เรามีอะไร มากกว่าที่คุณคิด Now!

WEB BOARD


ช่วยบอกที่ผิดในการลิ้ง
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังแบ่งเป็น สาระย่อยอีก ซึ่งผมไม่ค่อยชำนาญทุกสาระ อยากให้ท่านผู้รู้พบเห็นข้อมูลที่ผมลิ้งในสาระย่อยแต่ละอันนั้นผิดพลาด ช่วยแจ้งด่วน เพื่อผมจะได้ย้ายไปยังสาระย่อยที่ถูกต้อง ช่วยกันหน่อยนะครับ ขอขอบพระคุณแทนเยาวชนไทยด้วยครับ
โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 5 ธ.ค. 2002 , 11:53:44 น. ]

ตอบ
ได้เปิดดูเนื้อหาของอาจารย์ แล้วสนใจเสียเหลือเกิน ดิฉันอยากทำบทเรียนช่วยสอน
ตอนนี้หัดฝึกเขียน php แต่มีปัญหา web server โดยใช้ วินโดว์ 2000 ไม่ทราบว่าจะเชื่อมโยงกันอย่างไร มี PHP Mysql
ตอนที่จะเปิดจะติดตั้ง เป็น Web page ไม่ทราบว่าจะตั้งอย่างไร อาจารย์จะรับสอนไม่ค่ะ
มีอาจารย์ที่โรงเรียนเขาไม่ยอมบอกอะไรถามอะไร ก็ไม่ยอมบอก ไม่เข้าใจเหมือนกัน
อาจารย์ จะรับสอนไม่ค่ะ

จากขนิตฐา จันทร
โดยคุณ : kanitha - [ 6 ธ.ค. 2002 , 09:12:06 น.]

ตอบ
ผมขอแนะเว็บไซท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเกษตรและอาชีพนะครับ อาจจะมีผู้แนะนำแล้วก็ได้นะครับ
1. ้http://www.thai.net/chairat45 เป็นความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และอาชีพต่างๆ ผลงานนักเรียนจัดทำเองครับ
2. ้http://www.thaitambon.com เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำบลต่างๆ ทั่วไทย และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับ น่าสนใจมาก
3.้http://www.thaiall.com เป็นแหล่งรวมความรู้มากมาย โดยเฉพาะศูนย์สอบ Online
โดยคุณ : คุณครูบุญช่วย ไชยรัตน์ - [ 11 ธ.ค. 2002 , 19:19:59 น.]

ตอบ
1. Mathematic
เสนอบทความหรือเรื่องราวทางคณิตศาสตร์ด้วยสัญลักษณ์ใน HTML 4.0 เลือกใช้ Math Editor ของEzMath
http://www.maths.sci.ku.ac.th/
http://webindex.sanook.com/php/send-url.php?link_id=26627http://webindex.sanook.com/php/send-url.php?link_id=26627javascript:Vote('http://webindex.sanook.com/php/links_vote.php?link_id=26627&rcode=4425')javascript:Vote('http://webindex.sanook.com/php/links_vote.php?link_id=26627&rcode=4425')
หมวด: /วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม/คณิตศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Science, Department of Mathematic Science, Chiang Mai University
http://www.science.cmu.ac.th/math
http://webindex.sanook.com/php/send-url.php?link_id=27391http://webindex.sanook.com/php/send-url.php?link_id=27391javascript:Vote('http://webindex.sanook.com/php/links_vote.php?link_id=27391&rcode=31462')javascript:Vote('http://webindex.sanook.com/php/links_vote.php?link_id=27391&rcode=31462')
หมวด: <a href="/education/academy_institute/government_university/north/chiangmai_uni
Sanook! - Thailand Internet 's Favourite Guide
... คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
โจทย์ปัญหา เกมส์ ...
webindex.sanook.com/science_and_engineering/ mathematics/ - 31k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
...
www.school.net.th/library/f-snet2.htm - 1k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Digital Library for SchoolNet Thailand
... คณิตศาสตร์ 203 : ระบบจำนวนเต็ม โดย
คุณสุธีร์ วิชาพร วันที่ 7 ...
www.school.net.th/library/new/display.php?cat=510 - 17k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[ ผลการค้นเพิ่มเติมจาก www.school.net.th ]
...
รวมเว็บคณิตศาสตร์: การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
http ...
www.ipst.ac.th/smath/links.html - 9k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
...
คณิตศาสตร์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายคัดเลือก ...
www.ipst.ac.th/olympic/math_cmp45_1.shtml - 24k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[ ผลการค้นเพิ่มเติมจาก www.ipst.ac.th ]
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ : ความเป็นมา
| นักคณิตศาสตร์ของโลก ...
web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/ - 21k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Math2
สรุปในภาษาอังกฤษ page มีตัวอักษรที่ไม่สามารถแสดงได้ถูกต้องตาม ภาษา/ตัวอักษร
www.uni.net.th/~04_2543/ - 9k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน
สถาบันราชภัฏ ...
www.eduzones.com/link/link_math.html - 7k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Yindii School Zone > คณิตศาสตร์
... Yindii School Zone > คณิตศาสตร์.
เว็บไซต์ไทย. paper_imo, ...
www.yindii.com/edu/mathth.htm - 41k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
...
... สิ่งแวดล้อม - ดาราศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปูทะเล - เกษตร ...
www.geocities.com/kharompd/math.html - 18k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
โดยคุณ : www.sanook.com - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:10:45 น.]

