เรามีอะไร มากกว่าที่คุณคิด Now!

WEB BOARD


สาระที่ 6 ศิลปะ
ช่วยกันหน่อยนะครับ ถ้าท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ใด แล้วพบเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนไทยเกี่ยวกับสาระที่ 6 ศิลปะช่วยคัดลอก ที่อยู่ของเว็บไซต์(Address) พร้อมกับสรุปเนื้อหาในเว็บนั้นไม่เกิน 2 บรรทัด เพื่อให้เยาวชนที่เข้ามาค้นหา พออ่านที่ท่านย่อไว้จะได้เข้าใจว่าตรงกับที่เขาต้องการจะค้นหาหรือไม่ ช่วยกันหน่อยนะครับ ขอขอบคุณท่านที่ช่วยเยาวชนไทยครับ แล้วผมจะได้นำไปใส่ไว้ในสาระศิลปะครับ
โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 14:02:22 น. ]

ตอบ
http://203.154.104.10/service/mod/herritage/nation/musical
เครื่องดนตรีไทย แนะนำเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ เช่น ดีด สี ตี เป่า ตลอดจนบทเพลงไทย
โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 14:34:44 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/9510/

ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมไทย บอกประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ
http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/9510/
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:37:30 น.]

ตอบ
http://www.angelfire.com/art/snak

รวมภาพผลงานศิลปะแบบ Graffiti ให้ชม รวมลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Graffiti
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:38:25 น.]

ตอบ
http://www.bangkokpost.com/silpathaifiles/index.html

บอกประวัติความเป็นมาของการวาดภาพศิลปะไทย รวมภาพวาดลายไทยให้ชม บอกประวัติความเป็นมาและผลงานของศิลปินไทยแขนงการวาดภาพศิลปะไทย รวมทั้งสอนเกี่ยวกับวิธีการวาดภาพลายกนก
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:39:13 น.]

ตอบ
http://www.dontrithai.com/

เว็บไซต์ที่ให้ความมรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ประวัติเครื่องดนตรีไทย ศิลปินในสาขาดนตรีไทย เพลงไทยเดิม วงดนตรีไทย
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:40:13 น.]

ตอบ
http://classicalthai.com

ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย มีเพลงไทยให้ดาวน์โหลด
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:40:52 น.]

ตอบ
http://www.thaiartmovement.comรับจัดงานศิลปะการแสดงไทย งานออกแบบกำกับการแสดงบนเวทีต่าง ๆ งานออกแบบท่าเต้น และเปิดตัวสินค้า

http://www.dass.co.th/articles.htm
รวมบทความเกี่ยวกับละครเวที ศาสตร์และศิลป์ของละคร บอกประวัติของการละคร การเขียนบท การจัดเสื้อผ้า และนักแสดง

http://www.geocities.com/sumetn
บทเรียนดนตรีออนไลน์ เนื้อเพลง การเล่นกีต้าร์คลาสสิคเบื้องต้น เทคนิคการเล่นสไลด์กีต้าร์ เทคนิคการเล่นบลูส์และแจ๊ส กระดานถามตอบข้อสงสัย

http://www.geocities.com/aroonsangob
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังตะลุง

http://www.geocities.com/ariyagroup2002
รับจัดและสอนศิลปะการแสดงไทยและสากล ดนตรีไทย นาฏศิลป์ เต้น บัลเล่ต์ เครื่องแต่งกาย ดอกไม้สด

โดยคุณ : เกศศิริ ใจภักดี - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:05:53 น.]

ตอบ
ThaiArt
บอกให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสัตว์ในป่าหิมพานต์ มีภาพประกอบ
http://www.kmitnb.ac.th/ThaiArt/ThaiArt.html
โดยคุณ : ณาตยา ก่อตั้งทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:09:49 น.]

ตอบ
http://geocities.com/theriverofkingsรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมาและภาพจากโครงการแม่น้ำของแผ่นดิน อลังการการแสดงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การแสดงแสง เสียง และเทคนิคพิเศษ ในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย เรื่องราวความเกรียงไกร และความเป็นมหาบุรุษยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยาม
โดยคุณ : ทิพรัตน์ โชติสิริสถาพร 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:39:07 น.]

ตอบ
http://www.jitdrathanee.com/
เว็บไซต์ที่เป็นงานด้านจิตรกรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีที่
งดงามของจิตรกรชื่อ ธานี ชินชูศักดิ์และผลงานของเขา
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:39:23 น.]

ตอบ
http://mistral.culture.fr/louvre/louvrea.htm เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของชาวฝรั่งเศส
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:42:09 น.]

ตอบ
http://mistral.culture.fr/louvre/louvrea.htm เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของชาวฝรั่งเศส
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:42:57 น.]

