เกร็ดวิทยาศาสตร์น่ารู้
http://www.clinictech.most.go.th : ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ปุ๋ย เรื่องไวน์ การแปปรูปอาหาร เซรามิสค์ คอมพิวเตอร์
http://hellosara.hypermart.net : สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พืช บุคคล สัตว์ สถานที่สำคัญ
และวิทยาศาสตร์
http://www.nstda.or.th/scimag : วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับครู ,นักเรียน และบุคคลทั่วไป
http://www.geocities.com/iztyle : Iztyle : Science Center
http://www.charpa.co.th/bulletin : แหล่งรวมบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เคมี และสิ่งแวดล้อม ... อดิศักดิ์
http://www.thai.net/bio-tech/index.html : ข่าวสารความเคลื่อนไหว ของโลกวิทยาศาสตร์
http://thaipr.cjb.net : ศูนย์รวมโครงงานไทย ใน internet
http://members.tripod.com/thaivit : ้ความรู้เกี่ยวกับ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์
http://www.newscientist.co.uk : New Scientist Magazine
http://www.sciam.com : Scientific American
http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/education : Geography Education @ nationalgeographic.com
http://www.omnimag.com/home_hi.html : Welcome to OMNI Magazine
http://whyfiles.news.wisc.edu : The Why Files
http://www.kyes-world.com : The Event Inventor by Kye's World
http://www.explorezone.com : explorezone.com : Earth, space and weather science news and reference
http://www.calresco.org : The Complexity & Artificial Life Research Concept
http://www.geocities.com/joomp69 : รวบรวมประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก พร้อมชมภาพสิ่งประดิษฐ์เก่าๆ
http://www.geocities.com/drclumsy : Science and Technology Link
http://www.stc.arts.chula.ac.th : โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ในสังคมและวัฒนธรรมไทย
http://www.geocities.com/Area51/Nebula/9767 : เรื่องราววิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ลึกลับ
http://wine.cjb.net : กุญแจไขจักรวาล
http://www.pn.psu.ac.th/nivantef : อิสลามและวิทยาศาสตร์
http://www.9sci.com : 9Sci รายการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเยาวชนและบุคคล
http://www.pbs.org/wgbh/nova : Nova Online - science TV series
http://members.tripod.com/intasang/kanitsart.html : problems in mathematics
http://www.geocities.com/thai_physics : สมาคมฟิสิกส์ไทย
http://www.rit.ac.th/homepage-sc/physics : โฮมเพจการสอนฟิสิกส์ทางอินเตอร์เน็ต
http://hello.to/chemku : โครงสร้างของอะตอมเป็นภาษาไทยพร้อมภาพเคลื่อนไหว
http://www.egat.or.th/me/nuc : พลังงานนิวเคลียร์ รังสี กัมมันตภาพรังสี..
http://www.moste.go.th/engmoste/cobalt60 : โคบอลต์ 60
http://www.eeit.or.th : มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน (ประเทศไทย)
http://www.thaiatom.org : เกร็ดความรู้ จากสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
http://www.nrel.gov : National Renewable Energy Laboratory
http://www.thaienergy.net : ศูนย์สารสนเทศการอนุรักษ์พลังงาน
http://www.ethanol-thailand.com : โครงการเอธานอล - พลังงานสะอาด น้ำมันเกษตร เพื่อเศรษฐกิจไทย
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/9699/scipag17.htm : เสียงของไดโนเสาร์เมื่อ 75 ล้านปี
http://bims.buu.ac.th : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
http://www.connect.to/nica : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
http://www.med.cmu.ac.th/dept/biochem/~prachya/pkhome.htm : ชีววิทยา โดย Dr Prachya Kongtawelert
http://www.geocities.com/wanida66 : Biodiversity of Attached Algae in Evergreen Forest of Doi Inthanon
http://get.to/wetlab : ห้องปฎิบัติการชีววิทยาน้ำจืด - Wetlab : Freshwater biomonitoring studies
http://www.rspg.thaigov.net : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
http://geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/8556/biowepon.htm : อาวุธชีวภาพ
http://www.museumthailand.com : พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์ป่าใหญ่ที่สุดในเอเซีย และของหายาก
http://www.safetybio.com : ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ
http://www.greenpeace.org/%7Egeneng/highlights/food/goldenrice.htm : Fact/Flaw เกี่ยวกับข้าวตัดแต่งพันธุ์ Golden Rice
http://www.sc.chula.ac.th/courseware/2305101 : พันธุกรรม