ตอบ
1. Mathematic
เสนอบทความหรือเรื่องราวทางคณิตศาสตร์ด้วยสัญลักษณ์ใน HTML 4.0 เลือกใช้ Math Editor ของEzMath
http://www.maths.sci.ku.ac.th/
http://webindex.sanook.com/php/send-url.php?link_id=26627http://webindex.sanook.com/php/send-url.php?link_id=26627javascript:Vote('http://webindex.sanook.com/php/links_vote.php?link_id=26627&rcode=4425')javascript:Vote('http://webindex.sanook.com/php/links_vote.php?link_id=26627&rcode=4425')
หมวด: /วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม/คณิตศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Science, Department of Mathematic Science, Chiang Mai University
http://www.science.cmu.ac.th/math
http://webindex.sanook.com/php/send-url.php?link_id=27391http://webindex.sanook.com/php/send-url.php?link_id=27391javascript:Vote('http://webindex.sanook.com/php/links_vote.php?link_id=27391&rcode=31462')javascript:Vote('http://webindex.sanook.com/php/links_vote.php?link_id=27391&rcode=31462')
หมวด: <a href="/education/academy_institute/government_university/north/chiangmai_uni
Sanook! - Thailand Internet 's Favourite Guide
... คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
โจทย์ปัญหา เกมส์ ...
webindex.sanook.com/science_and_engineering/ mathematics/ - 31k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
...
www.school.net.th/library/f-snet2.htm - 1k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Digital Library for SchoolNet Thailand
... คณิตศาสตร์ 203 : ระบบจำนวนเต็ม โดย
คุณสุธีร์ วิชาพร วันที่ 7 ...
www.school.net.th/library/new/display.php?cat=510 - 17k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[ ผลการค้นเพิ่มเติมจาก www.school.net.th ]
...
รวมเว็บคณิตศาสตร์: การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
http ...
www.ipst.ac.th/smath/links.html - 9k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
...
คณิตศาสตร์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายคัดเลือก ...
www.ipst.ac.th/olympic/math_cmp45_1.shtml - 24k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[ ผลการค้นเพิ่มเติมจาก www.ipst.ac.th ]
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ : ความเป็นมา
| นักคณิตศาสตร์ของโลก ...
web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/ - 21k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Math2
สรุปในภาษาอังกฤษ page มีตัวอักษรที่ไม่สามารถแสดงได้ถูกต้องตาม ภาษา/ตัวอักษร
www.uni.net.th/~04_2543/ - 9k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน
สถาบันราชภัฏ ...
www.eduzones.com/link/link_math.html - 7k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Yindii School Zone > คณิตศาสตร์
... Yindii School Zone > คณิตศาสตร์.
เว็บไซต์ไทย. paper_imo, ...
www.yindii.com/edu/mathth.htm - 41k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
...
... สิ่งแวดล้อม - ดาราศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปูทะเล - เกษตร ...
www.geocities.com/kharompd/math.html - 18k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
โดยคุณ : รวี เจริญไวยเจตน์ - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:11:52 น.]