ตอบ
http://www.anurakthai.com/
เว็บไซด์สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย นาฏศิลปไทย ดุริยางคศิลป
วรรณศิลป วิจิตรศิลป

http://www.thaikids.com/
เว็บไซต์ที่ให้ความมรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ประวัติเครื่องดนตรีไทย ศิลปินในสาขาดนตรีไทย
เพลงไทยเดิม วงดนตรีไทย

http://www.geocities.com/dontree_t
รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย ประวัติเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ

http://www.dear.to/kimthai
เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีปะเภทขิมโดยเฉพาะ ประวัติของขิม บทร้องดนตรีไทย จังหวะของไทยเดิม
รวมไปถึงนาฏศิลป์ไทย การแต่งองค์ทรงเครื่อง โขน การละเล่น

http://mitethai.tripod.com/
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับลักษณะของเพลงไทย เครื่องดนตรีไทย การประสมวง คีตกวีไทย เพลงทยเดิม
โดยคุณ : อารีรัตน์ รุ่งสิริเมธากุล 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 10:52:49 น.]

ตอบ
http://www.anurakthai.com/
ข้อมูลด้านมหรสพไทย การแสดง และการละเล่นที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมเรื่องราวของมหรสพ มหรสพไทย การแสดงของไทย การละเล่นของไทย โรงละคร ไหว้ครู การละเล่นของหลวง สวดคฤหัสถ์ ลิเก หน้าพาทย์ ดุริยางค์ ละคร ตลก จำอวด เบิกโรง เพลงพื้นเมือง เพลงพื้นบ้าน เครื่องดนตรีไทย เสภา เพลงไทยเดิม นาฏศิลป์ไทย หนังใหญ่ หุ่นไทย หุ่นกระบอก โขน รำ และสอนรำไทย
โดยคุณ : สุพัฒน์กุล ภัคโชค 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 10:54:32 น.]

ตอบ
http://www.thai.to/yaimok/
ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ประเพณีความเป็นอยู่ รวมถึงเครื่องดนตรีและอักษรล้านนา
โดยคุณ : สุพัฒน์กุล ภัคโชค 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:27:15 น.]

ตอบ
http://www.siaminside.com/webindex/Arts_and_Culture/Arts/
รวมข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม, การก่อสร้าง, การออกแบบสถาปัตย์, การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ,บ้านประหยัดพลังงาน, การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม.. และอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับศิลปะ......
โดยคุณ : รสรินทร์ ศิริวิภานันท์ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:59:52 น.]

ตอบ
http://www.eto.ku.ac.th/trbk/tr245/art245.html
ภาพเหมือนลายเส้นขั้นพื้นฐาน (Drawing Basic) วาดภาพคนเหมือนด้วยสีชอล์ค ศิลปะลายรดน้ำ ศิลปะปูนปั้นไทย สลักกระจกลายทอง
โดยคุณ : สุภาพร มลิวัลย์ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 10:02:17 น.]

ตอบ
เว็บไซต์สำหรับผู้รักงานอดิเรก และงานศิลปะง่ายๆ
งานอดิเรก. คราฟท์, ศิลปะ, ศิลปะประดิษฐ์,
http://www.simac.co.th
โจซอนย่า, เพ้นท์, ฉลุ, ฉลุกระดาษ, เพอร์กามาโน, โครม่า, Art, Art & Craft, Jo Sonja, hobby, pebeo, Paint, Pergamano, paint, color, มีเดียม, สี...
โดยคุณ : บุณฑริก สิทธิเชนทร์ 5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 10:05:45 น.]

ตอบ
http://www.finearts.cmu.ac.th/weblink/link_art1.html
เป็นที่รวบรวมเว็บไซด์เกียวกับความรู้ทางศิลปะ เช่น รูปภาพทางศิลปะ งานศิลปะในแขนงต่างๆ ( ภาพยนตร์ ดนตรี หนังสือ กวี ฯลฯ ) ผลงานทางศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมในโครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ เทคนิคการวาดภาพ ผลงานการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
โดยคุณ : พัชรพรรณ เอกโชคประสิทธิ์ ม.4/5 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 14:01:25 น.]

ตอบ
้hppt:://2000drawing.hypermart.net/drawing/index.html
รวมข้อมูอการวาดเส้น เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งความรู้สึกและวิธีการจับดินสอ รวมถึงการจัดวางตำแหน่งและสัดส่วนของรูป
โดยคุณ : รสรินทร์ ศิริวิภานันท์ ม.5/5 - [ 6 ธ.ค. 2002 , 08:31:12 น.]

ตอบ
http://www.prapayneethai.com
ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ที่สำคัญในประเทศไทย ในแต่ละเดือน การละเล่นของเด็กไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมไทย และความหมายของประเพณี
โดยคุณ : ดวงพร เลาหวิรุฬห์กุล4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:35:06 น.]