http://www.thai.net/universe : ให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหว Seismic data provider
http://www.jewelryseason.com : ความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์
http://www.aigsthailand.com : สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย
http://www.sac.or.th : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
http://www.nectec.or.th : Nectec - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
http://wireless.siam2you.com/zone_wap/index.asp : WAP - แหล่งข้อมูล และเรื่องราวของ อินเตอร์เน็ตไร้สาย ... aDmC
http://www.geocities.com/pisitp : งานวิจัยทางด้าน การประมวลผลภาษาไทย บนคอมพิวเตอร์
http://www.project2061.org : โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของอเมริกา ... รังษิยา
http://www.geocities.com/Heartland/Forest/7188/index.html : ชมรมส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเพื่อการเกษตร
http://i.am/science.sk : ชุมนุมวิทยาศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
http://www.geocities.com/sswscim2 : เว็บวิทยาศาสตร์มีและบทความวิทยาศาสตร์ update เป็นประจำ
http://www.engr.tu.ac.th/info/tu-nu : Twinning Engineering Programmes at Thammasat
http://www.aet.rit.ac.th : คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
http://www.fibo.kmutt.ac.th : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
http://www.kmitl.ac.th/che/index.html : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.geocities.com/thecivil : สู่โลกวิศวกรรมของคนไทย
http://www.thaiindustrial.com : Website สำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร วิศวกร
http://www.thaitechinfo.com : web site แห่งงานวิศวกรรมไทย
http://www.thai.net/eng-data : Engineering Data Online
http://www.technic.in.th : วารสารเทคนิค
http://www.thaiengineer.com : ศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการวิศวกรรม
http://www.thaiengineering.com : Thaiengineering.com สู่โลกวิศวกรรมของคนไทย
http://www.thaitechnics.com : แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์
http://www.9engineer.com : ศูนย์กลางข่าวสารข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้า พลังงาน และเทคโนโลยี
http://go.to/mengineer : Mechanical Articles, Convertion Calculatior, Html Editor, Game , Etc....
http://www.udsahagum.com : web อุตสาหกรรมไทย
http://mengineer.tripod.com : web ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
http://www.mtec.or.th : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
http://www.xtact.com : โลก cad/cam มีการตอบคำถาม และ Training แบบ Online
http://www.geocities.com/learncdma : เรียนรู้เรื่อง CDMA
http://www.thaihvac.com : แหล่งข้อมูลด้านวิศวกรรมปรับอากาศในประเทศไทย
http://www.thaifoundry.com : สมาคมอุตสาหกรรม หล่อโลหะไทย
http://www.pipingengineer.com : วิศวกรรมระบบท่อ
http://kmitnb05.kmitnb.ac.th/~srk : Engineering for Environment
http://www.tiea.net : สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
http://www.thaieei.com : Electrical and Electronics Institute (EEI)
http://welcome.to/thetelecom : ข้อมูลและข่าวสาร ทางด้านโทรคมนาคม
http://www.siamcivil.com : แหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับวิศวกรโยธา
http://www.thaibase.com : แหล่งข้อมูล ข่าวสาร และงานวิจัย ด้านการก่อสร้าง
http://www.thaicivil.com : แหล่งข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธา
http://berc.dedp.go.th/building/building.html : เทคโนโลยีในอาคาร อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
http://www.crosswinds.net/~wildenergy : web เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน อธิบายถึงหลักการและวิธีเลือกใช้
http://www.thaiatc.com : รายละเอียดเกี่ยวกับ การควบคุม จราจร ทางอากาศ
http://www.aluminiumlearning.com : บทเรียนช่วยสอน เรื่อง อลูมิเนียม
สิ่งแวดล้อม
http://www.p2.org : web site องค์กรนานาชาติระดับโลก ด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษ ... รังษิยา
http://www.eric.chula.ac.th : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.eppo.go.th/e_saving/index.php : โครงการพลังงานหาร 2
http://www.anamai.moph.go.th/env/develop/index.htm : ฝ่ายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและเมือง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
