เรามีอะไร มากกว่าที่คุณคิด Now!

WEB BOARD


สาระที่ 8 ภาษาต่างประเทศ
ช่วยกันหน่อยนะครับ ถ้าท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ใด แล้วพบเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนไทยเกี่ยวกับสาระที่ 8 ภาษาต่างประเทศ ช่วยคัดลอก ที่อยู่ของเว็บไซต์(Address) พร้อมกับสรุปเนื้อหาในเว็บนั้นไม่เกิน 2 บรรทัด เพื่อให้เยาวชนที่เข้ามาค้นหา พออ่านที่ท่านย่อไว้จะได้เข้าใจว่าตรงกับที่เขาต้องการจะค้นหาหรือไม่ ช่วยกันหน่อยนะครับ ขอขอบคุณท่านที่ช่วยเยาวชนไทยครับ แล้วผมจะได้นำไปใส่ไว้ในสาระภาษาต่างประเทศครับ
โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 14:04:26 น. ]

ตอบ
http://www.formumandme.com/lang/japan/1.1.html
คำทักทายในโอกาสต่างๆด้วยภาษาญี่ปุ่น มีทั้งสวัสดีตอนเช้า สวัสดีตอนบ่าย สวัสดีตอนเย็น และ ตัวอย่างบทสนทนา
โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 14:38:08 น.]

ตอบ
2. http://www.formumandme.com/lang/japan/1.2.html
การทักทายเมื่อแรกรู้จักด้วยภาษาญี่ปุ่น ตัวอย่างบทสนทนาง่ายๆและมีคำอ่านเป็นภาษาไทย
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:03:44 น.]

ตอบ
3. http://www.formumandme.com/lang/japan/1.3.html
การทักทายและแนะนำตัวด้วยภาษาญี่ปุ่น มีตัวอย่างบทสนทนาง่ายๆและมีคำอ่านเป็นภาษาไทย
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:04:56 น.]

ตอบ
4. http://www.formumandme.com/lang/japan/1.4.html
การกล่าวลาด้วยภาษาญี่ปุ่นและมีคำอ่านเป็นภาษาไทย
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:05:47 น.]

ตอบ
http://www.formumandme.com/lang/japan/8.1.html
การพูดโทรศัพท์ด้วยภาษาญี่ปุ่น มีบทสนทนาที่ใช้เป็นประจำ
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:11:14 น.]

ตอบ
http://www.dltv.th.org/webboard/english/00002.html
อยากทราบว่าการถามน้ำหนักในภาษาอังกฤษ ถามอย่างไร?
โดยคุณ : ปรวีร์ วัฒนิศร - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:13:21 น.]

ตอบ
http://www.pladib.net/sub-japan/sub1.htm
รวมคำศัพท์พื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:22:28 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/taka04jp/SEVEN.html.html
อักษรภาษาญี่ปุ่นมี 3 ชนิด คือ คันจิ ฮิรานางะ คาตากานะ วิธีการออกเสียงญี่ปุ่น
โดยคุณ : ชมพูนุท เนตรวีระ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:22:29 น.]

ตอบ
http://www.ctc.ru.ac.th/webboard/clinic/clinicQuestion.asp?GID=181
ทำอย่างไรจึงจะเรียนภาษาอังกฤษเก่ง
โดยคุณ : ปรวีร์ วัฒนิศร - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:24:02 น.]

ตอบ
http://www.formumandme.com/lang/china/01.html
มาหัดนับตัวเลขเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:26:59 น.]

ตอบ
http://www.formumandme.com/lang/eng/word.html
ประโยคภาษาอังกฤษแบบโรแมนติก (English Romantic Conversation)
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:30:43 น.]

ตอบ
http://www.pladib.net/basic/basic01.htm
หลักทั่วไปในภาษาญี่ปุ่น
โดยคุณ : ชมพูนุท เนตรวีระ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:46:16 น.]

ตอบ
http://www.eduthai.com
แหล่งรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา ภาษาต่างประเทศ เรียนรู้ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

โดยคุณ : ชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:49:18 น.]

ตอบ
http://www.yindii.com/english/englishth.htm
Learn with movies and songs.
Elton John -- Whitney Houston & Mariah Carey -- 'N SYNC

โดยคุณ : วลีทิพย์ วาสนาภัทร - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:49:50 น.]

ตอบ
http://www.yindii.com/english/englishth.htm
reference materials เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษคำแสลง ชื่อของประเทศต่างๆรวมทั้งการบอกเวลา การอ่านจำนวน
คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ คำศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว

โดยคุณ : วลีทิพย์ วาสนาภัทร - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:51:43 น.]

ตอบ
http://www.hibye.de.vu
ีีีเรียนภาษาเยอรมัน และภาษาไทยทั้งไวยกรณ์ การออกเสียง บทสนทนา คำศัพท์ และข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา

โดยคุณ : ชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:52:11 น.]

ตอบ
http://www.yindii.com/ref/grammar/verb.htm
ความรู้เรื่องกริยา
โดยคุณ : ชมพูนุท เนตรวีระ - [ 25 พ.ย. 2002 , 16:02:06 น.]

ตอบ
http://frenchclick.tripod.com

เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับอักษรภาษาฝรั่งเศส และสระในภาษาฝรั่งเศส การเทียบเสียงในภาษาไทยกับตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส พร้อมทั้ง การออกเสียงสระผสมและ เครื่องหมายในการสะกดคำ ประโยคพื้นฐานทั่วไปของภาษาฝรั่งเศส
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:42:55 น.]

ตอบ
http://www.eduthai.com

แหล่งรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา ภาษาต่างประเทศ เรียนรู้ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:43:41 น.]

ตอบ
http://www.hibye.de.vu

เรียนภาษาเยอรมัน และภาษาไทยทั้งไวยกรณ์ การออกเสียง บทสนทนา คำศัพท์ และข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:44:43 น.]

ตอบ
http://www.populardictionary.com

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม POPular Dictionary พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:45:12 น.]

ตอบ
http://www27.brinkster.com/gonext/

รวบรวมคำศัพท์ของภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย รวมทั้งเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น สมาคมองค์กรของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:46:01 น.]

ตอบ
http://www.thaigoodview.com/library/netroom/activity2/ex3_infor.html
ศูนย์ข้อมูลความรู้

webindex.sanook.com/education/ knowledges/foreign_language/
แหล่งรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา

www.thaimisc.com/freewebboard/php/ vreply.php?user=archsu2&topic=204
หากอยากเรียนภาษาเยอรมัน

http://www.jobbyyou.com/education1.html
สถาบันเพื่อส่งเสhttpริมการเรียนรู้
โดยคุณ : ปรวีร์ วัฒนิศร - [ 25 พ.ย. 2002 , 21:14:25 น.]

ตอบ
http://www27.brinkster.com/gonext/

รวบรวมคำศัพท์ของภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย รวมทั้งเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น สมาคมองค์กรของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย http://www27.brinkster.com/gonext/


โดยคุณ : ณาตยา ก่อตั้งทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:21:11 น.]