ตอบ
http://www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm
ข้อมูล ประวัติ ความเป็นมา และความรู้ต่างๆของพระพุทธศาสนา กฎหมายของพระสงฆ์ของไทย พระไตรปิฎก พระพุทธรูปสมัยต่างๆ และความรู้ต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา
โดยคุณ : พัชรพรรณ เอกโชคประสิทธิ์4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:37:12 น.]

ตอบ
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/sociology/10000-6843.html
มีเนื้อหาเกี่ยวศิลปวัฒนธรรมไทยแต่โบราณ เกี่ยวกับการไหว้ทั้ง 3 ระดับ ระดับใดเหมาะกับบุคคลใด ผู้ชายต้องไหว้อย่าง ผู้หญิงต้องไหว้อย่างถึงจะถูกต้อง เหมาะสม
โดยคุณ : ชลลดา เหรียญอร่าม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:58:29 น.]

ตอบ
http://www.muangphet.com/art2.htm
เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับจิตรกรรม ประติมากรรม
วรรณกรรม และสถาปัตยกรรมที่สำคัญ ของจังหวัดเพชรบุรี โดยจะกล่าวถึงความหมายโดยรวม โดยยกตัวอย่างของจังหวัดเพชรบุรี
โดยคุณ : พัชรพรรณ เอกโชคประสิทธิ์ ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:49:59 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/9510/
ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมไทย บอกประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ

โดยคุณ : ดวงพร เลาหวิรุฬห์กุล - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:03:55 น.]

ตอบ
http://www.thaidances.com/
จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านนาฏศิลป์ทั้งด้านตำนาน ประวัติความเป็นมาของการแสดงละครต่างๆ อาทิ ละครใน ละครนอก ละครชาตรี เป็นต้น
โดยคุณ : ดวงพร เลาหวิรุฬห์กุล4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:35:15 น.]

ตอบ
http://www.dontrithai.com/
เว็บไซต์ที่ให้ความมรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ประวัติเครื่องดนตรีไทย ศิลปินในสาขาดนตรีไทย เพลงไทยเดิม วงดนตรีไทย
โดยคุณ : พัชรพรรณ เอกโชคประสิทธิ์ ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:37:48 น.]

ตอบ
http://www.artofcolour.com/index.html
เรื่องราวของศิลปะ เรื่องราวเกี่ยวกับสี สีคืออะไร สีเฟรสโก้เป็นอย่างไร
โดยคุณ : อาวีพรรณ กองแก้ว ม.4/5 - [ 18 ธ.ค. 2002 , 16:22:39 น.]

ตอบ
http://fly.to/homerong
มีโน้ต บทร้อง ประวัติ และmidi เพลงไทยเดิมต่างๆ
โดยคุณ : อาวีพรรณ กองแก้ว ม.4/5 - [ 18 ธ.ค. 2002 , 16:26:09 น.]

ตอบ
http://www.rink.ac.th/webelearning/dance/mean.html
เป็นเรื่องราวของนาฏศิลป์ มีทั้งความหมายของคำว่า นาฏศิลป์ องค์ประกอบ ประเภท และหมวดหมู่ทางนาฏศิลป์ การไหว้ครู พิธีกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยคุณ : อาวีพรรณ กองแก้ว ม.4/5 - [ 18 ธ.ค. 2002 , 16:28:00 น.]

ตอบ
http://agemz.hypermart.net/drawing.html
เทคนิกการวาดภาพ ถาม-ตอบปัญหาการวาดภาพ แนะนำเทคนิคในการลงสี
โดยคุณ : อาวีพรรณ กองแก้ว ม.4/5 - [ 18 ธ.ค. 2002 , 16:29:09 น.]

ตอบ
http://se-ed.net/musicnet/image/dontrithai/dontrithai_02.html
ประวัติเพลงมหาฤกษ์ และเนื้อร้อง
โดยคุณ : ชลลดา เหรียญอร่าม ม.4/5 - [ 18 ธ.ค. 2002 , 16:51:45 น.]

ตอบ
http://www.ext-japan.com/utahime/thai/
สรรหาศิลปินหน้าใหม่ที่พร้อมจะก้าวไกลไปสู่วงการดนตรีระดับภาคพื้นเอเชียในโครงการค้นหา "Discovery UTAHIME Project "ครั้งแรกในกรุงเทพ ปี2001 นี้โดยการสนับสนุนจากทีมงานสร้างสรรค์ผลงานดนตรีมืออาชีพที่คร่ำหวอดและเป็นที่รู้จักดีในแวดวงดนตรีเอเชีย
http://www.geocities.com/sumetn/
ห้องเรียนดนตรีออนไลน์ และเนื้อเพลง กลอน ขำขัน หาเงินทางเน็ต
โดยคุณ : ขนิษฐา ตรรกวรรธนะ 5/5 - [ 29 ธ.ค. 2002 , 18:44:00 น.]