http://www.brtprogram.org : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และ ศึกษานโยบายการ จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
http://www.environnet.in.th : web เพื่อคนสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลก
http://www.magiceyes.or.th : สมาคมสร้างสรรค์ไทย "ตาวิเศษ" องค์กรสาธารณะประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
http://wetlab.tripod.com/kudnamsai/index.html : การอบรมอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมชุมชน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิต
http://www.geocities.com/donnpipop/environment.htm : โครงการบ้าน-โรงงานประสานใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมชุมชน
http://pzed.8m.com : Pomzazed วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหิน
http://www.deqp.go.th/news_pr/index.html : 100 คำถาม สิ่งแวดล้อม
http://www.thaienvironment.net : website สิ่งแวดล้อมไทย
http://welcome.to/greenweb : เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
http://come.to/LoveOurHome : web เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
http://www.anamai.moph.go.th/factsheet : Fact Sheet สถานการณ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
http://www.samutpkwater.com : โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ
http://wetlab.hypermart.net : ห้องปฏิบัติการชีววิทยาน้ำจืด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://wetlab.virtualave.net/kamsan : บันทึกการอบรมเรื่อง การใช้สัตว์หน้าดินในการบ่งชี้คุณภาพน้ำ
http://www.thai.net/biology : การสำรวจสาหร่ายในลำห้วย 2 แห่งของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โดย คมคณิต วรไพบูลย์
http://wetlab.tripod.com/supalak : การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบริเวณน้ำตกเพ็ญพบใหม่ และน้ำตกวังกวาง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย
http://wetlab.hypermart.net/headwater : งานวิจัย Effect of Headwater Catchment Degradation on Water Quality and Benthic Macroinvertebrate Community in Northeast Thailand
http://waternet.virtualave.net/grand : การเปลี่ยนแปลงของชุมชนปลาในลำธารขนาดเล็ก 3 ลำธาร โดยการกระทำของมนุษย์
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3239 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแหล่งน้ำจืดกับปัจจัยคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำพอง
http://members.tripod.com/thaibug/prelim : เปรียบเทียบการเก็บตัวอย่างด้วยกระชอนและ Ekman Grab ในลำน้ำพอง
http://lightning.prohosting.com/~wetlab : การศึกษาเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำห้วยหญ้าเครือ และลำห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
http://geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3239/vilasinee.html : การศึกษาเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่
http://www.anamai.moph.go.th/factsheet/envi3-10.htm : วิกฤติการณ์มลพิษในแม่น้ำพอง โดย ดร.ยรรค์ยง อินทร์ม่วง
http://www.geocities.com/Eureka/Gold/9967/inca.html : การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างหอยหอมและสาหร่ายพวก Periphyton
http://thaibug.tripod.com/biotic : การทดสอบการให้ค่าคะแนนแก่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน เพื่อติดตามคุณภาพน้ำ
http://waternet.virtualave.net/sirijid : การศึกษาเบื้องต้นความผิดปกติส่วน mebtum ระยะตัวอ่อนของหนอนแดง (Diptera : Chironomidae) จากน้ำพอง
http://waternet.virtualave.net/hyacinth : ผักตบชวากับการบำบัดน้ำเสีย
http://members.tripod.com/thaibug : Thaibug : การศึกษาความหลากชนิด ของมวนน้ำจืด โดย ศิริพร แซ่เฮง
http://members.tripod.com/~wetlab/index_c.html : วิทยานิพนธ์ ผลกระทบจาก การถางป่าริมฝั่งลำธาร ต่อโครงสร้างชุมชน
http://www.geocities.com/kharompd : รวม links วิทย์ และมีเรื่องของ ปูน้ำเค็มของไทย
http://www.thai.net/fwater : Wilailuk project : ความหลากวงศ์ของแมลงน้ำ
http://waternet.virtualave.net/limnephilidae : งานวิจัยสัตว์หน้าดิน Predatory foraging behaviour and activity patterns of larvae
http://www.thai.net/ept : การศึกษาการกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงกลุ่ม Ephemeroptera Plecoptera และ Trichoptera (EPT)
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/7090 : การศึกษาความหลากหลาย ของพรรณในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน
http://run.to/nann : web ประกอบสารนิพนธ์ เรื่องมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม iso 14001
http://www.pamm.bizland.com : web site จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ
http://www.geocities.com/jgsee2000 : JGSEE (The joint graduate school in energy and environment)
ดาราศาสตร์-อวกาศ
http://thaiastro.nectec.or.th : สมาคมดาราศาสตร์ไทย
http://www.nasa.gov : Nasa
http://www.nasm.edu : National Air and Space Museum
http://www.kirdkao.org : หอดูดาวเกิดแก้ว
http://www.doodaw.com : แหล่งรวมข้อมูลและข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับดาราศาสตร์
http://www.darasart.com : ดาราศาสตร์สำหรับคนไทย
http://www.thaispaceweather.com : เพื่อความรู้ ข่าวสาร ด้านสภาพอวกาศ (Space Weather) และ ดาราศาสตร์ทั่วไป สำหรับคนไทย
http://thaiastro.nectec.or.th/news/blletin.html : ข่าวดาราศาสตร์
http://www.geocities.com/darasard : ดาราศาสตร์
http://www.geocities.com/Area51/Shire/1567 : web สารพันดาว การดูดาวและดาราศาสตร์ แผนที่ฟ้ารายเดือน
http://skywatcher.hypermart.net : web site รวบรวมความรู้พื้นฐานทั่วไปสำหรับนักดูดาวมือใหม่สมัครเล่น
http://http://www.geocities.com/bundid_observatory : ข่าวด่วนดาราศาสตร์ ข่าวด่วนดาวหาง การดูดาวภาคปฏิบัติ และเทคนิคการถ่ายภาพ ทางดาราศาสตร์
http://free.prohosting.com/~namtarn : น้ำตาลซายน์ - Namtarn Science ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Galaxy/3633 : web เอกภพไร้พรมแดน ดางหางและปรากฏการณ์ธรรมชาติ
http://www.se-ed.net/lennet : แหล่งศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับดาราศาสตร์
http://www.jobtopgun.com/star-watching/mainpage.htm : web สอนดูดาว
http://www.inthai.bravepages.com/cosmos : บันทึกเรื่องดวงดาว และเอกภพ
http://thaiastro.nectec.or.th/ency : ปทานุกรมดาราศาสตร์ พจนานุกรมดาราศาสตร์
http://www.bbc.co.uk/worldservice/seeingstars : Seeing Stars แผนที่ดาวประจำเดือน
http://thaiastro.nectec.or.th/royal/maink.html : พระมหากษัตริย์ไทยกับดาราศาสตร์
http://thaiastro.nectec.or.th/royal/pcssgal.html : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
http://thaiastro.nectec.or.th/gal/gallery.html : ห้องภาพท้องฟ้า
http://fly.to/lyra : ภาพถ่ายดวงดาวจากฝีมือนักดาราศาสตร์สมัครเล่น
http://www.rb.ac.th/student/solarsystem/j.htm : ระบบสุริยะ (Solar System)
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/C1999H1Lee.html : ดาวหาง ลี (C/1999 H1)
http://thaiastro.nectec.or.th/library/grncnj.html : เมื่อดาวเคราะห์มาเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/mars_opposition.html : ปรากฏการณ์ดาวอังคารเข้าใกล้โลก 2542
http://www.ku.ac.th/Internet/eclipse : สุริยุปราคราเต็มดวง
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4883/galaxy.htm : ปรากฏการณ์แกแลกซีชนกัน
http://thaiastro.nectec.or.th/leonids : ฝนดาวตกลีโอนิดส์
http://thaiastro.nectec.or.th/library/stardust.html : ตามล่าละอองดาวของยาน สตาร์ดัสต์
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/home_thai.html : โครงการวิจัยสถาบันเซติ (วิจัยสิ่งแปลกปลอมนอกโลก)
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/8556 : นิทรรศการสถานีอวกาศเมียร์
ภูมิปัญญามนุษย์
http://www.etv.kmitnb.ac.th : โครงการวิจัย เพื่อตรวจประเมินสมรรถนะ ของเตาเผาขยะมูลฝอย
http://www.thaipun.com : ศูนย์รวมเว็บไซต์ ภูมิปัญญาไทย
http://www.corpthai.com : ส่งออกภูมิปัญญาไทย
http://www.betterthai.or.th : โครงการ การร่วมใจสร้างภูมิปัญญาไทย
http://www.ohobrain.com : ตลาดนัดสิ่งประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์
http://members.tripod.com/~inScience : inScience สรุปข่าวความคืบหน้าของงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
http://www.se-ed.net/greatidea : web คุณยุวชน โอมาศ นักประดิษฐ์และออกแบบอิสระ มีผลงานเช่น รถไมโครคาร์
http://i.am/form_tech : web เกี่ยวกับเครื่องจับยุงด้วยน้ำ
http://www.geocities.com/Paris/Rue/9943/firstnpc.html : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยประชาชน
เรื่องลึกลับ
http://www.gmmgrammy.fans-club.com : สำหรับคนที่ชื่นชอบ ศิลปินค่ายแกรมมี่
http://www.thai.net/dailyhorror : web ที่พาคุณร่วมสำรวจไปในโลกเร้นลับ ภูติผี UFO X-files
http://move.to/mystic : UFO GHOST ALIEN
http://moster.hypermart.net : เรื่องของความเชื่อต่างๆ เรื่องประหลาด
http://www.shockfm.com : Shock FM.