ตอบ
http://www.pladib.net/
สอนภาษาญี่ปุ่นแบบระบบมัลติมีเดียล์ มีความรู้ทั่วไปของญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ไวยกรณ์ เคล็ดลับการพูดภาษาญี่ปุ่นได้ทันใจ อักษรคันจิ แบบทดสอบ เกมส์เกี่ยวกับญี่ปุ่น พจนานุกรม ไทย-โรมาญิ ฯลฯ
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 22:27:28 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/tutorjapan/japan.html
เว็บที่สอนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานอย่างง่าย เหมือนพี่สอนน้อง
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 22:34:32 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/tutorjapan/japan.html
รวบรวมคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นไว้เพียบ
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 22:35:53 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/tutorjapan/japan.html
การใช้โครงสร้างของไวยกรณ์เพื่อแต่งประโยค
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 22:38:08 น.]

ตอบ
http://yeephun.hypermart.net/indexstudent0.htm
เว็บสอนภาษาญี่ปุ่น
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 22:43:00 น.]

ตอบ
http://www.spaceports.com/~ariesst/เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต มีบทเรียนทั้งหมด 27 บท ตั้งแต่พื้นฐาน ตัวอักษรของภาษาญี่ปุ่น
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 22:45:39 น.]

ตอบ
เว็บแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ
http://world.altavista.com/

ปลาดิบ ดอทเนท
สอนภาษาญี่ปุ่นระบบมัลติมีเดียล์
http://www.pladib.net

tutorjapan
เวปสอนภาษาญี่ปุ่น
http://www.geocities.com/tutorjapan

12 เดือน ของญี่ปุ่น
เว็บเกี่ยวกับเดือนทั้ง 12 ของญี่ปุ่น
http://www.after2k.net/partner/pongthep

เรียนภาษาญี่ปุ่น
สอนภาษาญี่ปุ่น
http://yeephun.hypermart.net/

การลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น
เว็บไซต์การลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น
http://www.jetro.go.jp/top

windows references
ใครใช้วินโดว์ต้องพลาดไม่ได้เพราะที่นี่คือกลุ่มคนไทยที่ไปร่ำเรียนที่ญี่ปุ่นแต่ยังสร้างผลงานไทย ให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้ใช้งานกัน รวมไปถึงแนะนำการเรียนต่อที่ญี่ปุ่นด้วยนะ
http://thaigate.rd.nacsis.ac.jp/refer/windows/

สอนทำเค้ก สไตล์ญี่ปุ่น
เวปของผมเป็นเวปที่เกี่ยวกับเค้ก สไตล์ญี่ปุ่น สูตรส่งตรงมาจากญี่ปุ่น มีทั้ง Chou Cream , Strawberry Short Cake ที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบ
http://get.to/breadncake


สูตรทำอาหารญี่ปุ่น
รวมสูตรการทำอาหารญี่ปุ่นประเภทต่างๆ เช่น อาหารปรุงรส อาหารทอด อาหารปิคนิคและออเดิฟ อาหารต้ม อาหารยำ ก๋วยเตี๋ยวและข้าวเปรี้ยว อาหารนึ่ง ปลาดิบ และซุป
http://www.geocities.com/NapaValley/Vineyard/6484/

Saikam Online
พจนานุกรมออนไลน์ ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย และพจนานุกรมอักษรคันจิ (หากเครื่องไม่มี Front ภาษาญี่ปุ่นให้เลือก Display Setting เพื่อให้สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้)
http://saikam.nii.ac.jp/

Aries Studio
เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต มีบทเรียนทั้งหมด 27 บท ตั้งแต่พื้นฐาน ตัวอักษรของภาษาญี่ปุ่น
http://www.welcome.to/ariesstudio

BKKonline
รวมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
http://www.bkkonline.com

JES(Japanese English Spanish)Language Center
สอนภาษาอังกฤษ, สเปน, ญี่ปุ่น, ในและนอกสถานที่
http://easy.to/jes

Jeffrey's Japanese-English Dictionary Server
ดิกชันนารีภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ สืบค้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ หรือใช้อักษรอักษร (ROMAJI) จะให้ทั้งคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องด้วย
http://linear.mv.com/cgi-bin/j-e/euc/tty/dict

Thailand-Japan Technology Transfer Project (TJTTP)
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
http://www.tjttp.or.th/

The Association of Thai Students in Science & Technology Professions
เครือข่ายสมาคมนักเรียนไทยที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสมาชิกใน USA, Canada, Europe, Japan and Thailand.
http://www.nectec.or.th/bureaux/atsist/

สมาคมนักเรียนเก่าในญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติของสมาคม คณะกรรมการ กิจกรรม ทะเบียนสมาชิก ข้อมูลสำนักงานสาขาของสมาคม ความเป็นมาของชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นราชดำริ สมาพันธ์นักเรียนเก่าญี่ปุ่นแห่งอาเซียน มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.) และรวมลิงค์องค์กร และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น
http://www.ojsat.or.th/

A litle life in Japan
โฮมเพจแนะนำข้อมูลส่วนตัว การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจากประสบการณ์จริงที่ญี่ปุ่น แนะนำงานพิเศษ ค่าใช้จ่าย ที่พัก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจจะไปเรียนต่อ หรือไปเที่ยวญี่ปุ่น
http://www.geocities.com/kpboat

1ทรานสเลชั่น
บริการรับแปลงานภาษาไทย อังกฤษ จีนกลาง และญี่ปุ่น แปลเอกสาร แปลเว็บไซต์ แก้ไข พิสูจน์อักษร และอื่น ๆ
http://www.welcome.to/1sttranslation


โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 22:49:13 น.]

ตอบ
YumYim 's HomePage : YumyimJP
รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่น เช่น ดาราศิลปิน สนทนา คำศัพท์ นิทาน สำนวนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น บทสนทนา สอนภาษาญี่ปุ่น แนะนำญี่ปุ่น และลิงค์กับเว็ปเกี่ยวกับญี่ปุ่น
http://www.geocities.com/yumyimjp

nownew
แนะนำเกมต่าง ๆ ที่ออกมาใหม่ และสอนภาษาญี่ปุ่น ทั้งฮิรางานะและ คาตาคานะ
http://nownew.hypermart.net

การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น
การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นครั้งที่5 ของโรงเรียนส,ส,ท, เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น
http://www.geocities.com/tpaschoolnews

จับฉ่าย
เนื้อหาสาระ สุภาษิตคำพังเพยญี่ปุ่นคําขวัญคําคมฝรั่ง คำถามทายใจ เกม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
http://www.thai.net/mikan171/index.html

ญี่ปุ่น
รวมเรื่องราว ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น เช่น ซูโม่ กิโมโน แผนที่ แฟชั่น ภูเขาไฟฟูจิ และการคมนาคม
http://www.geocities.com/painino

ไทยไปญี่ปุ่น
โฮมเพจแนะนำตัว รวมรูปภาพส่วนตัว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น แฟชั่น รวมลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น กระดานสนทนาสำหรับเพื่อน ๆ ชาวไทย และญี่ปุ่น
http://thai2japan.tripod.com