ตอบ
คณิต
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม. ...
www.thai.net/nkpw/npw16.html - 4k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
JobThaiDB
... , คณิตศาสตร์. ... ./วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม/คณิตศาสตร์. ...
www.jobthaidb.com/webindex/ JTDBIndex.php?ca=i&cl=13 - 33k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[PDF]ข้อสอบ คณิตศาสตร์ (Ent’ )
ชนิดของไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ 1 (Ent’ 45 ) ตอนที่
1 ข้อ 1 - 8 เป็นข้อสอบแบบอัตนัย ...
www.pep.co.th/e-book/school/math_45.pdf - หน้าคล้ายกัน
หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอก ...
วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
www.swu.ac.th/cur/1000118.html - 19k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
NECTEC's Web Based Learning : Learn on the Internet by NECTEC - ...
... วิทยาลัย | ห้องสมุด | | คณิตศาสตร์
| วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ...
www.nectec.or.th/courseware/links/edu-math.html - 15k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
... ปรับปรุง. คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเกมสนุก
เสริมสมอง. ชั้นมปลาย. ...
www.thaigoodview.com/main/librarymathayom_math.html - 27k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
คณิตศาสตร์ประถมศึกษา
thaigoodview@hotmail.com. [ภาษาไทย] [คณิตศาสตร์]
[วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา ...
www.thaigoodview.com/main/librarypratom_math.html - 16k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[ ผลการค้นเพิ่มเติมจาก www.thaigoodview.com ]
Thaiware - Program : Sister (เกมส์ ...
... Sister (เกมส์ คณิตศาสตร์ สำหรับเด็ก).
From : ธรณินทร์ บุญศรี. Version : 1.0. ...
www.thaiware.com/software/edu/ED00228.htm - 20k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Home Page
Resolutions of 800x600 or greater and Internet Explorer 4.xx/up. <<::
คณิตศาสตร์ ม.1 ::>> Login: Password :
www.atom97.com/cai/math1.htm - 8k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Home Page
Resolutions of 800x600 or greater and Internet Explorer 4.xx/up. <<::
คณิตศาสตร์ ม.2 ::>> Login: Password :
www.atom97.com/cai/math2.htm - 8k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[ ผลการค้นเพิ่มเติมจาก www.atom97.com ]
กระดานดำ
หัวข้อคำถาม, จำนวนผู้เข้าชม,
วันที่ตั้งคำถาม. แสดงคำถาม ...
www.testbyonline.com/webboard/default.asp?subject=math - 12k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Web Directory--bangkokcity.com
คณิตศาสตร์ Mathematic ...
www.bangkokcity.com/service/webdirectory/ index/Science/mathematics.php - 32k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
จากวราพร ปทีปอมรรัตน์ ม.4/5 เลขท่ี 11
โดยคุณ : www.google.co.th - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:26:59 น.]