ตอบ
http://malmal.namothai.com
เกียวกับเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้เส้น สีรูปร่างรูปทรง และตัวอย่างผลงานเด็กๆมากมาย
โดยคุณ : Rattana - [ 22 ก.พ. 2003 , 12:21:10 น.]

ตอบ
เกียวกับเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์อย่างง่าย และตัวอย่างผลงานเด็กๆมากมาย ชื่อเวปคือ
http://www.geocities.com/kroosilpa
โดยคุณ : ครูศิลปะ - [ 8 มิ.ย. 2003 , 10:13:05 น.]

ตอบ
เครือข่ายสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
เชิญที่ http://art.chandra.ac.th
โดยคุณ : ประชิด ทิณบุตร - [ 13 ก.ค. 2003 , 00:58:03 น.]

ตอบ
อยากถามว่า ศิลป มีอะไรดีบ้างความ
ส่งมาที่email ผมนะครับ
โดยคุณ : harkonnen - [ 13 ส.ค. 2003 , 11:49:29 น.]

ตอบ
อยากรู้เรื่องเส้น ในศิลปะ
โดยคุณ : benz - [ 16 ส.ค. 2003 , 08:56:11 น.]

ตอบ
คนที่เขียนไม่สุภาพควรจะไปดมตูดห_าน่ะครับ
โดยคุณ : คนดี - [ 26 ส.ค. 2003 , 22:19:13 น.]

ตอบ
อยากได้ภาพเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดหาได้ที่เว็บไหนดีคะ(สากลด้วยก็ดีนะคะ)
โดยคุณ : แนน - ICQ : - - [ 12 ก.ย. 2003 , 21:06:03 น.]

ตอบ
ตอนนี้มีซีดีที่อธิบายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยบ้างไหมเอาแบบที่ครบทุกชนิดเลยนะครับใครรู้ช่วยตอบหน่อย
โดยคุณ : ต้น - [ 15 พ.ย. 2003 , 16:47:56 น.]

ตอบ
อยากได้ทั้งภาพเครื่องดนตีไทยและเตรื่องดนตรีสากลหาได้จากที่ไหนบ้างค่ะ ช่วยหน่อยครูเร่งส่งงานแย้วอะ T-T
โดยคุณ : pat - [ 20 พ.ย. 2003 , 11:40:44 น.]

ตอบ
ทุกอย่าง
โดยคุณ : ครูปริญญา นันตสุข สกลฯ - [ 22 พ.ย. 2003 , 11:04:47 น.]

ตอบ
อยากได้ประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมี
โดยคุณ : พรพิมล - [ 24 ม.ค. 2004 , 21:52:52 น.]

ตอบ
อยากได้ประวัติพระประดิษฐ์ไพเราะค่ะ
โดยคุณ : ด.ญ.พรนภัส - ICQ : ------------------ - [ 4 ก.พ. 2004 , 18:37:54 น.]

ตอบ
อยากได้เว็บที่มีประวัติของการไหว้ครูของดนตรีไทย ขั้นตอนต่างๆด้วยค่ะ
โดยคุณ : มารูโกะ - ICQ : - - [ 13 ก.พ. 2004 , 19:10:46 น.]

ตอบ
ไม่เข้าใจเลยสักอัน
โดยคุณ : kim - [ 17 ก.พ. 2004 , 09:13:39 น.]

ตอบ
อยากได้ผลงานศิลปะทุกแขนงของศิลปินดัง ๆ ที่มีชื่อเสียง ไม่ทราบว่ามีในเวบไซต์ไหนบ้างครับ ? ช่วยหน่อยน่ะ
โดยคุณ : คนรักศิลปะ The man love art - [ 20 ก.พ. 2004 , 15:58:52 น.]

ตอบ
ภาพเครื่องดนตรีไทยกับประวัติครูดนตรีไทยมีที่ www.dontrithai.com หรือค้นหาได้ที่ google.co.com
โดยคุณ : ปุ๋ม - [ 27 ก.พ. 2004 , 15:26:15 น.]

ตอบ
อยากทราบประวัติด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ
โดยคุณ : แจงค่ะ - [ 28 เม.ย. 2004 , 00:24:35 น.]

ตอบ
อยากได้เว็บของประวัติจะเข้โดยเฉพาะ(ขอด่วน)
โดยคุณ : เด็กเตรียม - [ 18 พ.ค. 2004 , 20:04:20 น.]

ตอบ
อยากได้เวบที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีของทางภาคเหนืออะ ขอรูปด้วยนะค่ะ
โดยคุณ : เด็กนน - [ 23 พ.ค. 2004 , 12:45:37 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอข้อมูลที่ไปพบมาครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ.... 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
www.rakang.net
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.