นักเรียนไทย-มหาวิทยาลัยฮอกไกโด(ญี่ปุ่น)
โฮมเพจของนักเรียนไทย มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ในญี่ปุ่น ข่าวสาร กิจกรรม กระดานข่าว พร้อมฟังรายการเพลงฮิตญี่ปุ่น (Winamp, Realplayer) ได้จันทร์ถึงศุกร์
http://www.bangkok.com/mypage/tshu/

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
เว็บแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ใน 8 ประเทศที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมคือ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยในแต่ละประเทศจะมีทั้งข้อมูลทั่วไปและระบบการศึกษา นอกจากนี้ยังมี การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Toefl, Ielts, Gmat) , รายชื่อสถานทูตและที่อยู่ติดต่อ, ข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย, ตลอดรายชื่อ links ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
http://www24.brinkster.com/studyabroad

แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นระดับต่าง ๆ แบ่งตามจังหวัด และสาขาวิชา , มหาวิทยาลัย , วิทยาลัย , สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, ทุนการศึกษา วิธีการเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ พร้อมการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่การเตรียมตัวเดินทาง ทำหนังสือเดินทาง ขอวีซ่า สนามบินในญี่ปุ่น การหาที่พัก ชีวิตประจำวัน การพักผ่อน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
http://www.jeducation.com/

บางกอกชูโฮ
หนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ หนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น Bangkok Shuho (The Japanese Newspaper of thailand) เสนอข่าวสารต่าง ๆ ของเมืองไทย
http://www.bangkokshuho.com

ประเทศญี่ปุ่น
เป็นโฮมเพจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น มีทั้งสถานที่มีชื่อเสียง เทศกาลต่างๆ และวิธีทำอาหาร
http://www.geocities.com/Tokyo/Ginza/4057

ประมวลภาพ crs in japan
ประมวลภาพ คณะนักศึกษา CRS ที่ไปทัศนศึกษา ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ เมือง โตเกียว โอซาก้า เกียวโต นารา รวมรูปภาพ กิจกรรม สถานที่ต่างๆของญี่ปุ่น ภาพวัด และมหาวิทยาลัย และแนะนำข้อมูลสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
http://www.geocities.com/crs_japan2001

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น อักษรญี่ปุ่น (โรมัน ฮิรางานะ คาตะคานะ คันจิ) เรียนรู้วิธีการเขียนอักษรญี่ปุ่น
http://www.momotarot.com/Japanese/japanese.html

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
ข้อมูล ข่าวสารของมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ห้องสมุด และศูนย์ภาษา
http://www.jfbkk.or.th/

เมืองเซนได
ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเซนได เมืองทางภาตตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น อยู่ในจังหวัดปกครองของมิยางิ ให้ข้อมูลเป็นภาษาไทย
http://www.geocities.com/tajeb/sendaiindex.html

รันทดโฮมเพจ
โปรแกรมที่ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ให้จำตัวอักษร kana ง่ายขึ้นโดยจะมีแบบฝึกหัดถามให้เราตอบ ลิงค์เว็บต่างๆ กระทู้ ห้องสนทนา
http://www.runtod.cjb.net

เรียนภาษาญี่ปุ่น
เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต เรียนรู้คำศัพท์ที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การเขียนการสะกดคำ ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นเมื่อไปเรียนเพิ่มเติมในชั้นเรียนจริง
http://www.bkkonline.com/japan

เรียนภาษาญี่ปุ่น ออนไลน์
สอนภาษาญี่ปุ่น มี การใช้ภาษาญี่ปุ่น บทสนทนา การออกเสียง(.au) การเขียนตัวอักษร(.gif) รวมไปถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจ
http://geocities.com/japan_thai

เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
เรียภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ทั้ง Hiragana, Katakana และ Kanji
http://www.geocities.com/tanakorn_tengtrakul/

เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเตอร์เน็ต
เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านเน็ต พร้อมทั้งทักษะ การพูด เขียน อ่าน เข้าใจง่านแบบ STEP BY STEP มีภาพเคลื่อนไหวสร้างด้วย Flash ประกอบทุกหน้า
http://yeephun.hypermart.net

เรียนและทดสอบภาษาญี่ปุ่นทางเว็บกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ
เป็นเว็บไซด์ของกลุ่มนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สอนและทดสอบภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้สนใจในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต
http://www.tokyojuku.com

ศึกษาต่อญี่ปุ่น
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลและรวมลิ้งค์เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ทุนการศึกษา การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สถาบันสอนภาษาในญี่ปุ่น,มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในไทย โครงการครอบครัวเจ้าบ้าน เปิดรับ Host Family ที่ต้องการรับนักศึกษาญี่ปุ่นเข้าพักกับครอบครัว พบเพื่อนใหม่ไทย-ญี่ปุ่น
http://www.lighthouse-info.com/japan/index.html
โดยคุณ : อรวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 22:50:12 น.]

ตอบ
http://www.pk.ac.th/laksud_sala.htm
แนะนำหลักสูตรที่จะเรียนในระดับชั้นม.ต้น-ม.ปลาย ชองโรงเรียนปากเกร็ด
โดยคุณ : อังคณา วงษ์ทศรัตน์ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:36:49 น.]

ตอบ
http://www.bignosecity.com

บทเรียนออนไลน์ สอนการใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์แสลง และสำนวนทางธุรกิจ การอ่านออกเสียงและประโยคตัวอย่างการใช้งาน คำคมภาษาอังกฤษจากบุคคลต่าง ๆ


โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:48:53 น.]

ตอบ
http://www.yindii.com/quizzes/conv/favors1.htm
แบบทดสอบคุณจะพูดว่าอย่างไรในประโยคภาษาอังกฤษ ? เราจะมีประโยคเป็นภาษาไทยและให้คุณแปลเป็นภาษาอังกฤษ แบบทดสอบนี้เป็นประโยคการขอร้อง
โดยคุณ : ชมพูนุท เนตรวีระ 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:50:25 น.]

ตอบ
http://yeephun.hypermart.net
เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านเน็ต พร้อมทั้งทักษะ การพูด เขียน อ่าน เข้าใจง่านแบบ STEP BY STEP มีภาพเคลื่อนไหวสร้างด้วย Flash ประกอบทุกหน้า

http://www.inlingua.com
เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนทำงาน ทั้งการเรียนแบบกลุ่มย่อย และส่วนตัว รวมทั้งยังบริการจัดอบรมให้กับหน่วยงานของบริษัทเอกชน และอังค์กรต่าง ๆ ของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:59:20 น.]

ตอบ
http://saikam.nii.ac.jp/
พจนานุกรมออนไลน์ ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย และพจนานุกรมอักษรคันจิ (หากเครื่องไม่มี Front ภาษาญี่ปุ่นให้เลือก Display Setting เพื่อให้สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้)

โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:05:30 น.]