ตอบ
[DOC]1. ประวัติส่วนตัว 1.1 ชื่อ ...
ชนิดของไฟล์: Microsoft Word 97 - แสดงเป็นแบบ HTML
... 01 ภาษาไทย  02 สังคมศึกษา  03 ภาษาอังกฤษ
 04 คณิตศาสตร์ 1. ...
www.academic.chula.ac.th/thaiver/NewCurr/paper.doc - หน้าคล้ายกัน
[ ผลการค้นเพิ่มเติมจาก www.academic.chula.ac.th ]
:: ...
... รองศาสตราจารย์. กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา). 2. ...
www.nu.ac.th/NewsInformation/News_MasterEdu.htm - 101k - 16 ธ.ค. 2002 - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Faculty of Science, Mahidol University
... น. คณิตศาสตร์, 8 ธันวาคม 2545, 09.00-12.00
น. คอมพิวเตอร์, ... คณิตศาสตร์. 100, Linear ...
www.mahidol.ac.th/~sccs/master/content-m.htm - 46k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
ศูนย์วิชาการพี.เอส. ...
... ป.2-3-4 เรียน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
และ ภาษาอังกฤษ. ป.5 เรียน ...
5132105.home.icq.com/ - 15k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
News @ Information of UDON CBAT
... ความรู้พื้นฐานมัธยมศึกษาตอนต้น
(คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ...
www.sanook.to/udcbat/entran.htm - 17k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[DOC]คำนำ
ชนิดของไฟล์: Microsoft Word 97 - แสดงเป็นแบบ HTML
... อ.๒. ๗. กศ.บ.(คณิตศาสตร์). กศ.ม. ... ๘. กศ.บ.
(คณิตศาสตร์). น.บ. (นิติศาสตร์). ...
arc.rikc.ac.th/villagecenter/25raj/raj8.doc - หน้าคล้ายกัน
...
... 2. การประถมศึกษา 3. คณิตศาสตร์ 4.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5. พลศึกษา 6 ...
www.thaiteacher.org/link_edu/nakorn/luksud.htm - 27k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Un title page
1, คณิตศาสตร์ 1, 20001501, ปวช.1, ช่างยนต์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ...
www.metro.ac.th/kanjana/lessonplan/lessonplan1.html - 4k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
แผนการศึกษา
... 1 3(3-0-6) 106 101 ความรู้และทักษะทางภาษา
3(3-0-6) 201 111 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 202 101 ...
www.engineer.msu.ac.th/re/plan.htm - 12k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
CEC : Product
Page 3 of 3 CD-ROM: คณิตศาสตร์ / เคมี. ... Page
3 of 3 CD-ROM: คณิตศาสตร์ / เคมี. ...
www.cec.chula.ac.th/products/cd_3.html - 17k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[ ผลการค้นเพิ่มเติมจาก www.cec.chula.ac.th ]
Math2
... ฟังเสียงบรรยาย. โครงสร้างรายวิชา
คณิตศาสตร์ 2. ชื่อวิชา ...
www.uni.net.th/~04_2543/introduction.html - 9k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[ ผลการค้นเพิ่มเติมจาก www.uni.net.th ]
โครงการพิเศษ Nsc : ...
... and Problem Solving Skill) โดยเนื้อหาในการนำเสนอกำหนดให้เป็น
คณิตศาสตร์ ...
tpt.nectec.or.th/Project/Nsc/N_Head.htm - 45k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
ERM Page
... สุขสมัย. กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ม.บูรพา, 2545, -, 54 ...
erm.buu.ac.th/student/name.html - 49k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร
... คณิตศาสตร์; คณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ);
เคมี; เคมี ...
rgj.trf.or.th/skv/list51.asp - 20k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn: Royal IT ...
... หลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ ...
kanchanapisek.or.th/kp9/hrh-projects/educat-5.th.html - 32k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
PEP -- Branch
... ภาษาอังกฤษ ก ครั้งที่1 / ครั้งที่2,
คณิตศาสตร์ ก ครั้งที่1 ...
www.pep-school.com/b_know_store.php - 10k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
ไม่มีชื่อเรื่อง
... ภาษาญี่ปุ่น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
วิชาชีพคหกรรม ...
web.ubu.ac.th/home/wijitra/dusit3.html - 4k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[ ผลการค้นเพิ่มเติมจาก web.ubu.ac.th ]
...
... วิทยาศาสตร์ ๗ หน่วยการเรียน
คณิตศาสตร์ ๕ หน่วยการเรียน ...
web.schq.mi.th/~afaps/page8.2.html - 6k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
ห้องสมุดคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์. ห้องสมุดคณิตศาสตร์
Digital Library For SchoolNet, http://www.school ...
www.chraipcc.ac.th/link/Math.htm - 5k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
วศ.ต. ( ...
รหัส, ชื่อวิชา, หน่วยกิต. MATH0110*, คณิตศาสตร์
I, 3. ... MATH0111*, คณิตศาสตร์ II, 3. ...
www.ci.mut.ac.th/Courses/03yr1body.htm - 22k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน


Amazing Learning
... ประกอบด้วย 3 วิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์,
สร้างเสริมลักษณะนิสัย ...
www.didinter.com/ProductAmazing.html - 22k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
www.msu.ac.th/satit/danai/datasub.txt
... 0 ก 2 ภาษาไทย 0 ก 3 วิทยาศาสตร์ 0 ค 011
คณิตศาสตร์ 2.5 ค 012 คณิตศาสตร์ 2.5 ...
7k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
วศ.บ. ชั้นปีที่ 2
รหัส, ชื่อวิชา, หน่วยกิต. MATH0210, คณิตศาสตร์
III, 3. ... MATH0211, คณิตศาสตร์ IV, 3. ...
www.ci.mut.ac.th/Courses/04yr2body.htm - 17k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
[ ผลการค้นเพิ่มเติมจาก www.ci.mut.ac.th ]
Thaibx.Com Free Banner Exchange Thailand's Advertising Network
... และวิศวกรรม >> การเกษตร, คณิตศาสตร์,
พลังงาน, ฟิสิกส์ ...
www.thaibx.com/bxsql-categories.php - 25k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
ศูนย์สื่อสารการศึกษา ...
... . แบบทดสอบวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นป.5
การคูณ ทศนิยม. อ่านต่อ... #. ...
www.onpecicc.moe.go.th/www/service/www/ cate_service.php?category=3&group=3 - 45k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Joinware : Program - My Sister 1.0
... N/A, Joinware, N/A, User Avg. เกมส์ คณิตศาสตร์
สำหรับเด็ก ประถม.1 ถึง ประถม.6 ...
www.joinware.com/Software/Education/mysis.asp - 22k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
.:: Aksorn.com :: สร้างสรรค์ ...
... 2136094, ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์
1 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3 ...
www.aksorn.com/ productlist.asp?keyword=%CA%D1%C1%C4%B7%B8%D4%EC%C1%D2%B5%C3%B0%D2%B9 - 26k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
ลำดับที่
... เกษตรศาสตร์. 10, อาจารย์ขนิษฐา
พินเดช, คณิตศาสตร์. 11, ...
student.rint.ac.th/~jakkra/personel.htm - 101k - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
comscience
... ม. (สถิติประยุกต์) วท.บ.(คณิตศาสตร์). ... บ.
(คณิตศาสตร์). ...
webhost.wu.ac.th/csmis/techer.html - 16k - 16 ธ.ค. 2002 - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
Welcome to Academic Promotion office ( Rajabhat Institute ...
... คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี, ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา ...
acad.chandra.ac.th/sara.html - 26k - 16 ธ.ค. 2002 - เก็บไว้แล้ว - หน้าคล้ายกัน
จาก รวี เจริญไวยเจตน์ ม.4/5 เลขท่ี28
โดยคุณ : www.google.co.th - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:39:53 น.]