http://i.am/thaighost : รวมเรื่องสยองขวัญ เกี่ยวกับผีและวิญญาณ
http://www.geocities.com/Area51/Lair/4533 : เรื่องราวของเรื่องผีที่มีการเล่ากันในPalaceทุกๆคืน
http://sanook.to/owl24 : บ้านนกฮูก-สุสานร้าง รวมเรื่องเล่าเขย่าขวัญ รูปภาพ และ เรื่องราวลี้ลับ
http://gostbuster.cjb.net : เรื่องราวความน่ากลัว สยองขวัญ ที่รอคอยการพิสูจน์
http://www.fortunecity.com/meltingpot/dalston/165/zing : รวมเรื่องราวที่ลึกลับ น่ากลัว
http://www.cp.eng.chula.ac.th/~u43pjr/ghosthunters : Web ที่พูดถึงผี จากมุมมองของวิทยาศาสตร์
http://members.tripod.com/~eakaluk : Ghost Story เรื่องผีๆ
http://www.thai.net/thghost : web ห้อง #ชมรมเล่าเรื่องผี
http://www.geocities.com/suriya382000 : web เกี่ยวกับจานบินและมนุษย์ต่างดาว
http://www.thai.net/supernatural : เกี่ยวกับจานผี มนุษย์ต่างดาว และอื่นๆ
http://www.sangjit.com : สถาบันวิจัยค้นคว้า วิชาการสั่งจิตใต้สำนึก (TISAR)
http://geocities.com/Area51/Aurora/8452 : ความลี้ลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา


โดยคุณ : ครูทองคำ วิรัตน์ - [ 12 เม.ย. 2004 , 18:45:25 น.]

ตอบ
อยาทราบเกี่ยวกับเรื่องแนะแนวทางในการศึกษาต่อ คณะต่างๆ ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร จบแล้วทำอะไร มหา`ลัยไหนที่มีเรียนบ้าง
โดยคุณ : นนทพร - [ 14 พ.ค. 2004 , 17:51:22 น.]

ตอบ
อยากทราบว่า ธาตุ Na , K , Sn , Pb , Sb
ชื่อเดิมที่ตรงตามตัวที่มาจากภาษาลาตินชื่อว่าอย่างไรค่ะ
โดยคุณ : บี โม้ - [ 15 พ.ค. 2004 , 15:57:07 น.]

ตอบ
อยากทราบชื่อธาตที่ 113 115 117
หาได้ที่ไหนค่ะ เอาเป็นชื่อที่ไม่ใช่แบบ iupac
โดยคุณ : อ้อ - [ 15 พ.ค. 2004 , 17:43:15 น.]

ตอบ
อยากได้เว็ปที่มีการทำโครงงานที่แปลก ๆ ค่ะ รีบตอบมาไว ๆนะค่ะ
โดยคุณ : คนทำงาน - [ 17 พ.ค. 2004 , 20:02:00 น.]

ตอบ
อยากได้รูปภาพอุปกรณ์ทางเคมี ชื่อไทย - อังกฤษ ช่วยบอกที zakeena@hunsa.com
โดยคุณ : เด็กหลงทาง - [ 19 พ.ค. 2004 , 20:32:41 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอข้อมูลที่ไปพบมาครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ.... 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
www.rakang.net
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.