ตอบ
http://frenchclick.tripod.com
/เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับอักษรภาษาฝรั่งเศส และสระในภาษาฝรั่งเศส การเทียบเสียงในภาษาไทยกับตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส พร้อมทั้ง การออกเสียงสระผสมและ เครื่องหมายในการสะกดคำ ประโยคพื้นฐานทั่วไปของภาษาฝรั่งเศส

โดยคุณ : ชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:05:37 น.]

ตอบ
http://www.pladib.net/sub-japan/sub1.htm
คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
โดยคุณ : วลีทิพย์ วาสนาภัทร 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:13:29 น.]

ตอบ
http://www.britishcouncil.or.th/english/index.htm
บริติช เคาน์ซิล (British Council) ประเทศไทยมีโปรแกรมบริการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
เว็บไซต์ของ BBC ที่ให้บริการเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานเพื่อการสื่อสาร
http://ericir.syr.edu/cgi-bin/lessons.cgi/Language_Arts
"Ask Eric" รวบรวมแผนการสอนภาษาอังกฤษจำแนกตามประเภททักษะหรือสาระสำคัญของการเรียนภาษา เช่น การอ่าน การเขียน การพูด เป็นต้น
file:///A|/www.smic.be/smic5022
แบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์" มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบตอบโต้ได้ รวมทั้งมีข้อแนะนำการใช้ภาษาให้ค้นคว้าด้วย
http://www.nationjunior.net/
แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษในแง่ภาษาในการเขียน เหมาะสำหรับครูและนักเรียน ใช้เป็นแนวทางและแบบฝึกหัด เพื่อเพิ่มพูมความรู้และทักษะการใช้ภาษา
http://www.ash.udel.edu/ash/challenge/world.htm
การฝึกฝนทักษะทางภาษาที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือการออกเสียง การสะกดคำ การผสมเสียง ความเข้าใจเรื่องหน่วยเสียง อักขระและพยางค์เว็บไซต์ "Wild World of Words" มีเนื้อหากิจกรรม และตัวอย่างให้เรียนรู้และน่าสนใจมาก
http://webenglishteacher.com%20/
Web English Teacher" มีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น แผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน หลักการใช้ภาษา เรื่องขำขัน ปริศนาอักษรไขว้ การแสดง การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ สื่อประเภทต่างๆ
โดยคุณ : ปรวีร์ วัฒนิศร 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:20:30 น.]

ตอบ
http://www.yindii.com/quizzes/vocab/index.htm
quizzes นี้เพื่อทดสอบความรู้ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณ
ซึ่งแต่ละ quizzes มีคำศัพท์แปลเป็นภาษาไทยให้
Give it a try!
โดยคุณ : ชมพูนุท เนตรวีระ 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:27:39 น.]

ตอบ
http://www.lighthouse-info.com/japan/japaninfo/language.html
ภาษาราชการ และตัวอักษรของญี่ปุ่นhttp://www.thai-language.com/default.asp?tab=2&ref=phrases
คำสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
มีทั้งเสียงพูดและการอ่านที่ถูกพร้อมความหมายhttp://www.thai-language.com/default.asp?tab=2&ref=xlit
สอนคนต่างชาติออกเสียงสระของไทย
http://www.thai-language.com/default.asp?tab=2&ref=tones
สอนคนต่างชาติออกเสียงตามหลักสูงต่ำของเสียงในภาษาไทย
โดยคุณ : วลีทิพย์ วาสนาภัทร 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:53:09 น.]

ตอบ
http://www.yindii.com/quizzes/grammar/index.htm
กิจกรรมเพื่อทดสอบความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีทั้งแบบทดสอบเรื่อง กรรมตรง นามพหูพจน์ การใช้คำว่า good หรือ well และแบบทดสอบไวยาการณ์ทั่วไป


โดยคุณ : ชมพูนุท เนตรวีระ 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:54:45 น.]

ตอบ
้้้http://www.bkkonline.com
รวบรวมสาระบันเทิงหลากหลาย ข่าวดารา นักแสดง วงการบันเทิง เรื่องย่อละคร ดูดวง โหราศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
้http://www.eduthai.com
แหล่งรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยงกับการศึกษากาษาต่างประเทศ เรียนรู้ภาษาจีนและอังกฤษhttp:// come.to / huiiuh
มุมน่ารู้เรื่องกลอน คำคม ปรัชญา สำนวนภาษาอังกฤษขำขัน ทดสอบ IQ EQ

โดยคุณ : อรณิช อัจฉราฤทธิ์ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:45:09 น.]

ตอบ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อาทิ บันเทิง ภาพดารา ภาพผี เรื่องผี เพลง และลิ้งค์เว็บไซต์
ต่างๆ ที่น่าสนใจ แยกเป็นหมวดหมู่http://www.geocities.com/yamazee
แหล่งสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่รัก สนใจ และต้องการฝึกภาษาอังกฤษของตนเอง
http://www.i-love-english.com/cgi-bin/community/ikonboard.cgi
สาระ ความบันเทิงทั่วไป สุขภาพ ดูหนังฟังเพลง และเกร็ดภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆ
http://kteens.cjb.net/
เว็บไซต์ กองฝึกอบรม การสื่อสารแห่งประเทศไทย หลักสูตรที่เปิดอบรม เรียนภาษาอังกฤษทางไปรษณ๊ย์ รวมบทความวิชาการด้านบริหาร คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร โทรคมนาคม และอื่น ๆhttp://www.adm.cat.or.th/training
สุภาษิตภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลไทย
http://www.geocities.com/karnchanar/index.html
สนทนาภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ สามารถโต้ตอบการสนทนากับคอมพิวเตอร์ได้
http://www.hss.nu.ac.th/thai_english
ฝึกภาษาอังกฤษจากเกมต่างๆมากมาย เช่น crossword , hangman , เกมอักษรไขว้
http://englishquiz.virtualave.net
ข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่อคำศัพท์ Enjoy Words Game ที่พัฒนาจากเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Scrabble รายละเอียดของเกม การแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ
http://www.enjoyword.comโดยคุณ : อรณิช อัจฉราฤทธิ์ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:58:27 น.]

ตอบ
http://www.kanlayanee.ac.th/kn/knowlege/pm61433597/PAGE1.HTM
มาเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษต่าง ๆ
โดยคุณ : ชมพูนุท เนตรวีระ ม.5/4 - [ 29 พ.ย. 2002 , 19:11:29 น.]