ตอบ
http://www.telecomasia.co.th/cw/activity/learn/ta_rajchapatnakornpathom.asp
เกี่ยวกับรูปแบบและชุดปฏิบัติการสอนประถม-มัธยม
โดยคุณ : รวี เจริญไวยเจตน์ เลขท่ี28 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:04:33 น.]

ตอบ
http://www.telecomasia.co.th/cw/activity/learn/ta_rajchapatnakornpathom.asp
เกี่ยวกับเลขจำนวนเฉพาะ
โดยคุณ : วราพร ปทีปอมรรัตน์ - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:10:23 น.]

ตอบ
. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Science, Department of Mathematic Science, Chiang Mai University
http://www.science.cmu.ac.th/math
โดยคุณ : วราพร ปทีปอมรรัตน์ - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:16:33 น.]

ตอบ
1.อยากทราบเว็บที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ม.2 และสามารถนำไปใช้ได้ในการสอบเข้าศูนย์วิทย์ค่ะ
2.น.ร.ที่โรงเรียนส่วนมากเก่ง จำเป็นไหมค่ะที่ต้องไปเรียนต่อต่างจังหวัด เพื่อการสอบ
ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ : Tanaporn - [ 29 ม.ค. 2003 , 17:08:01 น.]

ตอบ
สวัสดีพี่
โดยคุณ : MomoGaJug - ICQ : 100 - [ 29 ม.ค. 2004 , 12:19:36 น.]

ตอบ
ขอแนะนำเว็บไซค์การสอนวิชาภาษาไทยชื่อเว็บ www.geocities.com/thailearn2003
ซึ่งเป็นเว็บที่ดิฉันจัดทำขึ้นประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยค่ะ
โดยคุณ : คุณแสงเลย สุขสมัย - [ 30 มี.ค. 2004 , 06:35:54 น.]

ตอบ
"4 อาทิตย์พิชิตไขมัน เอวหาย พุงหด ไม่ต้องอดข้าว สาวๆ สนใจ Click" หรือติดต่อได้ที่ www.thaiunlimited.com/reseller/hc547 หรือ 096079467
โดยคุณ : chalermchai - [ 6 พ.ค. 2004 , 23:33:41 น.]

ตอบ
"4 อาทิตย์พิชิตไขมัน เอวหาย พุงหด ไม่ต้องอดข้าว สาวๆ สนใจ Click" หรือติดต่อได้ที่ www.thaiunlimited.com/reseller/hc547 หรือ 096079467
โดยคุณ : lerm - [ 6 พ.ค. 2004 , 23:34:13 น.]

ตอบ
ใช้เวลาแค่ 2 ชม. สร้างรายได้ 5,000 – 20,000 บาท ต่อเดือน สนใจคลิก
คุณจะมีอิสระทางเวลา และมีรายได้ที่ไร้ขีดจำกัด โดยเราจะสอนคุณ สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thaiunlimited.com/tgr547 หรือ 096079467
โดยคุณ : เฉลิมชัย - [ 11 พ.ค. 2004 , 21:08:45 น.]

ตอบ
ใช้เวลาแค่ 2 ชม. สร้างรายได้ 5,000 – 20,000 บาท ต่อเดือน สนใจคลิก
คุณจะมีอิสระทางเวลา และมีรายได้ที่ไร้ขีดจำกัด โดยเราจะสอนคุณ สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thaiunlimited.com/tgr547 หรือ 096079467
โดยคุณ : เฉลิมชัย ชินนาหอม - [ 11 พ.ค. 2004 , 21:12:00 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอข้อมูลที่ไปพบมาครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....