ตอบ
http://www.welcome.to/ariesstudio
สอนการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีทั้งหมด 27 บทเรียนให้เลือก เช่น ตัวอักษรฮิรางานะ ตัวอักษรคาตาคานะ สำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประโยคของภาษาญี่ปุ่น คำกริยาในภาษาญี่ปุ่น การเปลี่ยนรูปคำกริยา สำนวนแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น

http://world.altavista.com/
เว็บแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ

http://yeephun.hypermart.net/hiragana_table01.htm
การฝึกเขียนภาษาญี่ปุ่นตัวฮิระงะนะ

http://yeephun.hypermart.net/katakana_table01.htm
การฝึกเขียนภาษาญี่ปุ่นตัวคะตะคะนะ

http://yeephun.hypermart.net/kanji_table001.htm
การฝึกอ่านภาษาญี่ปุ่นแบบคันจิ

http://saikam.nii.ac.jp/
พจนานุกรมออนไลน์ ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย และพจนานุกรมอักษรคันจิ (หากเครื่องไม่มี Front ภาษาญี่ปุ่นให้เลือก Display Setting เพื่อให้สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้)

http://www.momotarot.com/Japanese/japanese.html
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น อักษรญี่ปุ่น (โรมัน ฮิรางานะ คาตะคานะ คันจิ) เรียนรู้วิธีการเขียนอักษรญี่ปุ่น

http://www.bkkonline.com/japan/introjapan/index.html
เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต เรียนรู้คำศัพท์ที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การเขียนการสะกดคำโดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ ม.5/4 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 13:27:08 น.]

ตอบ
http://www.hibye.de.vu/
การเรียนการออกเสียง หลักไวยากรณ์ ของภาษาเยอรมัน


โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ ม.5/4 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 13:33:43 น.]

ตอบ
http://www.yindii.com/ref/country.htm
Map of the world แบ่งประเทศออกตามทวีปต่าง ๆ และมีข้อมูลของประเทศต่าง ๆ มีแผนที่และธงประจำชาติ
โดยคุณ : ชมพูนุท เนตรวีระ ม.5/4 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 16:42:16 น.]

ตอบ
http://www.yindii.com/quizzes/cloze/index.htm
แต่ละกลุ่มจะมี 10 ประโยค ซึ่งแต่ละประโยคให้หาคำหรือวลีที่ขาดหายไปเติมให้เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์
โดยเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดจาก 4 ตัวเลือกที่กำหนดให้เป็นแบบฝึก
ที่เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบ Entrance หรือสอบ TOEFL/TOEIC

โดยคุณ : ชมพูนุท เนตรวีระ ม.5/4 - [ 1 ธ.ค. 2002 , 17:30:56 น.]

ตอบ
http://www.krukate.com/index/index.php
มีเทคนิคการฝึกฝน.. ด้วยวิธีธรรมชาติ (เบื้องต้น) ศัพท์น่ารู้ เคล็ดลับ.. สำหรับการฝึกฝนแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับครูเคท เนตรปรียา(มุสิกไชย) ชุมไชโย แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ โดยครูเคท ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน แนะนำสื่อการเรียน หนังสือของครูเคท ข้อมูลแคมป็ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ช่วงปิดเทอม ทิปและทริกส์ภาษาอังกฤษ
โดยคุณ : รัตนาภรณ์ วิษณุเรืองเดช ม.4/5 - [ 3 ธ.ค. 2002 , 19:36:27 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/pan_amy_2000/chinese/body3.html
เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาษาจีนกลางตั้งแต่ท่านที่ยังไม่เคยได้เรียนหรือเคยรู้จักมาก่อน ท่านสามารถที่จะเข้ามาค้นคว้าและสามารถที่จะสามารถเรียนภาษาจีนกลางและสามารถพูดเป็นได้เลยทีเดียวนะค่ะ
โดยคุณ : ปราณิศา ปานรอด ม.4/5 - ICQ : - - [ 3 ธ.ค. 2002 , 20:26:07 น.]

ตอบ
แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับประเทศจีน และศึกษาต่อ
โดยคุณ : ก้องเกียรติ - [ 7 ธ.ค. 2002 , 03:23:59 น.]

ตอบ
http://www.wlc2china.com
แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับประเทศจีน และศึกษาต่อ
โดยคุณ : ก้องเกียรติ - [ 7 ธ.ค. 2002 , 03:26:17 น.]

ตอบ
http://www.speakchinese.cjb.net/ สอนพูดภาษาจีน
โดยคุณ : ศิริลักษณ์ ก้องอจลานนท์ - [ 9 ธ.ค. 2002 , 21:51:07 น.]

ตอบ
http://www.china2learn.com/ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน รวมถึงการเรียนภาษาจีนทางอินเทอร์เน็ต มีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองจีน การหางานที่ต้องการผู้มีความสามารถภาษาจีน ข้อมูลบันเทิง ข่าวสารต่างๆ และแนะนำ web site เมืองจีน
โดยคุณ : ศิริลักษณ์ ก้องอจลานนท์ - [ 9 ธ.ค. 2002 , 21:53:04 น.]

ตอบ
http://how.to/studychinese โครงการเรียนภาษาจีนยุกต์ใหม่ ( STANDARD CHINESE ) ให้แก่นักเรียน และนักศึกษาต่างประเทศ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองด้านภาษาจีน
โดยคุณ : ศิริลักษณ์ ก้องอจลานนท์ - [ 9 ธ.ค. 2002 , 21:54:39 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/pan_amy_2000/chinese
สอนภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ pinyin จนถึง มีบทสนทนาเป็นบท ๆ
โดยคุณ : ศิริลักษณ์ ก้องอจลานนท์ - [ 9 ธ.ค. 2002 , 21:57:46 น.]

ตอบ
>>> Ask ERIC-Lesson Plans
"Ask Eric" รวบรวมแผนการสอนภาษาอังกฤษจำแนกตามประเภททักษะหรือสาระสำคัญของการเรียนภาษา เช่น การอ่าน การเขียน การพูด เป็นต้น http://ericir.syr.edu/cgi-bin/lessons.cgi/Language_Arts
>>> English Exercises Online
"แบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์" มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบตอบโต้ได้ รวมทั้งมีข้อแนะนำการใช้ภาษาให้ค้นคว้าด้วย
www.smic.be/smic5022
>>> Nation Junior
เว็บไซต์ในเครือของเดอะเนชั่นสำหรับการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนไทย http://www.nationjunior.net
>>> Guide to Grammar and Writing
แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษในแง่หลักภาษาในการเขียน เหมาะสำหรับครูและนักเรียน ใช้เป็นแนวทางและแบบฝึกหัด เพื่อเพิ่มพูมความรู้และทักษะการใช้ภาษา http://ccc.commnet.edu/grammar
>>> Gloria's Web Site
เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนของ Gloria http://www.3.sk.sympatico.ca/fiss/default.htm
>>> English Town
"English Town" เป็นเว็บไซต์ที่จำลองสภาพแวดล้อม บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมสอดคล้อง กับผู้เรียนในประเทศต่างๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถระบุประเทศที่ตนใช้บริการก่อนเข้าสู่เว็บไซต์
http://www.englishtown.com/master/home/default.asp?buffer=true
>>> The Write Site
"The Write Site" เป็นแหล่งบริการเพื่อการเรียนรู้ทักษะการเขียน การใช้ภาษาด้านงานข่าวสารและวารสารศาสตร์
http://www.writesite.org
>>> Dictionary of Difficult Words
พจนานุกรมคำศัพท์ยากของ Hutchinson มีคำศัพท์ให้ค้นไม่ต่ำกว่า 13,900 คำ http://www.lineone.net/dictionaryof/diffcultwords
>>> Webtime Stories
จากประเพณีการเล่นนิทานก่อนนอน(Bedtime stories) เครือข่ายแสวงหาความรู้ของ Pacific Bell ได้จัดทำเว็บไซต์ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในลักษณะที่เป็นเรื่องราวแฝงความเพลิดเพลินชวนติดตาม http://www.kn.com/wired/webtime
>>> Wild World of Words Challenges
การฝึกฝนทักษะทางภาษาที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือการออกเสียง การสะกดคำ การผสมเสียง ความเข้าใจเรื่องหน่วยเสียง อักขระและพยางค์เว็บไซต์ "Wild World of Words" มีเนื้อหากิจกรรม และตัวอย่างให้เรียนรู้และน่าสนใจมาก http://www.ash.udel.edu/ash/challenge/world.htm
โดยคุณ : เพ็ญทิวา แซ่ลิ้ม 4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:21:52 น.]

ตอบ
>>> Internet Activities for Foreign Language Class
เสนอกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนหลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน ฯลฯ
http://members.aol.com/maestro12/web/wadir.html
>>> Yamada Language Center: Language Guides by Geographic Location
ศูนย์ภาษายามาดาให้ข้อมูล แนะนำและให้แนวทางในการศึกษาเรียนรู้ภาษาต่างๆ ในโลกโดยจำแนกภาษาตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกา ฯลฯ http://babel.uoregon.edu/yamada/geoguides.html
>>> French Language Course
บทเรียนภาษาฝรั่งเศสของ Jump Gate ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นและเพื่อการใช้ติดต่อสื่อสาร
http://www.jump-gate.com/languages/french/index.html
ภาษาเยอรมัน
>>> Goethe Institut Inter Nationes Bangkok
เว็บไซต์ของสถาบันเกอเธ่ ที่มีบริการ การให้ความรู้และบทเรียนภาษาเยอรมัน http://www.goethe.de/so/ban/enindex.htm
>>> BBC Languages-Spanish
บทเรียนภาษาสเปนของ BBC สำหรับผู้เริ่มต้นและเพื่อการติดต่อสื่อสาร http://www.bbc.co.uk/education/languages/spanish/index.shtml
>>> Arabic World-Learning Arabic
Lebanon 2000 เป็นเว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอาหรับ ตลอดจนวัฒนธรรมอาหรับ http://www.lebanon2000.com/newpage2.htm
>>> Tokyo Tokyo Tokyo
เว็บไซต์ของ Asahinet ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนโดยใช้คำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ
http://www.asahi-net.or.jp/~tx2h-mtok/jalearn.html
>>> Chinese Edu Thai
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนที่จัดทำเป็นภาษาไทย http://chinese.eduthai.com
>>> Learning Resources
The Western Pacific Literacy Network ร่วมกับสำนักข่าว CNN จัดทำเว็บไซต์ "Learning Resource" เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension) โดยนำข่าวสารที่เคยเผยแพร่มาจัดทำเป็นชุดฝึก (modules) จำแนกตามประเภทของเรื่องและความยากง่ายพร้อมกิจกรรมและแบบทดสอบชนิดตอบโต้ได้ (Interactive)
http://literacynet.org/cnnsf
>>> Web English Teacher
"Web English Teacher" มีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น แผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน หลักการใช้ภาษา เรื่องขำขัน ปริศนาอักษรไขว้ การแสดง การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ สื่อประเภทต่างๆ ฯลฯ
http://webenglishteacher.com


โดยคุณ : ปราณิศา ปานรอด 4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:26:42 น.]

ตอบ
ชื่อวันใน1สัปดาห์พร้อมที่มาจากตำนานกรีก มีความหมายของแต่ละวัน และมีชื่อเรียกของวันวันนั้น เป็นภาษาต่างๆ เช่น ภาษาสเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส เป็นต้น
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:29:27 น.]

ตอบ
ชื่อเดือนใน 1 ปี พร้อมที่มาจากตำนานกรีก มีความหมายของแต่ละวัน และมีชื่อเรียกของวันวันนั้น เป็นภาษาต่างๆ เช่น ภาษาสเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส เป็นต้น
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:29:58 น.]

ตอบ
http://www.technobookcenter.com/nation_la.htm
เป็นรายชื่อหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตัวเอง มีชื่อผู้แต่งและราคา

http://www.thaigoodview.com/main/librarypratom_english.html
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

http://www.englishtown.com/master/home/default.asp?buffer=true
"English Town" เป็นเว็บไซต์ที่จำลองสภาพแวดล้อม บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมสอดคล้อง กับผู้เรียนในประเทศต่างๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถระบุประเทศที่ตนใช้บริการก่อนเข้าสู่เว็บไซต์

http://www.jump-gate.com/languages/french/index.html
บทเรียนภาษาฝรั่งเศสของ Jump Gate ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นและเพื่อการใช้ติดต่อสื่อสาร

http://www.bbc.co.uk/education/languages/spanish/index.shtml
บทเรียนภาษาสเปนของ BBC สำหรับผู้เริ่มต้นและเพื่อการติดต่อสื่อสาร

http://www.asahi-net.or.jp/~tx2h-mtok/jalearn.html
เว็บไซต์ของ Asahinet ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนโดยใช้คำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ

www.smic.be/smic5022
"แบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์" มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบตอบโต้ได้ รวมทั้งมีข้อแนะนำการใช้ภาษาให้ค้นคว้าด้วย

http://www.lineone.net/dictionaryof/diffcultwords
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์ยากของ Hutchinson มีคำศัพท์ให้ค้นไม่ต่ำกว่า 13,900 คำ

http://ccc.commnet.edu/grammar
แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษในแง่หลักภาษาในการเขียน เหมาะสำหรับครูและนักเรียน ใช้เป็นแนวทางและแบบฝึกหัด เพื่อเพิ่มพูมความรู้และทักษะการใช้ภาษา

http://www.lebanon2000.com/newpage2.htm
Lebanon 2000 เป็นเว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอาหรับ ตลอดจนวัฒนธรรมอาหรับ
โดยคุณ : ชนกพร สถาพรเจริญชัย ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:37:45 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/enjoygerman/
ทเหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาเยอรมันโดยทั่วไปภายในเว็บไซต์
มีเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ในระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 - 6 แบบฝึกหัดต่างๆ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งรวบรวมจากประสบการณ์และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึง links ต่างๆเกี่ยวกับประเทศและภาษาเยอรมันที่น่าสนใจ
โดยคุณ : ชนกพร สถาพรเจริญชัย ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:03:45 น.]

ตอบ
1.http://www.parliament.go.th/library/newbook20june.htm มีรายชื่อและรายละเอียดต่างๆของหนังสือที่เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ2.http://www.geocities.com/gen_knowledge/love.htm รวบรวมภาษารักนานาชาติเช่นการบอกรัเป็นภาษาจีน เยรมัน ฝรั่งเศส
3.http://www.china2learn.com เป็นwebของชมรมคนพูดภาษาจีนกลาง มีการสอนภาษาจีนกลาง
4.http://www.geocities.com/hogwatsthai/english.htm สอนบทสนทนาภาษาอังกฟษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีแบบทดสอบให้หัดทำ
5.http://www.thai-isan-lao.com สอนบทสนทนาทั่วไป คำศัพท์ ไวยากรณ์ของภาษาไทย อีสาน ลาว
6.่japankiku.com สอนภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาต่างๆ
7.http://www.eduthai.com รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวการศึกษาภาษาจีนและอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ
8.http://www.st.ac.th/ajauan เรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบต่างๆ
9.www.bangkokpost.net/education/naresuan.htm เรียนภาษาอังกฤษจากการอ่านหนังสือพิมพ์ผ่านเว็บไซด์
10.www.hibye.de.vu สอนภาษาเยอรมัน ไวยากรณ์ การออกเสียง บทสนทนา คำศัพท์
โดยคุณ : วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:05:57 น.]

ตอบ
คำสุภาษิตภาษาอังกฤษ คำศัพท์ในการปรุงอาหาร พร้อมคำแปลhttp://www.geocities.com/karnchanar
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:57:17 น.]

ตอบ
http://www.populardictionary.com
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม POPular Dictionary พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:58:11 น.]

ตอบ
http://www.st.ac.th/ajauan
ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:58:58 น.]

ตอบ
http://members.langoo.com/rinolinguapage
รวบรวมคำทักทาย ประโยคพื้นฐานการ สนทนา จากภาษาต่าง ๆ
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:59:53 น.]

ตอบ
http://www27.brinkster.com/gonext/
รวบรวมคำศัพท์ของภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย รวมทั้งเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น สมาคมองค์กรของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:00:35 น.]

ตอบ
http://www.i-love-english.com
ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ทั้ง การฟัง การเขียน และตัวอย่างจดหมาย ใบสมัครงาน
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:01:18 น.]

ตอบ
http://franc.siamblood.com
เตรียมความพร้อม ความรู้เพิ่มเติมทางด้านภาษาฝรั่งเศส
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:02:04 น.]

ตอบ
http://yeephun.hypermart.net
เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านเน็ต พร้อมทั้งทักษะ การพูด เขียน อ่าน เข้าใจง่านแบบ STEP BY STEP มีภาพเคลื่อนไหวสร้างด้วย Flash ประกอบทุกหน้า
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:37:24 น.]

ตอบ
http://englishquiz.virtualave.net
ฝึกภาษาอังกฤษจากเกมต่างๆมากมาย เช่น crossword , hangman , เกมอักษรไขว้
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:38:01 น.]

ตอบ
http://www.opticomed.com
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดีย
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:38:36 น.]

ตอบ
http://www.englishclub.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับอิงลิชคลับ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนจดหมายกับเพื่อนชาวต่างชาติ เกม และตอบปัญหาสำหรับผู้มีปัญหาภาษาอังกฤษ
โดยคุณ : นุชนภา เลิศด้วยธรรม ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 19:39:08 น.]

ตอบ
http://www.ayc-english.com/old/index.html
สถาบันที่ฝึกสอนภาษาอังกฤษ แก่เด็ก และผู้ใหญ่ ดำเนินโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ไทย-สหรัฐอเมริกา โครงการฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ(ในประเทศ) โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ
โดยคุณ : น.ส.อภิชา ชะโรจน์บวร ม. 4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 21:28:37 น.]

ตอบ
http://frenchclick.tripod.com
เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับอักษรภาษาฝรั่งเศส และสระในภาษาฝรั่งเศส การเทียบเสียงในภาษาไทยกับตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส พร้อมทั้ง การออกเสียงสระผสมและ เครื่องหมายในการสะกดคำ ประโยคพื้นฐานทั่วไปของภาษาฝรั่งเศส
โดยคุณ : อภิชา ชะโรจน์บวร ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 21:34:01 น.]

ตอบ
http://www.speakchinese.cjb.net
สอนภาษาจีนออนไลน์ สำหรับคนไทย (เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน)
โดยคุณ : อภิชา ชะโรจน์บวร ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 21:35:18 น.]

ตอบ
http://www.britcoun.or.th
ศูนย์รวมสอนภาษาอังกฤษ และคอยให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการฝึกงานในประเทศอังกฤษ และยังเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทางด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมด้วย
โดยคุณ : อภิชา ชะโรจน์บวร ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 21:38:55 น.]

ตอบ
http://www.krukate.com
ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาภาษาอังกฤษ บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ทริปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และสาระความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
โดยคุณ : อภิชา ชะโรจน์บวร ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 21:41:13 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/tutorjapan/
เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูงจากจากคำศัทพ์ บทสนทนา และข้อความ
โดยคุณ : อภิชา ชะโรจน์บวร ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 21:44:36 น.]

ตอบ
http://geocities.com/japan_thai
สอนภาษาญี่ปุ่น มี การใช้ภาษาญี่ปุ่น บทสนทนา การออกเสียง(.au) การเขียนตัวอักษร(.gif) รวมไปถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจ
โดยคุณ : อภิชา ชะโรจน์บวร ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 21:45:52 น.]

ตอบ
http://www.privateacher.com/thai.html
สถาบันสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์และสื่อซีดีรอม โดยคณาจารย์จากต่างประเทศให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
โดยคุณ : อภิชา ชะโรจน์บวร ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 21:50:40 น.]

ตอบ
http://neehow.hypermart.net/
รวบรวมสถานที่เรียนภาษาจีนในเมืองไทย และที่เมืองจีน รวมทั้งสอนภาษาจีน การสนทนา การใช้คำ ประโยค
โดยคุณ : อภิชา ชะโรจน์บวร ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 21:51:22 น.]

ตอบ
http://www.welcome.to/ariesstudio
เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต มีบทเรียนทั้งหมด 27 บท ตั้งแต่พื้นฐาน ตัวอักษรของภาษาญี่ปุ่น
โดยคุณ : อภิชา ชะโรจน์บวร ม. 4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 22:09:05 น.]

ตอบ
http://linear.mv.com/cgi-bin/j-e/euc/tty/dict
ดิกชันนารีภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ สืบค้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ หรือใช้อักษรอักษร (ROMAJI) จะให้ทั้งคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยคุณ : อภิชา ชะโรจน์บวร ม. 4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 22:10:44 น.]

ตอบ
http://saikam.nii.ac.jp/
พจนานุกรมออนไลน์ ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย และพจนานุกรมอักษรคันจิ (หากเครื่องไม่มี Front ภาษาญี่ปุ่นให้เลือก Display Setting เพื่อให้สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้)
โดยคุณ : อภิชา ชะโรจน์บวร ม. 4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 22:11:50 น.]

ตอบ
www.spaceports.com/~ariesst/?104115582145862
เว็บไซต์สอนภาษาญี่ปุ่น รวบรวมภาพ Wallpaper จากภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง Orange Road
www.geocities.com/cpxee/
เว็บสอนภาษาญี่ปุ่น และ แนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.yamasa.org/acjs/thai/index.html
ศูนย์การเรียนภาษาญี่ปุ่นยามาซา ตั้งอยู่ที่เมืองไอชิ กลางประเทศญี่ปุ่น โดยมูลนิธิฮาโตริ ซึ่งไม่ได้หวังผลกำไรทางการค้า มีหอพักโรงเรียนสำหรับนักเรียน ปลอดภัย มีอ่านรายละเอียดภาษาไทยได้ที่โฮมเพจ
โดยคุณ : ขนิษฐา ตรรกวรรธนะ 5/5 - [ 29 ธ.ค. 2002 , 18:42:57 น.]

ตอบ
Very good !!!!!!
โดยคุณ : hathaitip phunmetharit - [ 15 มิ.ย. 2003 , 14:15:33 น.]

ตอบ
อยากจะขอชื่อโรงเรียนในญี่ปุ่นหน่อยครับ
ว่ามีรร.ไรดีบ้าง หรือถ้าได้ทุนจะได้ไปรร.ไหนครับตอบกลับทาง e-mail ก็ได้ครับ
โดยคุณ : ืnattawat - [ 29 ก.ค. 2003 , 20:20:50 น.]

ตอบ
ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เรียนภาษาสเปน หรือข้อมูลในinternet ก็ได้
อยากเรียนภาษาสเปนมาก
และทุนที่ไปเรียนต่อสเปน
โดยคุณ : jody - [ 9 ส.ค. 2003 , 15:49:49 น.]

ตอบ
คอลัมน์ภาษาอังกฤษรายวัน ในชื่อว่า "ภาษาอังกฤษเอื้ออาทร

แนะนำคอลัมน์ภาษาอังกฤษรายวัน ในชื่อว่า "ภาษาอังกฤษเอื้ออาทร" อยู่ที่เว็บ www.educationline.net/english ครับ

อัปเดตเนื้อหาทุกวันทำงาน เหมาะสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ครับ

หากคิดว่าดีมีประโยชน์ รบกวนช่วยบอกต่อเพื่อน ๆ ด้วยครับ
โดยคุณ : แนะนำ - [ 21 ก.ย. 2003 , 23:32:42 น.]

ตอบ
อยากทราบข้อมูลสั่งซื้อ cd แบบเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น
โดยคุณ : angle - [ 23 ก.ย. 2003 , 09:05:50 น.]

ตอบ
ใครทราบตัวfront ญี่ปุ่นโหลดที่ไหนช่วยบอกตามเมลส่งมาให้ด้วยค่า ขอบคุณมากกกกกๆๆ
โดยคุณ : บูม - ICQ : 873965 - [ 15 พ.ย. 2003 , 19:21:22 น.]

ตอบ
อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว บ้านอยู่ถ.พระราม 2 บางมด จอมทอง สนใจติดต่อ 07-0146729
โดยคุณ : คุณธิดา - [ 27 พ.ย. 2003 , 17:00:13 น.]

ตอบ
ข้อมูลแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน เรื่องน่ารู้ในจีน พร้อมสาระต่างๆ ที่น่าสนใจ และเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน
http://www.wlc2china.com
โดยคุณ : ชาญ - [ 29 พ.ย. 2003 , 11:27:46 น.]

ตอบ
http://www.french4thai.com

เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง มีสาระต่างๆ ทั้ง ข้อมูลของประเทศฝรั่งเศส ไวยากรณ์ คำศัพท์ บทสนทนา และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมทั้งอ่านออกเสียงได้ด้วย
โดยคุณ : FRenCH 4 ThAi - [ 25 ธ.ค. 2003 , 06:01:36 น.]

ตอบ
ฝึกพูด ฝึกฟัง ได้
http://www.goodenglish.org.sg/SGEM/speak30.php?pg=22&mlid=22
โดยคุณ : รุ่ง - [ 27 ธ.ค. 2003 , 13:26:00 น.]

ตอบ
้http://board.dserver.org/e/envipsu
ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)
โดยคุณ : ป. ทักษิณ - [ 17 ม.ค. 2004 , 13:14:19 น.]

ตอบ
ขอทราบว่า ต้องการเรียนภาษาฮังการเรียน ติดต่อได้ที่ใด
โดยคุณ : วรพงศ์ - [ 22 ม.ค. 2004 , 11:39:29 น.]

ตอบ
ไม่มีอะไร
โดยคุณ : แก้วเจ้าจอม - ICQ : - - [ 4 ก.พ. 2004 , 19:14:10 น.]

ตอบ
ต้องการที่จะรู้สุภาษิตภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และมีการอธิบายด้วย
โดยคุณ : มิลล์ - [ 5 ก.พ. 2004 , 12:58:34 น.]

ตอบ
อยากได้ภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน สนทนาเรื่องตีกอล์ฟ
โดยคุณ : เหมียว - [ 11 ก.พ. 2004 , 16:22:27 น.]

ตอบ
ไปสมัครสอบของหน่วยงานราชการ(กรมศุลกากร) และมีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ กรุณาแนะนำ Web Site ด้วย.....ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ : ยุ้ย - [ 5 มี.ค. 2004 , 17:02:34 น.]

ตอบ
http://basbasic.homestead.com/link.html
รวมลิงค์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยคุณ : Mr.English - [ 27 มี.ค. 2004 , 09:05:42 น.]

ตอบ
เวบไซต์เรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนไทยระดับมัธยม http://www.rn.ac.th/kk หรือ http://school.obec.go.th/rn
โดยคุณ : เกรียงไกร - [ 12 เม.ย. 2004 , 11:26:21 น.]

ตอบ
อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น
โดยคุณ : น้อง ปุ้มปุ้ย ณ อยุธยา - [ 17 เม.ย. 2004 , 14:18:33 น.]

ตอบ
อยากพูดภาษาเยอรมันค่ะ แต่ว่ายังไม่เคยเรียนเลยช่วยแนะนำหน่อยนะคะ
โดยคุณ : nook - [ 21 พ.ค. 2004 , 14:48:29 น.]

ตอบ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเปิดสอนแล้วด้วยแนวทางการสอนแบบใหม่ที่ เรียกว่า Language Café ทำให้คุณเรียนภาษาญี่ปุ่นได้เข้าใจง่ายและไม่ยากเย็นอีกต่อไปโดยดำเนินการสอนโดยชาวญี่ปุ่นทั้งหมด ทำให้ท่านสามารถสนทนาได้อย่างมั่นใจ สนใจ สมัครเรียนวันนี้ 2 คอร์ส เรามีส่วนลดให้ 5% 3 คอร์ส ขึ้นไป ลดทันที 7 % หากพาเพื่อนมาด้วยคนที่พามาจะได้ส่วนลด 5% สมัครได้แล้ววันนี้ที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น JAT ถึงวันที่ 30 มิถุนายน เท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-2270, 02-247-4343
Email : contactus@jat-languagecafe.com
http://www.jat-languagecafe.com ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!

โดยคุณ : http://jat-languagecafe.com - [ 24 พ.ค. 2004 , 09:37:08 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอข้อมูลที่ไปพบมาครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ.... 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
www.rakang.net
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.